31.12.2008 - Homepage - Média - Mediální výstupy poslanců - Interrupce v České republice
Interrupce v České republice
Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý podvečer. Je osmnáct hodin a dvacet minut. Český rozhlas 1 - Radiožurnál vysílá Radiofórum. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Potrat, abortus, je předčasné vypuzení nebo vynětí plodu z dělohy před koncem dvacátého osmého týdne těhotenství. Umělý potrat, interrupce, je vyvolán zevním zásahem lékaře do dvanáctého týdne těhotenství, popřípadě do devátého týdne miniinterrupce. Tak praví moudrá kniha a z řečeného plyne, že dnes budeme v Radiofóru mluvit o potratech, konkrétně o potratech v České republice. Našimi hosty jsou inženýrka Michaela Šojdrová, poslankyně za KDU-ČSL.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Pěkný podvečer.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A docent Pavel Calda, lékař z pražské porodnice U Apolináře.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Dobrý večer.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tři poslanci, Jan Kasal a Jiří Karas za KDU-ČSL a Petr Pleva z ODS jsou autory nového zákona o potratech, který počítá s úplným zákazem interrupcí v České republice. Pro lékaře, kteří by zákrok provedli, navrhuje až pětileté vězení. Potraty by byly povoleny pouze v případě, že by ženě jinak hrozila smrt. Vy jste, paní poslankyně Šojdrová, jedinou ženou v parlamentu, která se podpisem ke zmíněnému návrhu zákona připojila. Co vás k tomu vedlo?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Tak vedlo mě k tomu moje osobní přesvědčení a hodnoty, které vyznávám a také vědecké poznání o tom, že lidský život začíná jeho početím. Takže musím říct, že ten zákon, který je, v podstatě opravdu umožňuje zabíjení a já s tím prostě nesouhlasím. Já bych jenom upřesnila, že ještě s beztrestností by bylo možné počítat v případě, že by šlo o znásilnění ženy. Takže tyto dva případy v tomto zákoně by byly beztrestné.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili, ohrožení života a dokázané znásilnění?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Ano a v případě znásilnění, ano.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste velice mladá, mohu se vás zeptat, máte děti?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Ano, mám dva syny, a to už ve věku třinácti a patnácti let.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hodláte mít ještě další děti?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Musím se přiznat, že ano, že bych ještě ráda měla.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sami navrhovatelé zákona se domnívají, že jejich návrh neprojde. Myslíte si, paní poslankyně, totéž?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Tak podle toho počtu podpisů poslanců to moc nadějně nevypadá. Ale, já bych chtěla říct, že to vůbec nepovažuji za jenom nějaké prázdné gesto, protože to by bylo hodně málo. Já jsem tím podpisem chtěla opravdu vyjádřit, a to své přesvědčení o tom, že zkrátka ten zákon není v souladu s hodnotami, které vyznávám a také s vědeckým názorem a také s Ústavou České republiky. Jestli projde, nebo neprojde, to ukáže debata v Poslanecké sněmovně, ale v každém případě, pokud se rozvine diskuse o tom, jak má vypadat zodpovědné rozhodování o početí dítěte, zodpovědný přístup k výchově, k rodičovství, to všechno bude určitě diskuse, která možno mnoho lidí ovlivní a kdyby tohle se podařilo, pak by to nebylo málo.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co tomu návrhu zákona říkáte vy, pane docente?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Já bych především řekl, že jsem sice rád, že jsem byl pozván do této diskuse, ale můj názor je ten, že zcela omylem jsou dotazováni porodníci na téma, co říkají potratům. V podstatě vůbec nejsme podstatní v tom, jestli se mají provádět, či nemají provádět. My jsme vyškoleni, jak takový výkon udělat. Neumíme udělat tak, abychom ho udělali co nejbezpečněji, abychom tedy prostě nezpůsobili žádnou katastrofu, ale my nejsme ti, kteří o tento výkon žádají. My nejsme ti, kteří ho dělají rádi. A my nejsme ti, kteří by měli rozhodovat o tom, jestli se má dělat, nebo nemá.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy jste ti, které by měl ten návrh zákona nebo popřípadě ten zákon kriminalizovat?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, podívejte se, to je ale, dá se říct, už dneska potažmo tak, že kdo dnes třeba udělá potrat za úplatu, a který odporuje dnešnímu zákonu, tak také může být trestně stíhán.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
To jest jaký, třeba cizinci?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, třeba jsou, tam v zákoně je řada, řada teda ustanovení, která říkají, kdy se nesmí potrat provést, tedy myslím potrat...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
V jakém období?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, například je tady lhůta šesti měsíců, kdy se nesmí znovu udělat u té samé ženy. A prostě ten, kdo se proviní proti současnému zákonu, tak také může být postižen, protože prostě přestoupí zákon. A my jsme profesionálové, kteří, my ne, že ty potraty děláme, ale my je v podstatě dělat musíme, protože, když se na nás žena obrátí, tak my máme možnost říci, že naše přesvědčení nám v tom brání. To je otázka osobní víry a osobního filozofického, teda osobního přesvědčení člověka.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A znáte takové své kolegy?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Já si myslím, že pokud je někdo katolicky věřící a má jasné přesvědčení, tak je možné, že potraty dělat nechce, já se mu nedivím, protože tady je u nás vyškolených dvacet tisíc gynekologů, tak si myslím, že stále se někdo najde, kdo je ten výkon schopen udělat a jedná se o profesionální výkon, prostě naučí se dělat operaci tohoto typu a pokud ten zákon to umožňuje, tak proč, ta žena má na něj nárok, samozřejmě, že jo.