Otázky ohledně
legalizace marihuany

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-12-07

Podporujete nebo jste proti legalizaci konopí/marihuany? Z jakého důvodu?

Rozhodně jsem proti legalizaci marihuany.

Důvod je prostý. Je to droga srovnatelná svým kalibrem s alkoholem, takže rozbijí rodiny. Závislý jedinec není schopen doma fungovat. Ráno začíná abstinenčními příznaky - podrážděný vzteklý - nefunguje, dokud si nezapálí. Výbuchy agrese jsou tak velké, že rozbijí rodiny. To třeba tabák nedělá. Tam partneři mrmlají, ale k rozvodu to nevede. Tabák nespouští schizofrenie jako marihuana. Ta je víc karcinogenní než cigarety. Škodlivá je od prvního šluku, což je rozdíl od alkoholu (jedno pivo k obědu je zcela neškodné, ba možná i naopak).

Navíc má marihuana flashbacky, které se zcela nekontrolovaně mohou objevit i měsíc po posledním použití drogy při řízení automobilu.

U alkoholu trvá mnoho let, než se dostane člověk do závěrečných fází alkoholismu. U marihuany může na rozdíl od alkoholu běžně vidíme, že schizofrenie již u velmi mladých lidí (18 let). 18letého alkoholika jen tak nevidíme, 18letého invalidu po marihuaně naopak běžně.

"Abstinující" alkoholik může fungovat vcelku normálně - vcelku plnohodnotný návrat do společnosti je v zásadě možný. Následky schizofrenie jsou většinou doživotní invalidní důchod, protože při sebemenším stresu se jim schizofrenie rozjíždí znovu a znovu.

Marihuana je nejlepší způsob, jak zjistit, zda máte predispozice k marihuaně. Prostě nějakou dobu kuřte a uvidíte. Problém je v tom, že schizofrenie nevratně mění mozek a cesta zpět není. Takže to můžeme vyzkoušet jednou, ale pak už tomu člověku není pomoci.

Pokud ano, jak si představujete, že by měl systém po legalizaci fungovat? Bude moci pěstovat kdokoliv, jak by to bylo ošetřeno právně, daně, atd.

Držení by mělo být ilegální v jakémkoli množství. Nikdo by ji nesměl pěstovat, ani nosit, ani držet. Ale u malého množství a kouření na veřejnosti by neměly být tresty drakonické. Například za kouření na veřejnosti 200 Kč. Za držení malého množství (1-2g) marihuany trest 500 Kč. Ale u velkých dealerů samozřejmě prudké zpřísnění.

Pokud ne, co je podle Vás nejvíc problematické, pokud jste na to ještě neodpověděl/a?

Problém je policie, protože policisté nebo jejich blízcí také občas berou drogy. Když je lidé upozorní na dealery, tak tito "závislí" policisté řeknou, že je sledují, ale pak dlouhodobě nic nedělají, a tak vlastně legalizují prodej drog - nejen marihuany. A takto tyto ilegální prodejce drog vlastně chrání sama policie ČR. Podobné problémy bývají občas i s lékaři. Problém je samozřejmě i korupce u policie.

Ne/myslíte, že povolením zákazu může dojít především u mladistvých nebo i dětí k nárůstu užívání konopí? Viz problematika s alkoholem u této kategorie populace.

Nárůst určitě bude. Obecně rodiče, kteří chtějí ochránit své děti před drogami, tak jsou bezmocní. Protože metr od školy už děti mohou nekontrolovaně užívat jakékoli drogy, neb za ně fakticky nikdo nezodpovídá (teoreticky rodiče). Protože policie nemůže zasáhnout, když někdo pouze drží malé množství drogy či kouří na veřejnosti.

Domníváte se, že užívání konopí u mladých je předstupněm užívání tvrdých drog? Nebo je to "uhlídatelné" a zcela to nesouvisí?

Marihuana je sama o sobě dost tvrdá droga. Nemusí být před stupněm k horším drogám. Hlavně spouští schizofrenii, což je velmi běžný jev a tedy následně vede k celému pro-drogovému životnímu stylu, kdy ti lidé fakticky parazitují na společnosti. Závislí lidé mají sklon drogy kombinovat tak, jak vyhovuje jejich dalším psychickým poruchám.

Platí zásada, prakticky každý, kdo bere tvrdé drogy, užíval před tím marihuanu. Ale opačně to neplatí - řada lidí skončí na marihuaně, což ale také není výhra...

