Jak restartovat v roce 2013?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2012-12-14

Když se počítač má restartovat, tak to znamená, že je v nestabilním a narušeném stavu. Jinak se počítač nerestartuje. Pokud člověk pociťuje, že by potřeboval restartovat. Tak mu již nestačí spustit aplikaci Běžky nebo aplikaci kloktání Borovičky před mítingem. Jestliže je zralý restart - tak to znamená, že dlouhodobě nerespektuje zásady zdravého životního stylu, že ignoruje zásady psychohygieny a teď se diví: "Japažeto chronicky zatuhává???"

Uvedení člověka do dlouhodobě provozuschopného stavu a na optimální výkon znamená opravdu pečlivé vytunění jeho životního stylu s hodinářsky přesným plněním. Jinými slovy jestliže člověk pociťuje, že je zralý na restart, měl by to chápat jako závažný problém.

Nemusí hned běžet za psychologem, ale měl by si alespoň o vánocích sednout, pořádně se zamyslet a zbilancovat svůj život - zda je tam, kde chce být, zda dělá, co chce dělat. Není dobré, když člověk na smrtelné posteli najednou procitne do reálu a zjistí, že celý život byl zralý na restart. Pak v podvlíkačkách utíká hrobařovi z lopaty a řve: "Co blbneš, Zubatá?! Počkej! Ještě jsem nestihl prožít svůj život..."