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já bych chtěla připomenout, že u nás jsou potraty legální od roku 1957. Vy oba tu dobu té ilegality nebo nelegality nepamatujete, ale víte patrně, pane docente, jak to řešila žena, která otěhotněla a z nejrůznějších důvodů nechtěla nebo nemohla dítě donosit. Co taková žena dělá, když jí zákon nedovolí prostě obrátit se k odborníkovi?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Ta situace je známa z řady tedy zemí, jo. Musím říct, že u nás je to úplně paradoxní, protože u nás téměř žádné interrupce nejsou, u nás jich je, dá se říci, naprosté minimum, při naprosto liberálním zákonodárství, které umožňuje, aby žena skutečně se rozhodla svobodně k tomu, jestli chce těhotenství, či nikoliv.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A já bych, pardon, dodala ta čísla, v roce 88 to bylo sto deset tisíc uměle přerušených těhotenství, v roce 88. A loni dvacet osm tisíc osm set padesát, tedy výrazně pokles.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
A k tomu je nutno dodat, že se nejedná o potraty, většinou se nejedná o potraty u mladých žen, jsou to většinou právě ženy, které mají více dětí, které prostě přestanou dbát na regulaci reprodukce, prostě přestanou se zabývat otázkou, jestli mají brát hormonální antikoncepci nebo jinou metodu antikoncepce a prostě to nechají...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Osudu?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
...malinko víc osudu. Také nemají tak častý pohlavní styk třeba a prostě zariskují. Ale v podstatě při tomto liberálním zákonodárství u nás obrovským způsobem pokles počet potratů a potraty u nás nejsou téma, a to je čistě uměle živené téma, které si myslím, že vůbec není, nestojí za řeč.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, vám těch dvacet osm nebo skoro dvacet devět tisíc ročně, to vám přijde, že je skoro zanedbatelné?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, to není zanedbatelné, ale je to prostě otázka, která, není to metoda antikoncepce, je to v podstatě nouzové řešení.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní poslankyně?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Ano. Já bych na to chtěla navázat. Ten počet dvaceti osmi tisíc potratů já nepovažuji za zanedbatelné, je to zhruba počet dětí, který nám chybí v ročníku v základní škole, protože tolik ubývá každý rok dětí zhruba kolem třiceti tisíc, ta demografická křivka nám takhle klesá, ale já chci říct a zdůraznit, že zrušení potratů, které navrhujeme, rozhodně tím nehodláme řešit demografický pokles. To se nepodařilo ani v Polsku, kde mají velmi přísný zákaz potratů a tam nedošlo k nárůstu populace, došlo ke zmírnění poklesu, ale rozhodně tedy tím nechceme řešit ten pokles, protože se to nepodařilo. Tam jde skutečně o jakousi výzvu, apel, k daleko zodpovědnějšímu sexuálnímu chování. A chtěla bych ještě říci, že já chápu všechny ženy, které se dostaly do toho problému, pan doktor to tady zmínil. Dovedu si představit opravdu desítky krizových situací, v kterých se ty ženy nachází a chci také říct, že žádnou z nich neodsuzuji kvůli tomu, že se rozhodly pro potrat, protože právě jako žena si to dovedu velmi dobře představit, že ty situace jsou mnohdy třeba neřešitelné jinak, ale nesouhlasím s tím, proto jsem ten zákon podepsala.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy to teď hezky říkáte, že si to umíte představit, že to není od těch žen žádná svévole nebo lehkomyslnost. Ale já se znovu ptám, protože pan docent z toho jako tak trošinku uhnul, co má taková žena tedy dělat, když ten potrat by byl zákonem zakázaný a ona má prostě opravdu vážné důvody, proč to dítě nechce, co může dělat?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Tak...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A není znásilněná a není ohrožena na životě?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Jistě. Já si myslím, že se nemůžu ptát potom, jak k tomu nechtěnému těhotenství došlo. Já skutečně musím se opřít do té situace a tu zkušenost, která v Polsku existuje, kde došlo, možná pan doktor to ví, ze sto tisíc pokles na sedm set sedmdesát sedm potratů, přitom nedošlo k nějaké potratové turistice, o které se hovořilo, že bude hrozit, nedošlo k nějakému zvýšení poškození žen vlivem nějakých nelegálních potratů a tak dále. Já si myslím, že prostě ten zákon nebo zrušení těch potratů má prostě preventivní účinky pro rozhodování o tom, jestli tedy bude počato dítě, nebo ne. Ta vaše otázka je na místě. Já říkám znovu, že pro to rozhodování mám pochopení. A samozřejmě, že my bychom počítali s odložením účinnosti na to, aby se prostě lidé na tu situaci novou mohli dobře připravit.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chcete k tomu něco říct, pane docente?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, já na to můžu říct pouze to, že voliči budou mít takový zákon, jaké si zvolili poslance a záleží na tom, jak si to rozhodnou prostě občané. A občané se mají možnost ve volbách rozhodnout, zda potraty chtějí, či nikoliv. A my jsme vyškoleni pro to, je udělat bezpečně a buď je budeme smět dělat, nebo nebudeme. Nás to samozřejmě, jak říkám, netěší a už vůbec nás to neživí. To znamená, že my jsme skutečně jenom takoví, bohužel...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nástroji?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
