Psycholog Jeroným Klimeš řekl Právu

Lenka Hloušková

Můžete popsat psychologický profil Kláry Mauerové?

Její chování je paradoxní. Kdyby to byla chronicky agresivní násilnice, začne Ondřeje týrat mnohem dříve než před půl rokem až rokem. Nesouhlasí také, že by chlapce zanedbávala. Jak se mu daří, přeci sledovala kamerou. Nebylo jí jedno, jak se má.

Musím ale říci, že vše, co říkám, jsou moje domněnky. Nikoho z nich neznám, nikdy jsem je ani nevyšetřoval.

Dokážete určit, co mohlo týrání spustit?

Mám pocit, že vše souvisí s nástupem Ondřeje do školy. Nezodpovězené otázky se však netýkají jen jeho matky ale celé rodiny. Stačí sledovat podivnou historii Ondřejovy nevlastní sestry Aničky, její následný únos či útěk.

Nevěřím, že se dá u nás najít dítě, o němž se neví, kde tzv. vzniklo. A Aničce je už třináct let. Neříkejte mi, že nikdo z rodiny nezná její původ.

V této souvislosti se objevily spekulace, že by Klára Mauerová mohla být Aniččinou matkou.

Ano, říkal jsem to včera v televizi. Je to jen spekulace, ale zároveň i jedna z možností, proč rodina vystupuje v dívčině případě tak tajemně. Paní Klára Mauerová mohla Aničku porodit někdy v sedmnácti let, v ústraní a potají. Mohla na několik měsíců třeba přerušit školu, aby se o jejím těhotenství nikdo nedozvěděl.

Výchovy Aničky se po jejím narození ujme Klářina babička žijící v jiném městě. Když před několika lety zemře, péče přechází na matku, která se následně u soudu snaží existenci dívky zlegalizovat. Ve všem mohla Mauerové pomoci rodina - dohromady vymysleli dojemný příběh o narkomanech, které odloží dceru. Znovu opakuji, mohlo to tak být, ale nemuselo.

Řekněme, že je příběh pravdivý. Ale proč tedy byl v komoře Ondřej?

Je malý, živý a zvědavý. Mohl slyšet rozhovor mezi svou matkou a tetou Katkou. A ty ho načapaly a zalekly se, že bude mluvit. Nevěznily ho proto, že by ho považovaly za zvíře. Viděly v něm spíše neřízenou střelu, která může něco venku bezděčně plácnout. Situaci vyřešily tím, že Ondřeje odřízly od okolí, dokud se situace s Aničkou nějak nezklidní. Sestry nepůsobí jako násilnice, nejiskří z nich agrese. Všichni, kdo je znali, je popisují jako obětavé, milující děti. Nebyla na ně jediná stížnost.

Anička údajně trpí sociální psychózou, mluví se i o autismu. Jak může přežívat už čtyři dny v přírodě?

Je přežít a přežít. Hlady by neumřela. Ale všeobecně se předpokládá, že je spíše u někoho schovaná.

Ale autismus? To bych se divil. Podívejte se, ne každý, kdo používá termín autismus, ví, o čem mluví. Mám pocit, že se termín u nás používá plošně u lidí, kteří nějak vybočují z normálu, u problémových dětí, s nímž si nikdo neví rady. Nezapomínejme, že Aničku vychovávala babička, pravděpodobně v úplné izolaci od světa. Kdyby neměla nějakou sociální fobii, dost bych se divil.