Rozhovor o léčitelích pro Pološero

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2023-01-13

Jaký je rozdíl mezi léčitelem a lékařem?

Léčitel má atypické nestandardní vzdělání.

Proč se tak velké množství lidí upíná právě k léčitelům?

Léčitelé nabízejí osobní kontakt a psychickou podporu, kterou lékaři zanedbávají. Například znám jednu kartářku, která mi nepokrytě přiznává, že používá karty k tomu, aby mohla dělat psychoterapii, na kterou ovšem nemá oficiální vzdělání. Osobně si myslím, že konkrétně tato žena ji dělá vcelku stejně dobře jako mnoho mých profesionálních kolegů.

Jak poznat dobrého léčitele od podvodníka?

Reference, že pomohl jiným lidem se stejnou chorobou, kterou máte i vy. Každopádně by člověk měl k léčitelům přistupovat stylem - ok, vyzkouším to, ale nebudu se pouštět do ničeho, co je potenciálně sebedestruktivní. Například když jsem se sám léčil z lymfomu, zaobíral jsem se terapií hladem. Probral jsem to s lékařkou, která mi poskytla objevný vhled: Rakovina je něco jako organismus v organismu, který si žije vlastním životem. Tedy i když člověk hladoví, tak rakovina si svou dávku urve vždy. Navíc říkala, že znala řadu pacientů, kteří tuto terapii zkoušeli a odmítli standardní léčbu, pak přišli až v terminálním stádiu s metastázami, kdy už se nedalo nic dělat. Na to jsem si řekl, že do takového rizika rozhodně nepůjdu.

Ve který případech bychom měli být zvláště opatrní? (to by byl případ inzulínu)

Pokud jste v životě už naletěla podvodníkům, pak buďte dvakrát opatrná i u léčitelů. Lídě zanedbávají průběžně sebevzdělávání - jsou úmyslně hloupí - pak se diví, že jim v nouzi kdokoli nakuká cokoli.

Může být i věhlasný léčitel podvodník? Jakým způsobem si získává popularitu? (Na Filipínce lidé čekali rok a věřili v jeho uzdravení).

Podvodníci se dělí na neúspěšně a relativně úspěšně. Di druzí pak jsou věhlasní.

Jak velkou roli hraje právě víra v uzdravení? Jak funguje v těchto případech placebo efekt?

Ano, funguje viz:

http://klimes.mystéria.cz/články/teologie/placebo.htm

http://placebo.klimes.us

Placebo je reálná, nefalšovaná schopnost přibližně pětiny pacientů se samo uzdravit. To není šalba, to není falešné přesvědčebí, to není autosugesce. Ti pacienti s placebo efektem se opravdu reálně uzdraví. Problém je v tom, že tuto schopnost u daného člověka neumíme nastartovat jinak než lékařskou lží. Pokud by to šlo i jinak, měli bychom návod na uzdravení u pětiny až čtvrtiny pacientů. Jak říkám, škoda, že to nejde. To je výpověď o tom, že v nás dřímou schopnosti, které neumíme aktivovat.

Jak moc je oslabena psychika nemocného, když ví, že trpí nevyléčitelnou chorobou? Je snazší takového člověka ovládat a manipulovat s ním?

Tonoucí se stébla chytá. Zajímavé je, že různí lidé i v nemoci mají různé hranice, za co nejsou ochotni jít. Někdo je ochoten kvůli strachu že smrti udělat cokoli. Jiní prostě udělají několik základních úkonů a dál to neřeší.

Znal jsem i doktora onkologa, který poté, co zjistil, že má rakovinu, tak to vůbec neřešil a umřel. Prostě nechtěl ve svém věku projít tím, co viděl u svých pacientů.

http://umirani.klimes.us

http://nemocapsychika.klimes.us

Říká se, že nemoc si můžeme přivodit i tím, že si ji vsugerujeme. Mohl by léčitel, který diagnostikuje možnou rakovinu způsobit, že by ji klient časem dostal?

Je známo, že extrémní stres výrazně oslabuje imunitu, tedy lidé se mohou psychicky dostat do stavu, kdy se v jejich těle daří prakticky jakékoli chorobě. Podobně víme, že jsou lidí, kteří se svým tělem dokáží dělat divy - například psychogenním způsobem je možno si vytvořit stigmata. Ale toto nejsou schopnosti, které jsou obecně v populaci rozšířené, natož probádané. Tedy pokud by metodou sebenaplňujícímu proroctví (seflfulfilling prophecy) bylo možno vyvolat rakovinu, tak to budou naprosto marginální zlomky procenta. Ale sebenaplňující proroctví funguje úspěšně jinak. Jednomu muži předpověděla kartářka, že v 60 letech zemře. Když přišel šedesátý rok jeho života, tak to chlap nevydržel s nervama a preventivně se oběsil.

Je možná spolupráce lékařů s léčiteli? V jakém směru by mohl léčitel spolupracovat s lékařem?

Problém je ve strukturování a standardizování této spolupráce, které se léčitelé brání. Lékaři spolupracují s psychology, s teology, laickými doprovázeči, ale má to nějaký řád a tyto profese nejdou přímo proti doporučením lékařů. To pro léčitele neplatí - ti dávají doporučení, které intervenují s doporučeními lékařů. Takže pochybuji, že by byla možná nějaká univerzálnější spolupráce.