...nástroji k tomu, abychom tyto nepěkné a nechtěné výkony udělali, ale bereme to jako prostě nutné zlo v případě, kdy to je prostě potřeba.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ten návrh zákona rozpoutal docela bouřlivou diskusi a i nám o tom píší posluchači. Cituji z jednoho dopisu: "Proč naši zákonodárci nepřijdou raději se zákonem, který by ženě umožnil dítě donosit i porodit anonymně?" Proč ne?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Ano. Já za ten dotaz velmi děkuji. My tento zákon připravujeme, ale nechceme, aby to byl zákon o anonymních porodech, ale o utajených porodech. Zabýváme se modelem, který existuje ve Francii, kde otec i matka jsou neznámí a který umožňuje velmi rychlou adopci. Čili, ano ten dotaz je na místě, protože dnešní způsob, i když pacientka má právo na nezveřejnění údajů, tak skutečně to plné utajení neumožňuje a ta adopce je poměrně relativně složitý proces. Takže ten dotaz je na místě. A posluchači vzkazuji, že na tomto návrhu zákona pracujeme.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslanec Jiří Karas, jeden z navrhovatelů novely zákona, pro tisk prohlásil: "Když už má v krajních případech k interrupci dojít, měl by o ní rozhodovat také otec." Souhlasíte s ním, pane docente?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, já se domnívám, že tato možnost, že otci nemůžeme dávat tu možnost rozhodovat o životě ženy, protože jakmile to učiníme, tak my, tam se nejedná jenom o tu kladnou možnost otce ovlivnění, ale i to negativní samozřejmě, to znamená, on na ní může vytvářet jakýkoliv nátlak, a to není možné. Já si myslím, že o...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili, vy to považujete za záležitost ženy, stoprocentně?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Je to samozřejmě věc partnerů, ale o životě svém a životě svého potomka musí ta žena mít možnost se svobodně rozhodnout.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, ona často jistě se k tomu potratu rozhoduje proto, že ten partner se k tomu příliš nehlásí bouřlivě nebo ten otec, lépe řečeno.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Dobře, ale to nemůžete nějak modifikovat, to prostě nejde nějak, jak to chcete zanést do nějakého zařízení.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
To já jenom poznamenávám.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Pochopitelně, že když je funkční rodina, že o potomstvu rozhodují oba, ale je to o funkční rodině a je to vůbec o zdravé společnosti, ale to je, řekl bych, vysněný cíl.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Já bych jenom k tomu chtěla dodat to, že se často argumentuje tím, že to je velká svoboda pro tu ženu, jakoby velká vymoženost, tedy toho snadného přístupu k potratům. Já si myslím, že to není ani tak vymoženost, jako spíš hození celé zodpovědnosti právě jenom na ženu, která se takto dostane do stresu psychického, zdravotního. A musí se sama ona rozhodnout. Ona to rozhodnutí učinit musí. V tomto případě souhlasím s panem doktorem, že prostě ten názor partnera může být pomocný, může jí podpořit, třeba v tom rozhodnutí, ale to rozhodnutí nakonec udělá ona a skutečně musím říct, že pro ty situace, v kterých se ty ženy nachází, mám pochopení a vím, že to je obrovsky těžké rozhodování.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Jestli můžu, já bych chtěl možná k tomu skutečně ještě zdůraznit, že porodníci nejsou ti, kteří by podporovali potrat, my prostě vůbec, to není nic, co bychom viděli rádi a to, co bychom dělali rádi. A my bychom byli velmi neradi viděni v roli těch, kteří jsou ti zlí, kteří provádějí potraty. My skutečně jsme pouhým nástrojem.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem hlavně poprosila, abyste přišel jako zdravotník, protože...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
K tomu ještě ten aspekt je jasný a známý aspekt, že tam, kde jsou ty potraty zakázány, tak to dělá více zla než užitku. Tam, kde ta žena se skutečně rozhodne, že ten potrat podstoupí. Tak tady hrozí kriminální potraty, hrozí úmrtí žen v souvislosti s neodborně provedeným potratem, naprosto nesmyslné cestování do míst, kde to je možné. V době globalizace, v době, kdy prakticky padly hranice, není absolutně žádný problém, aby žena sedla buď do auta, nebo do letadla a odjela někam, kde jí ten potrat udělají. A to je naprosto bezproblémové a nemusí to být ani tak nákladné. Takže v podstatě jít cestou zákazů v této situaci mi připadá absurdní. Ale na druhé straně si myslím, že tady s těmi navrhovateli toho zákona si myslím, že mluvíme podobnou řečí, že máme stejnej názor, že je to něco, co nevidíme rádi. Měli bychom dělat maximální osvětu v tom, aby žena se chránila před nechtěným otěhotněním. Bohužel jsou tam různé názory u věřících a nevěřících, katolíků a nekatolíků. Protože katolík, ten, pokud jsem dobře informován, tak katolická církev nedoporučuje kondom, je zásadně proti jakékoliv interrupci i u ženy znásilněné. Tam platí to dogma, že žena, která byla znásilněna, nemá nárok na potrat, protože již jednou byla potrestána.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak vidíte, tento návrh to nezakotvuje?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Ale to je katolické dogma. A v podstatě samozřejmě na to téma nediskutovat, ale otázka je, jestli, na jaké tedy platformě. A prostě je to na lidských názorech a na tom, že v této společnosti žijí jak věřící, tak nevěřící a ten zákon má vyhovovat všem, tedy nejenom věřícím.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě než dáme slovo posluchačům, tak já bych chtěla říci, že poslanci Křesťanskodemokratického hnutí na Slovensku usilují o zavedení polského modelu, tj. absolutní zákaz interrupcí. Odvolávají se na ústavu, která zaručuje ochranu života od samého začátku. A já bych se vás chtěla zeptat obou, jak to vidíte s tím životem a okamžikem početí? Ano, paní poslankyně Šojdrová.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Já bych jenom ještě chtěla říct, že měli bychom, pokud se chce někdo dotázat na stanovisko katolické církve, pak by tady musel být jejich zástupce. Já jsem zastáncem tohoto zákona nejen proto, že jsem věřící, ale proto, že to je moje osobní přesvědčení a právě v souvislosti s tím, kdy začíná život, jako polemizovat s tím, kdy začíná život, je, myslím si, že opravdu zbytečné, protože začíná početím, a to je, myslím si, že vědecky prokázána pravda a je to to podstatné, na co se ptáte, čili určitě.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Paní poslankyně, to je tak, že každé náboženství se staví k tomuto problému jinak a bohužel vás musím vyvést z tohoto omylu, protože to je na několika...

