Manželství po odchodu dětí

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2022-01-19

Poslední zákonitá krize manželství je krize středního věku, což je období, kdy se zejména muži smiřují s tím, že jejich kariéra končí, že už nic nového nepřijde a že díru do světa už neudělají. Po této krizi dochází ke stabilizaci manželství, a to zejména těch manželství, kde jsou děti. Samozřejmě špatné vlastnosti, které partneři měli a mají, jim stále ztrpčují život i nadále, ale pomalu mizí motivace čili síla k rozchodu. Klasická rétorika zní: Když jsem to s tím kopytem vydržela čtvrt století, tak už nemá cenu se rozvádět.

V tomto období se muži začínají intenzivněji citově vázat na ženu a více si váží rodinných hodnot. Například Jiří Werich až na sklonku života říkal větu: „Lidi, mějte děti, protože děti jsou důkazem lidského optimismu.“ Ano, proč to neříkal o 30 let dříve, proč sám neměl víc dětí? Nevím, ale je pravda, že se stářím přichází jiný pohled na životní hodnoty.

Pokud chceme mít vyváženě spokojený život od narození, přes dospělost až po stáří a umírání, je třeba od dětství žít s perspektivou celého životního oblouku. Když jdeme na výlet, bereme si pláštěnku, protože víme, že může pršet. Stejně tak již od dospělosti bychom měli myslet i na stáří. Například že je třeba se okolo 60 let přestěhovat do bezbarierového bytu tak 500 metrů od svého nejpovedenějšího dítěte. Myslet na to, aby domovy důchodců, hospice či léčebny dlouhodobě nemocných byly v každém městě, tzn. v dojezdové vzdálenosti. Chovat se k dětem od dětství s úctou tak, aby se k nám ve stáří rády vracely.

Ke stáří se manželství rozpadají jen vzácně, ale ze střední dospělosti si neseme v batohu své zlozvyky, které rozhodnou o tom, jestli poslední roky života a manželství budou příjemné či nepříjemné. Tedy již v dospělosti bychom měli intenzivně pracovat na všech svých komunikačních nešvarech: Na sklonu k vyčítání, k ironii, lhaní, pohodlnosti a životu na úkor druhého atd. Čím dříve se jich totiž zbavíme, tím hezčí manželství a život na stáří budeme mít. Vždyť to přeci známe: Štěstí přeje připraveným.