Karel Šíp a Jeroným Klimeš ve Všechnopárty

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/215522161600005/obsah/379285-jeronym-klimes

 

00:00:00 Naším 1. hostem je, řekl bych, významný český psycholog

00:00:05 dr. Jeroným Klimeš!

00:00:17 Možná bysme, pane doktore, měli vysvětlit

00:00:19 proč jste přišel s pokrývkou hlavy.

00:00:21 Že jste ve fundusu Semaforu našel šlitrovskou buřinku.

00:00:26 Nebo jste v tom přišel z domova?

00:00:27 Ne, ne, já jsem přišel tady do té kavárny

00:00:32 a viděl jsem tam Šlitra, jak tam sedí s touhle buřinkou.

00:00:35 Hrozně jsem si to chtěl vyzkoušet,

00:00:37 jaké to je, být v Semaforu s buřinkou,

00:00:38 protože Šlitra člověk obdivuje, jaký to byl muzikant.

00:00:42 -Mohl jste si to vyzkoušet v šatně.

-Že to je lepší takhle? Že jo?

00:00:47 Ti vám odkejvou všecko! Dobře, asi jste měl Šlitra rád.

00:00:53 Ale možná, že jste přišel takhle,

00:00:55 že to je pro psychochologa docela...

00:00:58 Příhodné.

00:01:01 Že nám to uvolní stavy, tak jako bych řekl.

00:01:04 Pane doktore, kdo se o ten obor váš zajímá,

00:01:08 kdo třeba četl i něco o vás, nebo vaše knížky,

00:01:11 tak určitě ví, že vy jste původně snad ani nechtěl bejt psychologem.

00:01:15 Chtěl jste bejt knězem.

00:01:17 Ale vy jste z toho nějak na poslední chvíli vycouval. Proč?

00:01:20 Na poslední chvíli... Já jsem tam ani nezajel!

00:01:23 Já jsem ani neměl čas vycouvat.

00:01:25 -A co vás odradilo od toho poslání?

-Celibát.

00:01:28 -Celibát!

-Celibát a samota na faře.

00:01:32 Víte, dneska fara znamená studené zdi a tam žijete sám,

00:01:36 v tom klidným prostředí a máte na starosti 10 kostelů.

00:01:41 Já bych se tam zkroutil takhle do samoty. Špatně snáším samotu.

00:01:46 -Dobře, ale na druhou stranu...

-Přesně tak. Na druhou stranu...

00:01:50 Já jsem se ještě neptal! Ale to nevadí! Na 2. stranu co?

00:01:54 Na druhou stranu, všimněte si.

00:01:56 Mě vždycky fascinovalo na kněžství...

00:01:57 Já vás nerad přerušuju, ale ona vám ta buřinka stíní!

00:02:01 A oni by na vás ty lidi rádi viděli. Tak si to aspoň...

00:02:04 -Stačí jim to?

-Nemusel jste zablejskat.

00:02:06 Kdybyste se jen opřel, že vám není vidět do očí.

00:02:11 A já potřebuju psychologovi taky, no to je vono teďka!

00:02:14 Takhle, když trošku rozzářím oči?

00:02:16 A lidi taky viděj vám do očí,

00:02:17 můžeme si kontrolovat co z toho, co říkáte, co je pravda a co ne.

00:02:21 Tak povídejte.

00:02:23 Mě vždycky fascinovalo na kněžství kázání a zpovědi.

00:02:28 A já jsem v těch 45 letech zjistil, že já kážu a zpovídám.

00:02:33 Jo. I bez toho, že byste byl kněz.

00:02:35 Že dělám přednášky,

00:02:36 to je jedna z mejch hlavních činností

00:02:39 a 2., že zpovídám lidi.

00:02:41 Takže vy jste to ani nezačal studovat.

00:02:43 Vy jste se dověděl,

00:02:45 vy jste nevěděl, že celibát jako je nutnost?

00:02:47 Já jsem myslel, že to vydržím!

00:02:49 Jo, vy jste si myslel, že to celej život vydržíte.