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
To není otázka víry, to není otázka víry...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Protože tato odpověď, tato otázka není zodpovězená a v řadě náboženství je na to zcela jiný názor, než v náboženství vašem, ale je to vaše přesvědčení. A bohužel řada vašich spoluobčanů může mít zcela jiný názor. Ale ještě bych chtěl říci, zpátky k té pozitivní stránce této diskuse. Já si myslím skutečně, že bychom měli být více tolerantní k ženám, které přijdou do jiného stavu nechtěně, přestože se, třeba jim selhala antikoncepce nebo...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Že nejsou nezodpovědné?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
...nebo nejsou nezodpovědné. A měli bychom vytvářet ve společnosti podmínky pro to, aby byla lépe vnímána třeba možnost adopce. A možnost adopce by měla být také více propagována. Protože já se domnívám, že je to něco, co je velmi legitimní. Řada lidí, řada párů, které nemohou mít děti, čekají na to, že by rádi adoptovali a je s tím, je to problém...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, je to bohužel byrokratický problém.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
A je to o tom, aby společnost se stavěla pozitivně nebo respektive tolerantně k tomu, že tato možnost existuje a tolerovala a uvítala možnost adopcí, což si myslím, že u nás je v této věci činěno málo. A myslím si, že spíš než zakazovat něco, by se mělo spíš podporovat, například možnost adopce. A jak říkala paní poslankyně, třeba možnost takového porodu, který tu ženu nějakým způsobem nediskriminuje, nestigmatizuje, tedy nějaké utajené porody nebo něco podobného. A to je cesta, která by se měla podporovat, která si myslím, že je velice jaksi nerestriktivní, ale že má tedy naději na úspěch.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Takže než skončíme tuto část našeho pořadu, tak já bych jenom přečetla dva názory, jeden pro potraty a jeden proti nim. Psycholog Jeroným Klimeš napsal: "Nikomu bych nepřál být v kůži ženy, které je třicet tři let. Už třináct let se snaží přijít do jiného stavu. Souloží jako na povel v plodných dnech v komických polohách. Platí neskutečné peníze za umělé oplodnění, neustále polyká nějaké hormony a stejně není schopna porodit dítě. Nad tím vším se jako černý mrak vznáší vzpomínka, že šla v sedmnácti na potrat. Není v lidských silách této ženě vyvrátit pocity viny, že si zabila vlastní dítě a že následná neplodnost je trest za potrat." Zatímco Mirek Topolánek, předseda ODS řekl: "Všechny dostupné informace, které mám, svědčí o tom, že výchova, prevence a změna hodnotového žebříčku v posledních třinácti letech zabezpečila pokles interrupcí daleko účinněji, než by to dokázala jakákoliv restrikce." Tak, teď je osmnáct hodin čtyřicet dvě minuty a my poprosíme naše posluchače o telefonické dotazy, popřípadě o váš názor, zda potraty povolit, nebo zakázat a proč? Můžete volat na dvě čísla, 221552155 a 221552255. My se těšíme na vaše telefonáty. V Českém rozhlase 1 - Radiožurnále posloucháte Radiofórum. Mluvíme o potratech v České republice a našimi hosty jsou poslankyně Michaela Šojdrová a docent Pavel Calda, gynekolog. Vítáme prvního posluchače, prosím.