Je podle Vás např. trestná činnost, přestupky, drobná i větší kriminalita více spojená s užíváním omamných látek, nebo ne? A jak v porovnání s ostatními látkami, je na tom užívání marihuany? Pokud tyto informace máte.

V klinické psychologii platí dvě poučky: A) "Droga má vždy přednost." B) "Pokud má pacient problémy psychické a k tomu drogy, tak vždy je třeba začít léčbou drog. Opačný postup je neefektivní."

Tedy jestliže závislý řeší otázku - zákony ČR nebo abstinenční příznaky, tak droga má přednost. Viz policie výše. Znal jsem policistu, který měl závislou ženu na marihuaně. On jí kupoval drogu a třásl se, že se na to přijde. Přednost měla droga. Prostě s těžkými drogami je vždy ruku v ruce - lhaní, krádeže, prostituce a kriminalita. Marihuana je středně těžká droga, na úrovni alkoholu, takže jako u alkoholu - rozbijí rodiny, droga má přednost před prací a sociálními vztahy, o kriminalitě ani nemluvě, např. jízda pod vlivem kanaboidů.

Pokud bychom hovořili o konopí k léčebným účelům, pěstovaného podomácku, lze podle Vás uhlídat/stanovit přesnou dávku, která ještě může být prospěšná, a která již může být škodlivá? Pokud jsou relevantní informace, že kultivary jsou nevyzpytatelné - je tedy reálné, že si pacienti jsou schopni toto pohlídat sami?

Opium pro léčebné účely se taky nepěstuje podomácku. Stejně jako penicilín.

Je podle Vás konopí skutečně zdraví prospěšné, nebo jde jen o lobby výrobců konopí kvůli potenciálu velkých zisků?

V prvé řadě je to lobby. Ale nemám nic proti opiátům v rukou lékařů. Nemám ani nic proti kanaboidům v rukou lékařů.

Ze zákona je již konopí k léčebným účelům možné zakoupit, je tedy nutné, aby měli pacienti možnost si vypěstovat své vlastní? Pokud ano z jakého důvodu? Pokud ne, přijde Vám v pořádku, že je tak drahé, jak si pacienti ztěžují??

Léčebné konopí by mělo být stále na lékařský předpis. Takže by se měly řešit tyto problémy stejně jako u každých jiných léků s doplatkem, kde za tyto léky není jiná alternativa. Jestliže má pacient prokazatelně roztroušenou sklerózu a konopí mu objektivně pomůže, pak nevidím důvod, proč by to nemohla financovat pojišťovna. To samé dermatologické účinky u mastí s marihuanou.

Kdybyste měl/a téma specifikovat jednou větou, jak by zněla??

Když mám doma hady, tak tam nepustím ještě štíry. Když mám doma myši, nepustím tam dobrovolně ještě šváby. Když máme legální alkohol a kouření, tak proč ještě přidávat marihuanu? Normální je nebrat drogy.


Pěkný den, pane doktore,

P.S. Viděla jsem u Vás na webu text o marihuaně. Jsem ráda, že se k tématu někdo vyjádřil také jednoznačně v negativním smyslu. Až se k Vám zas někdy objednám na konzultace, budu Vám vyprávět, jak jsem se v mládí (naštěstí již pokročilejším) intoxikovala Bílou vdovou tak, že jsem myslela, že přišla moje poslední hodinka (radikální pokles tlaku, kolapsy, ostré a skutečně nepěkné halucinace a tak). Než jsem začala ztrácet vědomí, měla jsem chvílemi podobný jasnozřivý pocit jako na extrémní horské dráze v Kanadě, na kterou jsem si v méně pokročilém mládí také dobrovolně vystála frontu do "nejlepší" první řady: "teď tady zbytečně umřeš jen proto, že jsi úplně blbá a všeho chtivá."

Bohužel to bylo v době, kdy všude jela propaganda o "lehké droze", kterou se nelze předávkovat, o čemž jsem vůbec nepochybovala. Nicméně myslím, že přesně to se mi úspěšně povedlo a vždycky mě pak rozčilovalo, s jakou bezstarostností o droze všechna média pojednávají a co tím lidem říkají. Naštěstí jsem kromě dočasného zpigmentování rukou pak už nezaznamenala žádné trvalé následky a míra mých úzkostí a neuróz zůstala stejná, za což jsem upřímně ráda. Ale jak říkám, považuji to jen za své štěstí.

To jen na okraj, že jste mi to připomněl...