00:02:51 Pak jsem zjistil, že to nevydržím ani...

00:02:55 Že to nevydržím ani rok!

00:03:01 To mi ještě řekněte,

00:03:02 já jsem se nikdy nikoho na to neptal.

00:03:06 Proč ono to vůbec,

00:03:07 proč se to vyžaduje, ten celibát, pro výkon toho kněžství?

00:03:11 Řekněte mi proč?

00:03:12 Jak to zdůvodňujou ti, kteří jsou ortodoxní?

00:03:16 -K čemu je to dobrý?

-Já to zdůvodním neortodoxně.

00:03:19 Římský vojáci, když byl důstojník, tak měli taky celibát.

00:03:25 Protože, když člověk má bejt dobrej voják,

00:03:27 tak nemůže mít támhle rodinu a 2 děti.

00:03:30 Protože v okamžiku,

00:03:30 kdy máte támhle 2 děti a támhle je bitva, tak si říkáte,

00:03:33 to bych byl padlej na hlavu, kdybych se tam moc angažoval.

00:03:36 Tzn., nejlepší voják je svobodnej voják,

00:03:38 takovej ten testosteronovej šílenec do 30 let,

00:03:42 tak bejvají nejlepší vojáci.

00:03:44 -Kterej se vybije v boji.

-Ti se prostě dostanou do rauše.

00:03:47 A takoví ti zkušení chlapi, co mají tu rodinu,

00:03:50 tak ti prostě, aby se nenamočili atd.

00:03:53 Tzn., když potřebujete mít pořádný vojenskej dril

00:03:56 a ovládat chlapy, tak já vždycky říkám,

00:03:59 chlapa ovládá ten, kdo drží jeho penis.

00:04:08 Když je to manželka, tak tam velí manželka,

00:04:11 když je to biskup, tak tam velí biskup.

00:04:22 Tzn., ať se říká co se říká,

00:04:24 celibát je vždycky mocenský opatření.

00:04:27 K tomu, aby se hierarchie kněží dobře řídila.

00:04:31 V okamžiku, kdy máte kněze ženatý a s dětma

00:04:35 a biskup něco chce přesunout támhle,

00:04:37 tak oni řeknou, hele, tady mám děti na škole.

00:04:40 A když prostě má problém s biskupem,

00:04:42 tak dá hlavu ženě do klína,

00:04:44 řekne, šéfík mě štve, ona řekne, z toho si nic nedělej.

00:04:48 A vyšší bere.

00:04:50 Nicméně, vy se zabýváte, jestli jsem to dobře pochopil,

00:04:54 partnerskými vztahy, protože vaše poslední knížka,

00:04:57 nevím, jestli je poslední, ale jedna z posledních je,

00:04:59 jakže se to jmenuje?

00:05:00 Mám 2, to je jednoduchý!

00:05:03 Jsem si nebyl jistej, jestli poslední, nebo předposlední.

00:05:08 Jak se jmenuje?

00:05:09 Partnerství a vztahy, se to jmenuje?

00:05:10 -Partneři a rozchody.

-Jo Partneři...

00:05:12 -Takový optimistický název.

-Partneři a rozchody.

00:05:15 Čili tam vy se zabejváte,

00:05:17 já dokonce nějakej výcuc jsem někde četl a tam mě zaujalo,

00:05:21 že vy jste dokonce v tý knížce,

00:05:22 to se mi nechtělo věřit, vy, takovej osvícenej člověk,

00:05:26 že jste nazval manželství dobrovolným otroctvím.

00:05:29 To jste myslel vážně? Je to z vaší hlavy? Z vaší knížky!

00:05:33 Víte jak se řeklo, jak definovalo římský právo,

00:05:38 tzn., nic to nemá společnýho s křesťanstvím,

00:05:40 římský právo v Římě, jak definovali manželství?

00:05:43 - Ius in corpus alterius.

-Nevím, co to je.

00:05:47 Právo na tělo druhého.

00:05:49 Tzn., že žena, když potřebuje třeba donést ze sklepa zelí,

00:05:53 tak má právo na to, využít mé tělo.