posluchač
--------------------
Mihalovič, Ústí nad Labem. Dobrý den.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.

posluchač
--------------------
Prosím vás, já mám pocit, že paní poslankyně skutečně dělá z těch žen opravdu chudáky. Přeci, já se domnívám, že ta žena přeci, když, buď to z tý diskotéky, anebo když jde s tím pánem nějakým, tak snad ví proboha, proč ji pozve do bytu nebo prostě, s prominutím, do postele. A jinak teda, ať se podívají do škol, jestli udělali průzkum, to by mě zajímalo, odkdy se už používá, s prominutím, antikoncepční prostředky prostě ve školách, respektive školní dívky vlastně, že jo. Všechno, děkujeme.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
My vám také děkujeme, pane Mihaloviči, na shledanou. Poprosíme dalšího, prosím.

posluchač
--------------------
No, já bych chtěl prosím vás tohle. Toto, co tam tito poslanci a ta paní Šojdrová vykládají, to je pokrytectví, to je doslova pokrytectví, a proto například zrovna mám, jsem si stačil najít noviny ze 23. července 2000, kde jsou právě děti, který jsou prostě po bombardování, jsou zmrzačené, bez nohou, bez očí a chlapec, který dokonce nemá nohy a ani sedací část. A tohle to...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A promiňte, co to má společného s naším tématem?

