Krátkodobá pěstounská péče v rámci českého Kocourkova

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2013-08-27

Jak jsme vypadli z německého vlivu, objevily České země svou skutečnou podstatu a staly se nefalšovaným Kocourkovem. Konec konců nebyla by ta kniha tady tak populární, kdyby to nerezonovalo s naší každodenní zkušeností. Naše politiky netřeba komentovat, protože na nich můžeme krásně vidět srážku osobní chamtivosti, partajních zájmů a pravda i občas záblesk dobré vůle. Nedávné diskuse ústavy versus NRP ukázala, že v naší politice jde jen o to, kdo zákon předloží. Zákon je dobrý, pokud ho předložil našinec, a špatný, když ho navrhla opozice. Též u S-Karet se v první řadě uvažovalo, která banka si na tom namastí kapsu, místo aby se to nastavilo co nejvýhodnější pro občany a fungování státu.

I krátkodobá pěstounská péče (KPP) je též poznamenána nesmyslnými tlaky mezi rozhádanými zájmovými skupinami a neschopností kompromisu. Aby KPP fungovala, je třeba nejprve veškerou problematiku NRP strčit pod jedno ministerstvo. Pak je třeba dělat kompromisy a nešetřit. Ve školství nejsou muži, protože ze školního platu neuživí rodinu. To samé platí i o KPP – nejsou žadatelé, protože po nich chceme za málo peněz velkou změnu životního stylu a zároveň NRP není v Čechách populární. Tedy musíme žadatelům o KPP nabízet přibližně tolik peněz, kolik nyní jde na dítě do ústavu. MPSV se dále bránilo tomu, aby profesionální pěstounskou péči nabízelo bývalým zaměstnancům rozpuštěných ústavů. Proč? Protože to není ideální? Ale v NRP nic není ideální. To je kompromis na kompromis. Od šílené minulosti dětí až po fanatické profesionály se spasitelskými syndromy.

U profesionální pěstounské péče mě děsí, jak se na jednu stranu ví, že ústavy jsou těžce nevyhovující, ale u pěstounů se tolik lpí na vyšpičkované kvalitě žadatelů. Tedy v NRP odmítáme řadu žadatelů, kteří by byli ucházející – ne výborní, ale ucházející, kteří jsou ale přesto pětkrát lepší než ústav. Jakkoli můžeme dr. Vodičkovou kritizovat za její hurá akce (a že to fest dělám), přesto jí dvě věci upřít nemůžeme. Jednak to umí dobře s medii a dále je neuvěřitelně akceschopná. Prostě za ní je vidět kus odvedeného díla. Tím se může chlubit jen málo organizací v NRP.

Můžeme jen doufat, že my odborníci vidíme do žadatelů o něco lépe, než vidí zamilovaný kluk do své vyvolené. Opravdu jen doufat, protože diagnostika žadatelů je velmi složitá a tím i chybová. Mnohem účinější je mít více žadatelů a ty následně prosívat. Ano, znamená to sem riskovat odebrání dítěte z rodiny. Ale je třeba si uvědomit, že šponováním vstupní diagnostiky toto nebezpečí výrazně nesnížíme, konec konců ty děti už vystřídaly řadu ústavů.

U KPP se klade důraz na testování motivace žadatelů – aby neměli moc silnou citovou vazbu na děti. Skutečné testovaní motivace je možné stejně jen přes pozorovatelné chování, tedy vyzkoušet to. Z mluvy se toho nikdy moc vysoudit nedá, protože řeči se vedou, pivo se pije a život, tzn. chování je jinde. Hlavní způsob, jak můžeme omezit citovou vazbu na přijaté děti není právní smlouva, ani vstupní diagnostika, ale především prosté nastavení podmínek tak, aby citová vazba byla minimalizovaná. Tedy žadatele na KPP nemají mít trvalé děti blízké věku přijatých dočasných dětí, ale přesto by již měli mít odžitou vlastní rodičovskou zkušenost, tedy starší děti. Nemohu dvanáctileté dceři rozmluvit, aby se nezamilovala do dočasně přijatého 14letého kluka. Nemohu rozmluvit single samožadatelce, aby se bláznivě neupnula na dočasně svěřené mimino.

U KPP je problém to, co je v NRP obecně problémem – totiž imitace přirozených procesů v nepřirozených podmínkách. Například umíme nastavit podmínky tak, aby dítě přechod z rodiny do rodiny minimálně pocítilo, viz odkazy níže. Problém ale je přesvědčit lidi, aby to v praxi zrealizovali, protože je to náročný proces. To je z velké části otázka dohledu a důkladné přípravy. Na tom by se šetřit nemělo.

Ano, existuje řada podmínek, které je třeba respektovat u KPP (viz odkazy), ale tím spíš je třeba ostatní procedury trochu uvolnit, aby to celé začalo už konečně naplno fungovat. To je přeci přáním nás všech!

Podmínky KPP jsem zevrubně popsal zde:
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/prechodna_pp_recenze.html http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/predavani_deti_a_exklusivita_vztahu.htm