Registr pedofilů? Dobrý nápad

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2010

Psychologické posudky kolísají v kvalitě. Viděl jsem dva soudně znalecké posudky jednoho člověka. Podle prvního to měl být imbecil s IQ cca 40 bodů, podle druhého normální člověk s IQ okolo 100 bodů. Soudě podle jeho vcelku kultivovaného písemného projevu jsem se klonil k tomu druhému posudku. Proto se děsím, když se spoléhá na psychology, že zachytí veškerý tah pedofilů na ústavy či různé zájmové kroužky.

Znal jsem psycholožku, která nikdy o žadatelích o náhradní rodinnou péči nenapsala slovo "nedoporučuji". Zmohla se nanejvýš na "doporučuji s výhradami". Na druhou stranu se jí musím zastat. Ona to není žádná slast, když najednou zazvoní telefon - Poslanecká sněmovna - a nějaký poslanec začne klást všetečné otázky, jaktože zrovna oněm žadatelům nechci dát dítě do adopce...

I pedofilové se sdružují a urputně lobují za své cíle. Například jiná kolegyně zažila období, kdy si rychle po sobě řada mužů podala žádost o hostitelství - chtěli si brát děti z ústavů na víkendy domů. Když kolegyně pojala podezření, začala je posílat na sexuologické vyšetření. Těžko si dokážete představit ty scény, které následovaly. Nakonec se prokázalo, že to byli pedofilové. Každopádně kdyby tato psycholožka byla stejně zbabělá jako její výše zmíněná kolegyně, všichni tito pedofilové by byli "doporučeni s výhradami" a dnes by jim asi hladily přirození děti z různých ústavů. Nikdo ani já, ani vy byste o tom nevěděli.

Vzhledem k nevyrovnané kvalitě odborných posudků, nejen psychologických, je třeba se při všech důležitých rozhodnutích opírat ještě o jiné zdroje. Jak známo nejlepší obranou před psychopaty není lepší inteligence či neprůstřelné psychologické analýzy, ale prachobyčejná paměť.

Kriminální psychologie ví, že nejlepší prediktor, zda člověk v budoucnu se nějak zachová, je informace, že se tak už někdy zachoval v minulosti. Budeme-li mít registr lidí, kteří někdy v minulosti zneužili děti, pak máme seznam lidí, u kterých je největší pravděpodobnost, že tak udělají znova. O důvod víc, proč jim třeba nedovolit, aby si brali domů děti z ústavů.