Rozdíly ve vzdělání a výuce psychologie

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2010

Absolvent českých psychologických oborů je vzdělán univerzálněji než jeho kolegové na Západě, říká psycholog Jeroným Klimeš. Chybí mu ale znalost přírodních věd.

HN: Na které z vysokých škol v Česku má psychologie nejvyšší úroveň?

Podle mého názoru je na tom Brno - Fakuluta sociálních studií Masarykovy univerzity - poněkud lépe než Praha, protože tam nedokázali obměnit „předrevoluční“ styl práce, který stagnuje a nevyvíjí se.

HN: Jaká je podle vás úroveň absolventů českých škol ve srovnání se zahraničím?

Například ve srovnání s USA zaostáváme již od středních škol výše. Je to tím, že náročnost psychologických předmětů na středních a vysokých školách v Česku je fatálně nízká. Na druhou stranu - výhoda české školy je ta, že po absolutoriu studenta u nás je jeho vzdělání poměrně široké. V Americe jsou vynikající experti, jsem jejich prací ohromen, ale ovládají jen velmi úzkou výseč znalostí.

Já osobně mám za sebou studium na přírodovědecké a filosofické fakultě. Vystudovat přírodovědu bylo o poznání těžší. Tam mi dala zabrat kromě geochemie či termodynamiky i podle mého názoru pro psychologii nezbytná matematika. Několikrát jsem v psychologii narazil na strop svých schopností, a bohužel vždy to byly omezené znalosti matematiky a statistiky.

HN: Myslíte, že relativnější náročnost studia přírodovědných věd je jedním z důvodů, proč studenti volí raději školy právě s humanitním, tedy i s psychologickým zaměřením?

To je obecně prokletí psychologie. Mám zkušenosti, že dokonce mnoho doktorů si nedokáže v psychometrii poradit s tak elementárními početními úkony, jako je sčítání a odčítání (psychometrie - disciplína zabývající se měřením psychických vlastností, v níž se využívají matematické operace - pozn. red.). Někdy bývají studenti nepřipraveni enormně. Nedávno mi jedna třída složená ze studentů třetího a čtvrtého ročníku nebyla schopna dát dohromady definici mentální retardace (opožďující se vývoj rozumových schopností - pozn. Red.), pletli si ji s demencí.

Co by stávající situaci zlepšilo? Nemyslíte, že je trend dnešní doby „udělat si psychologii“ až jako druhou školu?

Jednoznačně prospěšné pro studium psychologie je absolvování jiné vysoké školy, zejména technické či přírodovědné. Vědecký a matematický způsob myšlení by si studenti měli osvojit někde jinde, protože na psychologii se ho těžko naučí.