Místo událostí v životě firmy a zaměstnance

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006

Náš život plyne v cyklech. Ty mohou být krátkodobé, od sekundového tlukotu srdce až po dlouhé životní periody. Součástí těchto cyklů je i náš firemní život. Zaměstnanci, stejně jako vedení firem musejí pamatovat, aby život firmy nějak strukturovali do cyklů střídajícího se vzepětí a následné úlevy, které přináší zakázky či jiné přirozené příčiny.

Jestliže se bráníme strukturování života do cyklů, zjistíme po čase, že pracovní tempo neustále umdlévá. Zaměstnanci možná stále pracují, ale pomalu mizí nadšení. Zmizely cykly a s nimi i smysl úsilí a práce. Zaměstnanci najednou začnou vytvářet cykly po svém - dají výpověď a přejdou do jiné firmy. Tím sice zahájí další cyklus svého života, ale ten nebude spjat s životem firmy.

Právě fázi útlumu, která následuje po vypjatém období, vhodně završují firemní události - ať v podobě podnikových, tématických či zážitkových akcí. Účel těchto akcí je několikerý. Mimo jiné bilancují uplynulý cyklus. Stvrzují sdílené hodnoty či pocit sounáležitosti. Jsou mimoslovním oceněním toho, že firemní kolektiv spolu urazil kus životní cesty.

Při takových slavnostních událostech si můžeme uvědomit, že spolu nejsme jen proto, abychom si mohli koupit žvanec jídla a že práce není záplata na prázdný zbytečný život, se kterým si jinak nevíme rady.

Jak zaměstnanci prožívají firemní události

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006

Někdy je až těžko představitelné, jaké obavy zžírají zaměstnance a hosty na firemních událostech. Například i když si toho normálně nevšimnete, tak jedna moje krásná kolegyně neumí vyslovit "l". Říká místo něho "w". Noční můra je pro ni představa, že by měla vystoupit a oslovit nějaké cizí lidi. Ne proto, že by byla hloupá, ale že má strach, že by se lidi smáli, když by slyšeli její: "Bywa jsem si zapwavat". I když neznám nikoho, komu by její vada řeči vadila, je to přesto něco, co jí komplikuje život, kam se podívá.

Takových nejrůznějších obav mezi účastníky firemních akcí najdeme desítky. Jsou prakticky nepředstavitelné, a tedy se na ně nemůžeme dostatečně předem připravit. Z těchto většinou neznámých důvodů musí firemní akce být do značné míry universální, aby si v nich každý mohl najít svůj koutek, kde se dobře cítí. Tato kolegyně je vstřícná a kamarádská, přesto jediné místo na firemní party, kde se cítí fain, je v kruh kolegů a známých lidí, kteří ji berou bez předsudků.

Účastníky party je možno rozdělit zpravidla do dvou skupin. Realizační jádro - které se podílí na pořádání události, které ji vymyslelo, nebo je s ní nějak spjato. Pro tyto lidí událost představuje větší vypětí, díky kterému berou tuto akci za svou a představuje pro ně určitý vrchol určitého období. Druhou skupinou jsou konzumenti, kterou tvoří hosté a nemotivovaní zaměstnanci. Ti se sžívají s událostí až při samotném programu. Samozřejmě mohou odejít nedotčeni - znuděni či otráveni.

Je samozřejmě cílem každého pořadatele, aby poměr aktivních a spokojených byl větší než pasivních a otrávených. Tento cíl dosahujeme vhodným kombinováním různých druhů zábavy a strukturovaným programem a prostorem party, eventuálně zapojením vícero zaměstnanců do přípravy události.