00:05:56 A poslat mě pro zelí do sklepa, jo?

00:05:58 No.

00:06:09 Takže to jako, vy jste to převzal, tu myšlenku,

00:06:11 že je to dobrovolné otroctví?

00:06:13 Mně se to, mimochodem, líbilo, ten výrok.

00:06:16 To vám říkám mezi 4 očima.

00:06:18 Doma bych to neřek, ale vám to říkám.

00:06:21 To je taková zajímavá myšlenka.

00:06:23 Když si vezmete tu katolickou svatební formuli:

00:06:27 Já, Jeroným, odevzdávám se tobě, Michaelo a slibuji,

00:06:31 že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

00:06:34 že tě nikdy neopustím

00:06:36 a že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti.

00:06:38 To říká ženich v kostele?

00:06:40 Ona zase říká analogicky to zpátky.

00:06:43 Ona říká totéž?

00:06:43 To jste se musel učit jako básničku.

00:06:45 No, mně se to vždycky hrozně líbilo.

00:06:47 Já jsem byl jen na radnici.

00:06:49 Tam jsem řek jen ano a ještě potichu.

00:06:59 Mně jde o ten termín "odevzdávám".

00:07:01 Znáte v českým právu, že by člověk vzal a odevzdal by

00:07:04 třeba svýho zaměstnance, že by odevzdal člověka?

00:07:08 Odevzdává se jenom v otroctví.

00:07:09 Vezmu člověka a dám ho do vlastnictví jiného člověka.

00:07:13 Ten termín "odevzdávám se tobě" znamená,

00:07:16 že to je to ius in corpus, že odevzdávám sám sebe své ženě

00:07:21 a my začínáme tvořit jedno tělo,

00:07:24 tzn., že fungujeme jako játra a plíce.

00:07:26 Tzn., když plíce potřebujou živiny, tak řeknou, játro, dodej, jo? Zelí.

00:07:31 A když játra potřebujou kyslík, plíce, dodej O2,

00:07:35 zase pumpujou ten kyslík zpátky.

00:07:38 Vzniká jednolitej organizmus, kterej se vlastně doplňuje.

00:07:42 A co je u manželství hrozně důležitý, aby fungovalo,

00:07:45 je to, aby moje bolest byla bolest mé ženy.

00:07:49 A bolest mé ženy byla moje bolest.

00:07:51 Jak se to dá zařídit, pane doktore?

00:07:53 -Takhle natáhnu ucho.

-A tím se dovíte, co ženu bolí?

00:07:57 No, prostě, když žena signalizuje, že třeba trpí samotou,

00:08:00 nebo se jí chce tancovat, nebo chce to zelí, nebo něco,

00:08:04 tak naslouchám a snažím se, aby dlouho netrpěla.

00:08:08 Nebo třeba, já to řeknu jinak.

00:08:09 Já sedím v pracovně, něco datluju do počítače,

00:08:11 najednou slyším, že žena se rozčiluje s dětma.

00:08:15 Tak já se zvednu a jdu tam ty parchanty dát do jedný latě.

00:08:25 Takže já jsem svý ženě, taková ta mlátička.

00:08:29 Je to pravda, pane doktore,

00:08:30 že ta rozvodovost je u nás opravdu vysoká?

00:08:32 Je třeba vyšší, než v jinejch civilizovanejch státech?

00:08:35 Řešíte to často se svými klienty?

00:08:37 Ty příčiny rozpadu těch manželství, vztahů a tak?

00:08:42 Já bych se vás zeptal takhle.

00:08:44 Když máme 55 % rozvodů, to přece nejsou...

00:08:47 -To máme? 55 %?

-No, no.

00:08:49 To nejsou přece idioti,

00:08:50 který nebyli schopný si vybrat dobrou ženu.

00:08:53 To je jako s autem. Vy si můžete koupit auto

00:08:56 a můžete ho mít v sebelepším technickým stavu,

00:09:00 stejně tak můžete mít lidi, kteří se k sobě sebelépe hodí

00:09:03 a stejně můžete udělat buď autohavárii,

00:09:05 nebo vztahohavárii.

