Tři grafy ohledně partnerských vztahů

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2013-04-09

http://www.klimes.us

Rodina v době vztahotřesení

My sice nežijeme v zemi, kde bývají zemětřesení, ale zato žijeme v době, kdy panuje vztahotřesení.

1/3 - Třetina dětí se vůbec nenarodí. (Úhrnná plodnost je v mínusu 30 %.)

2/3 - Druhá třetina dětí vyrůstá v rozvedených manželstvích, neúplných rodinách a v pochybných experimentech ala střídavá výchova. (Rozvodovost je okolo 60 %.)

3/3 - Jen jedna třetina dětí má to štěstí, že žije v jakž takž normální rodině.

Nejistá doba chce dvojnásobnou opatrnost

Za nejisté době bychom očekávali, že lidé budou dvakrát opatrní. Opak je pravdou. Vztahy se žijí intuitivně, nazdařbůh. Normou je diktatura momentálního citu: „Nevaž se, odvaž se.“ Lidé se propadají to vztahového pekla, když neustále odhazují vrabce v hrsti kvůli nedostiženým holubům na střeše a honí se za vztahovými fata morgánami.

Existuje vůbec světlo na konci tunelu?

Ano. Tímto světlem je vědomí, že vztahy je možno žít zdárně a dlouhodobě uspokojivě za předpokladu, že je žijeme pečlivě a dáme jim to, co ony potřebují. Vztahové řemeslo ale není otázka intuice či naslouchání hlasu srdce, je to umění, které stejně jako truhlařina či hodinářství vyžaduje znalosti, dovednosti a moudrou obezřetnost: Dvakrát měř a jednou řež!

Vliv reprodukce na trvanlivost vztahu

Lidé do cca 40 let mají v průměru okolo 2 – 3 vztahy delší než jeden rok. To je poměrně málo ve srovnání s počtem zamilování či počtem sexuálních zkušeností. Tedy když vztah nevyjde je to vcelku normální. Když vztah vyjde je to skutečně zázrak. Na grafu je všech 1778 vztahů delších než rok od 717 lidí, roztříděné podle faktoru, který nejsilněji předurčuje trvanlivost vztahu, totiž reprodukce (zelená/modrá barva). Na ose x je trvání vztahu v letech, na ose y je procento ještě žijících vztahů.

Bohužel rozpadají se i páry, kde se partneři k sobě ideálně hodí, stejně jako bourají auta, které jsou v perfektním technickém stavu. Důvodem v obou případech je neopatrná jízda. U vztahů je to často podceňování jevu, kterému se lidově říká přechození. Na tomto grafu jsou to vztahy se sestěhováním ale bez dětí, bez reprodukce. Ty zprvu dobře drží, ale okolo 4. roku se začínají rychle rozpadat. Pokud tedy víte, že se k sobě ideálně hodíte, tak nespoléhejte na všemocnou lásku, která hory přenáší, a hleďte svůj vztah včas zakonzervovat dětmi dříve než se přechodí. Ideální počet dětí jsou 3 až 4. Ano, čtete správně – dvě děti jsou málo. Z grafu můžete vyčíst, že vztahy s více dětmi jsou trvanlivé především v dlouhodobé perspektivě (nad 15 let).

Dlouhodobé milenecké vztahy – paralelní k hlavnímu vztahu – mají minimální trvanlivost (poločas rozpadu cca rok a půl). Nicméně za zmínku stojí nárůst stability milenecké vztahů starších než 6 let, což nasvědčuje, že tento druh mileneckých vztahů kompenzuje nějaký defekt hlavního partnerského vztahu.

Vliv sňatku na trvanlivost vztahu

Kaplan-Meyerovy křivky přežití partnerských vztahů delších než rok (všech 1778 partnerských vztahů delších než rok u 717 lidí z běžné české populace). Nepřekvapí, že nejlepší trvanlivost mají partnerské vztahy s dětmi (černá) a nejmenší nereprodukční vztahy (červená). Udivující však je, že páry s dětmi, které odmítají sňatek, mají ještě horší prognózu než neplodné sňatky. Jinými slovy sňatek má sice na trvanlivost vztahu menší vliv než obecně reprodukce, ale systematické odmítání sňatku u partnera je velmi varovný signál. Sňatek zvyšuje stabilitu neplodného vztahu přibližně asi jako jedno dítě. Tento druh křivek – Kaplan Meyerovy – se používají při výzkumu léčebných protokolů u rakoviny. Kdyby nemocní věděli, že jim stačí dojít na výbor či do kostela, udělat tam prohlášení před úřední osobou a najednou mají prodloužený život o dva roky, kdo z nich by to neudělal? Proč se tedy zdráháme udělat podobné prohlášení – svatbu – u vztahů?

Pravděpodobnost sňatku

Častou otázkou je, jak dlouho má smysl vztah na zkoušku? Jak vidíme z křivek, u zralých lidí není dobré protahovat vztah bez sňatku nad dva roky, protože pravděpodobnost sňatku jde vcelku strmě k nule. Pravděpodobnost se půlí přibližně každé dva roky, tedy poločas rozpadu sňatku jsou něco přes dva roky. Na ose x je délka chození v letech. Na ose y je pravděpodobnost sňatku. Data z 1778 vztahů delších než jeden rok u 717 lidí.

Během prvního roku se partneři ještě dostatečně neznají a jejich mysl je zkreslená prvotní zamilovaností. Tedy ve zralém věku je dobré naplánovat sňatek do druhého roku známosti a s tím i pořízení rodiny. Protahování vztahu na pět let představuje vyslovené hazardování se vztahem a pár musí počítat s přechozením.

Všechna data z výzkumu JK