Otázky na digitální závislost pro d-Test

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-09-17

Přináší používání mobilů v mezilidských vztazích i nějaká pozitiva? Jaká?

Mobily prošly tím, čemu se dříve říkalo pět fází plávaného budování rozvité socialistické společnosti. První fází je předrealizační nadšení: "To bude paráda! Budeme mít telefon poruce. Můžeme zavolat komukoli kdekoli kdykoli." Druhou fází je realizační vystřízlivění. Přes mobily se začaly vyzrazovat prakticky všechny nevěry. Mobily dnes slouží jako odposlouchávací a monitorovací zařízení. Lidé koukají víc na porno než na své partnery. Mobily se stávají nástroj dohledu na zaměstnancích, kteří musí neustále fotit a odesílat to, co udělali. Třetí fáze je hledání viníka jinými slovy vzájemné obviňování. Následuje potrestání nevinných - děti závislé na počítačových hrách, kterým chybí dvě tři hodiny spánku denně. Poslední pátou fází je odměnění "nezúčastněných". To jsme my odborníci, kteří si na tom děláme rigorozní práce, granty a vyděláváme peníze... Takže vidět pozitiva většinou nebývá tak těžké, těžší je dopředu předpovědět ono realizační vystřízlivění, a ještě těžší je přesvědčit společnost, že počítačová závislost není žádná neškodná legrace.

Pozorujete u Vašich klientů negativní důsledky častého používání mobilů? Dá se říci, zda a jak mobily narušují partnerské, ale obecně mezilidské vztahy?

Tak ví se, že u dětí je přímá souvislost mezi počtem hodin na digitálních zařízeních a horší známkou ve škole z matematiky i češtiny (viz http://pocitacovazavislost.klimes.us). Máme páry, kde muž dává přednost každodenní onanii při pornu před sexem s vlastní ženou. Děti se občas místo k maturitě vezou do Bohnic na detox od PC her. Prostě digitální zařízení se chovají jako měkká droga a ne všichni, a to zejména děti, s ní neumějí zacházet.

Jaké potíže z hlediska stavu duše s sebou může nést časté používání mobilu? (nespavost, přetěžování mozku atd.)

U dětí je to motorická neobratnost a nešikovnost. Neumí vzít do ruky lopatu, neumí zašroubovat šroubek. Umí klikat na ikonky, ale neumí pracovat s reálnými předměty, neumí si nic opravit (bohužel většinou ani ten mobil či pocítač). Počítačové hry bývají chytlavější, než je čtení, ale je to jako s Nutellou - ta je taky chutnější než zeleninový salát, přesto je méně zdravá až vysloveně nezdravá. Těžký výchovný úkol je naučit děti vnímat slyšený a čtený text, protože to je brána ke vzdělání. Vizuálně koncipované hry tento rozvoj víceméně blokují, protože na nich děti běžně tráví i přes 5 hodin denně - to je víc než půl pracovní směny a ten čas samozřejmě chybí jinde.

Nedostatek spánku je obecně nešvar moderní společnosti a zřejmě právě on je odpovědný za masivní a neustálý narůst deprese v populaci a s tím jde i část rozvodovosti (odcizení). Prostě děti nám ve škole usínají na lavici v 11:00, protože holt byly půl noci buď na sociálních sítích nebo na počítačových hrách a rodiče byli rádi, že o dětech celý den neslyšeli, protože přeci "kdo si hraje, nezlobí".