00:09:07 A ty lidi právě dělaj různý hlouposti,

00:09:09 kašlou na potřeby jeden druhého.

00:09:11 Třeba jedno z těch kritérií, který stále opakuju.

00:09:15 Chovejte se k blízkým lidem lépe než ke Klimešovi.

00:09:20 To je hrozně jednoduchý pravidlo! Příklad! Domluvím si klienty na 9.

00:09:25 Je 8:58, zvoní zvonek, klienti jsou tady.

00:09:30 Žena sedne a říká,

00:09:31 já mám problém to, že Jirka neplní sliby.

00:09:35 A já se ptám, co například?

00:09:37 On třeba řekne, že přijde v 5 a přijde v 19:30.

00:09:41 A já říkám, to není pravda, ke mně přišel včas.

00:09:44 A najednou zjistím, že Jirka se chová líp ke Klimešovi,

00:09:47 než k vlastní ženě.

00:09:48 Jo takhle! Jakože k vám chodí včas.

00:09:50 Ke mně chodí včas, on to umí, když chce, tak umí přijít včas,

00:09:54 ale když je to žena, tak...

00:09:56 Co tak doporučujete? Máte nějakou svoji univerzální radu?

00:09:59 Když někdo přijde, že se mu rozpadá vztah?

00:10:02 Je něco, co vy doporučíte a ono to zafunguje?

00:10:07 Vy z toho máte radost,

00:10:08 že jste udělal něco pozitivního pro záchranu vztahu.

00:10:11 Je něco, co vám nejvíc funguje? Z těch rad myslím.

00:10:15 Já to řeknu na příkladu. Jak úmrtí, tak rozpad vztahu...

00:10:21 -Od konce jste to vzal!

-Ne, ne! Já to vždycky říkám.

00:10:25 Zubatá, jako pipina. Obojí vám bere, tý ženě, manžela.

00:10:30 -Čemu říkáte pipina? Jen mezi náma.

-Milenka.

00:10:35 -Já jsem se lek!

-Ale jak to, tak to...

00:10:41 -Zubatá, ještě jednou. Zubatá bere.

-Ta bere, manžela bere.

00:10:45 -A milenka taky bere.

-A milenka! Takhle vy to myslíte!

00:10:48 V obou případech přicházíme o partnera.

00:10:51 Ale v tom 1. případě, když je to smrt,

00:10:55 tak tam opečováváte toho člověka, není tam agrese, je tam soucit atd.

00:11:00 A hrozně moc trpělivosti. Hrozně moc trpělivosti.

00:11:03 Ty lidi vydrží spolu třeba 4 roky chodit na JIPku, nebo na LDN.

00:11:08 Vydrží celou tu nemoc s tím člověkem.

00:11:11 Ale jak přijde nevěra,

00:11:14 tak mně se stane, že v pondělí objeví nevěru,

00:11:18 příští pondělí on se stěhuje z baráku

00:11:21 a do měsíce mají zrušené společné jmění manželů

00:11:24 a takhle to kvaltujou.

00:11:26 Tzn., jednoduchý doporučení.

00:11:28 Chovejte se při partnerské krizi

00:11:32 stejně, jako byste se chovali při těžké nemoci.

00:11:35 Tzn., nekvaltujte, dejte tomu čas, rok počkejte.

00:11:39 Ono se to nezblázní,

00:11:40 za rok víceméně bude stejný problém, jako byl letos.

00:11:43 Když jsou malý děti, tak jim je o rok víc,

00:11:46 to se nic nestane.

00:11:48 Ale nekvaltovat při rozvodu, jedno z dobrých doporučení.

00:11:51 Prostě počkám rok a za rok se uvidí.

00:11:53 No vidíte to! Trošku jsem vám z toho tady udělal vaši poradnu.

00:11:58 Kdybych to měl shrnout, to, co jste říkal,

00:11:59 tak než mít milenku, je snad lepší umřít!

00:12:03 Dr. Jeroným Klimeš!