Přechození, debaty o svatbě, rozchod

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-02-11

Kamarádka se rozešla s přítelem, protože i po čtyřletém vztahu váhal se svatbou. Je mu 27, má dobrou práci, bydleli spolu v bytě. Přítel měl spoustu aktivit (paintball, poker s kamarády, další sporty) a nechápal, proč jeho dívka (o pět let mladší) tak tlačí na pilu. Proč si ještě neužít mládí a bezdětných dovolených? Dnes lidé odkládají svatbu i déle, až do narození potomků, ale na druhé straně, jak by se žena měla k té situaci postavit? Udělala chybu a měla čekat, až její partner dozraje k dalšímu kroku? Copak je po čtyřech letech vztahu tak přehnané počítat se svatbou, rodinou a společným životem?

S nereprodukčními partnerskými vztahy je kříž. Chovají se jako otevřená konzerva - nedají se neomezeně skladovat. Za poměrně krátký čas shnijí, ať chceme či ne. Střední doba rozpadu čili poločas rozpadu jsou právě čtyři roky, což je doba, po kterou vydržel vztah kamarádky. Tou dobou je již stejně rozpadlá právě polovina podobných nereprodukčních vztahů se společným bydlením. Za další čtyři roky se rozpadne opět polovina zbývajících atd. Většinou lidé tento fakt neznají, a tak si hloupě namlouvají, že zrovna jim se to nemůže stát. Jindy pasivně počítají s tím, že stávající partnerku oddalováním založení rodiny prostě hodí přes palubu: "Vem ji ďas, najdu si jinou zas!" Bohužel právě tímto mechanismem se zbytečněrozpadají páry, které se k sobě často bytostně povahově hodí a mnoho let přetrvává pocit, že jsem svou blbostí přišel o něco, co už podruhé nenajdu.

Hlavním důvodem rozpadu tohoto vztahu bylo zřejmě jeho přechození (http://prechozenevztahy.klimes.us). Rozpadl by se stejně i bez debat o svatbě. Obecně ve zralém věku, což by léta okolo třicítky by rozhodně měla být, nemá velkou cenu protahovat vztahy na zkoušku nad dva roky. Za tu dobu máme všechny důležité informace pro odpovědné rozhodnutí. Nevyplácí se čekat, že s dalšími roky vztahu se dozvíme nějakou zásadní informaci, která nám doposud unikala.

Pokud kamarádka udělala několik marných pokusů přesvědčit partnera a nebyla úspěšná, pak je důvodné předpokládat, že žádnou zásadní chybu rozchodem neudělala. Pravděpodobnost sňatku po 4 letech vztahu je už pouze 30 % a navíc každé dva roky bude dále poloviční. Často bývá rozchod (bohužel ne hrozba rozchodem) to jediné, co vytrhne muže z jejich přirozené sebestřednosti.