posluchač
--------------------
To má společného to, že oni říkají, že je to zabíjení, že je to vražda, ten potrat, ale toto je, co toto je.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, děkujeme vám.

posluchač
--------------------
Prosím.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Tady je Radiofórum a my prosíme dalšího posluchače, prosím.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, pane Kubíčku.

posluchač
--------------------
Prosím vás, mně v té vaší diskusi chybí také jedna protekce, a to je právník. Totiž, podle mého názoru, ten zákon tak, jak byl koncipován, nevím přesně, celý koncept jsem nečetl, ale tak by byl koncipován. Víceméně, dává a otevírá možnosti vyděračům, a to z jednoho prostého důvodu. Žena není kriminalizovaná a kriminalizován by byl i ten, kdo to té ženě poradí. A není problém, aby kterékoliv, kterákoliv žena jaksi nižších morálních zásad prostě vydírala potom kohokoliv. /Nesrozumitelné/ potrat a začne někoho vydírat s tím, že mu vyhrožuje, že ho označí prostě za toho, kdo jí ten potrat poradil...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, je nám to jasné.

posluchač
--------------------
A ještě jeden dotaz pěkně. Podle těch navrhovatelů by tedy porod siamských dvojčat byl taky normální? Děkuji.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
My vám také děkujeme. Na shledanou. A další posluchač, už je čtvrtý, prosím.

posluchač
--------------------
Dobrý den, Mahdal.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, pane Mahdale.

posluchač
--------------------
Já jsem volal, slyšel jsem jenom konec té diskuse celé té debaty. Myslím, že, můžu souhlasit, že se ztotožňuji s názory pana doktora. Tam paní, omlouvám se, ty jména jsem nějak nepostřehl...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, to je docent Calda a paní poslankyně Šojdrová.

posluchač
--------------------
Paní poslankyně Šojdrové bych se chtěl zeptat, když tam říkala o tom, jak je jasně definováno, kdy začíná život, že si myslím, že ty spermie jako jsou mrtvý, který tam jdou, jo, že když říká...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zeptáme se ano.

posluchač
--------------------
...jak se dívá na tohle. Děkuji, na shledanou.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou, pane Mahdale. A pátý posluchač je předposlední, prosím. Haló!

posluchačka
--------------------
Ano.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, posloucháme vás.

posluchačka
--------------------
Tady je Zemanová, dobrý den.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, paní Zemanová.

posluchačka
--------------------
Já mám takovej dotaz, já bych se chtěla paní poslankyně zeptat, jak to mají promyšlený s tím, že když se prokáže, že jaksi ten plod je poškozen, protože já sama jsem prodělala dvě už taková těhotenství a vděčím teda lékařské péči, že jsem byla ušetřena dalšího trápení s takovým poškozeným dítětem. Děkuju, na shledanou.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
My vám také děkujeme. A šestý posluchač, prosím.

