Rozhovor pro Health Only o kleptomanii

PhDr. Mgr. Jeronym Klimes, Ph.D. 2009
http://www.klimes.us

Diagnosa podle učebnice: F63.2 Patologické kradeni (kleptomanie)

Porucha, při které nemůže osoba opakované odolat nutkání ukrást předměty, které nejsou získávány pro osobni použití nebo finanční zisk. Předměty místo toho jsou hromaděny, odkládány nebo zničeny. Toto chováni je většinou spojeno se stoupajícím pocitem napětí před tímto činem a pocitem zadostiučiněni v průběhu a bezprostředné potom.

Patří kleptomanie mezi oficiálně uznávané diagnózy?

Ano, jde o druh nutkavého a impulsivního chování. Kleptomanie se hodně podobá kompulzivním chorobám, kdy například člověk cítí velkou nervozitu a aby se zklidnil, musí si umýt ruce. U kleptomanie je potom člověk opět v tenzi a ukradením nějakého předmětu dojde k uvolnění tlaku a zklidnění. Jde vlastně o úlevný manévr, který převádí člověka z negativní nálady do pozitivní. Bohužel na všem, co člověku poskytuje úlevu, vzniká snadno závislost.

Setkal jste se vy osobně někdy ve své praxi s pacientem trpícím kleptomanií?

Znám jednu ženu, která ji splňovala, která kradla ne předměty, ale svérázným způsobem znehodnocovala kradené peníze.

Do stejné skupiny poruch patří i kompulsivní nakupování?

Ano, jde o totožný princip. Do stejné skupiny poruch například patří i závislost na plastických operacích, závislost na slunění a další kuriozity. Člověk je zkrátka v napětí a negativní náladě, ze které ho dokáže dostat úlevný manévr, kterým může být vcelku cokoli.

Dá se to samé říci i kompulsivní hromadění věcí?

U této poruchy je mechanismus poněkud jiný. Člověk v tomto případě pociťuje úzkost při představě, že by se těch věcí měl vzdát. Nemocný si v tomto případě přinese věci domů, ale problém je spíš v tom, že není schopen se smířit s představou, že by je měl pustit. Jedné takové ženě jsem nabízel, že odjede na dovolenou a po té se vrátí do vyklizeného domečku. Nesouhlasila a říkala, že by jí to zabilo...

Dá se říci, zda tyto poruchy postihují víc muže nebo ženy?

Rozhodně bychom tady nějakou sexuální specificitu našli. Například závislost na nakupování je typicky ženskou záležitostí, zatímco třeba závislost na pornu vídáme téměř výhradně u mužů.