posluchač
--------------------
Dobrý večer, tady posluchač Milan, chci vás pozdravit a mám k tomu asi...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také vás zdravíme.

posluchač
--------------------
...takový názor, nechal bych to určitě na ženách, jinak já mám dvě děti, zdravý děti, zaplaťpánbůh. A viděl bych to asi tak, doktor řekne, je to zdravý, není to zdravý. V případě, že to není zdravý, tak ta rodička si uvědomí, jestli má smysl se prostě věnovat dítěti, který bude poškozený, i když jsou případy, kde, vím, že prostě se i rádi postarají o to poškozený. Takže určitě bych to nenechával na právnících, nenechával bych to na státu a nechal bych to rodička versus lékař. A co se stane, to se stane, prostě svobodný rozhodnutí. Zatím, nashle.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, děkujeme, pane Milane, na shledanou. Tak to bylo šest našich posluchačů a já vás poprosím, teď, kdybyste se laskavě věnovali těm odpovědím. Pan Milan říká, že by nechal rozhodnutí na ženách, na rodičkách, sám je otcem dvou dětí. V případě, že se prokáže, že ten plod je poškozený, tak do toho neplést ani zákon ani právníky, ale ať si to rozhodne matka.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Já se domnívám, že to je správný názor, protože skutečně pokud je, a to by bylo ryze na lékaři, aby posoudil míru toho poškození, aby na to tu ženu upozornil. Já nejsem lékař, nedokážu hovořit tedy o konkrétních případech, ale určitě se už dnes velmi dobře dá rozeznat míra toho poškození, po konzultaci s tou ženou určitě, totiž vážné poškození ohrožuje i nakonec v těch důsledcích život té ženy. Myslím si, že tady souhlasím s posluchačem, že po té vzájemné konzultaci a zjištění toho poškození, toho dítěte.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane doktore, pane docente?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Já si dovolím tvrdit, že ten zákon, tak jak dnes existuje v České republice, je tedy...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ten stávající, myslíte?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Ten stávající. A je to tedy zákon typu liberálního, že v podstatě vadí pouze teda té, řekl bych, části národa, která je katolicky věřící, jinak ti ostatní jsou s tím spokojení. A v podstatě to, co se teď, čeho jsme svědky, je otázka teda, že katolíci, věřící by rádi ten zákon změnili k obrazu své víry. A ten zákon, tak jak dnes je, dává svobodu jak věřícím, tak nevěřícím, protože od věřícího nikdo nežádá, aby žádal o potrat. Pokud jsem věřící, samozřejmě si nenechám potrat udělat. Pokud jsem nevěřící a nevěřím v to nebo nevyznávám katolické jaksi katolická dogmata, tak prostě se zachovám podle toho. A ten zákon dává svobodu všem.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale já vám řeknu, já znám ze svého blízkého okolí případ, že ta mladá žena čekala dítě, moc se na něj těšila, ale prokázalo se v tom těhotenství, že to dítě by trpělo velice těžkou chorobou a ona s těžkým srdcem, ale k tomu potratu souhlasila...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
No, to jí umožňuje současný zákon...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
...a myslím, že toho nelituje.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Ale kdyby ten zákon byl, to říkáte, co říkám já, kdyby ten zákon zakazoval potrat, což ten zákon má zakázat potraty v jakékoliv formě, téměř v jakékoliv formě, tak toto by možné bylo velmi obtížné. A v ten moment by to byla jiná situace, bylo by to restriktivní zákonodárství. Takové existuje, pokud se nepletu, je to tedy ten polský model a snad je takový zákon, jestli se nepletu, v Irsku nebo někde.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A znamená to, že v tom Polsku, nevíte náhodou, že se rodí nemocné děti?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Nevím.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Ne, ne, já tu statistiku tady mám, mám jí k dispozici. Skutečně naopak dochází ke snížení i počtu, řekněme, zranění, zraněných žen, které při porodech a tak dál. Takže...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Že by nějak ty ženy sebe poškozovaly...

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
...v žádném případě to nemělo negativní důsledky. Já si myslím, že náš národ není o nic méně inteligentní než polský. A že, jestliže to dokáže, může fungovat v Polsku. Já bych jenom narazila...

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, paní poslankyně, já bych jenom doplnila otázku. Čili, když se v Polsku prokáže, že ta žena čeká dítě nemocné nebo nějak jaksi ohrožené, tak tam se ten potrat v tom případě povoluje?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Já si myslím, že je to na míře té diagnózy u toho poškozeného plodu. Já jenom ještě...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Jak tu diagnózu chcete měřit, paní poslankyně?

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, právě.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Pane doktore, já bych jenom chtěla reagovat na důležitou věc, kterou vy tady stále zmiňujete a vy tento zákon stále vnucujete jenom katolíkům. Já vás upozorním, že stanovisko o tom, že život začíná početím, není stanovisko věřícího člověka, je to stanovisko doktora /nesrozumitelné/, který je lékař, tak jako vy...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Tak, já ho neznám, vy ho asi znáte...

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
A není to věřící člověk...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
...a není to můj kamarád.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Já tady mám napsané jeho vyjádření a rozhodně, to tedy, se neprohlašuje za katolíka. Takže mě mrzí, že to je prostě takto jednostranně pojímáno a není to pravdivé. A k těm poškozeným plodům, možná, pan doktor, nevím, jestli má zkušenost, ale já znám svědectví rodin, kdy byla diagnóza těžce poškozeného dítěte, byl doporučen potrat, maminka nesouhlasila, narodilo se naprosto zdravé dítě. Jsou tyto případy.

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Já v tom, jako v tom vám s vámi na to téma nechci diskutovat, to je klidně možné, ale není to otázka zákazu či povolení interrupcí, to je zase jiný problém, že.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenom ještě rychle, abychom stihli odpovědět. Pan Mahdal se vás ptá, paní poslankyně, zda podle vás jsou spermie živé, nebo mrtvé?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Spermie je pouze jedna část těch pohlavních buněk, které jsou potřeba k tomu, aby vznikl živý plod. Čili, jestli jsou živé, jsou to živé buňky, ano.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dále pan Kubíček z Prachatic se obává, že by mohly ženy vydírat takzvané poradce.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Tak myslím si, že to tady v tomto případě nehrozí.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ptá se, jak pohlížíte na narození siamských dvojčat?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Tak, to je vážná věc, ale pokud už se narodily, tak určitě tam došlo k souhlasu té ženy s porodem. Já tohle to nemůžu komentovat, je to vždycky rozhodnutí té ženy, která s tím souhlasila.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pan Mihalovič z Ústí se ptá, zda nevíte o obavách /nesrozumitelné/, odkdy se u náš školní dívky chrání proti početí?

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Asi od doby, kdy dospívají, kdy jsou dospělé.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já nevím, jestli jsou nějaké statistiky?

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Pokud se ženy, no statistiky samozřejmě jsou, ale je žádoucí, aby žena, která začne žít pohlavním životem, tak aby žila, tedy byla zodpovědná natolik, aby tedy zabránila nechtěnému početí. A samozřejmě to zase je otázka, protože jsou, že jsou prostě náboženské směry, které antikoncepci nedoporučí, respektive jsou proti ní, že jo.

Michaela ŠOJDROVÁ, poslankyně KDU-ČSL
--------------------
Tak, existuje taky přirozené plánování těhotenství...

Pavel CALDA, lékař z pražské porodnice U Apolináře
--------------------
Ano, jistě.

Jana KLUSÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tyto dívky, si myslím, že ještě moc neplánují. Vážení hosté, já vám mnohokrát děkuji, že jste byli tak laskaví a přišli jste na toto rizikové téma diskutovat do Radiofóra. To byli, paní inženýrka Michaela Šojdrová, poslankyně za KDU-ČSL, a docent Pavel Calda, lékař z pražské porodnice U Apolináře. Dobrý večer a šťastný, kdo je s tím, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.(Vysílal ČRo 1 Radiožurnál v pořadu Radiofórum 10.7.2003.)
 
 
Diskuse na téma: Interrupce v České republice