#!/bin/bash
echo " "
echo "Script, ktery vypina mys - tapping, scrolling, gestures"
echo "-------------------------------------------------------"
: JezdĂ­m vlakem, autobusem, a tak me tapping tocil k nepricetnosti-
: autobus poskocil a ja jsem mel dvojklik... Tak jsem patral, az jsem nasel
: program xinput, kterym se nastavuje mys v Xwindows, tzn. v Linuxu.
: Treba se Vam taky bude hodit.
: Dotazy na jeronym.Klimes@rectech.cz, popr. www.klimes.us

device=$( xinput | sed -rn '/.*TouchPad.*/s/.*id=([0-9]*).*/\1/p') # zjisti cislo Touchpadu
attribute=$(xinput list-props $device | sed -rn "/.*Horizontal Scroll Enabled.*/s/.*\(([0-9]*)\).*/\1/p") # najde cislo dane vlastnosti
xinput set-prop $device $attribute 0 # nastavi pozadovanou hodnotu

attribute=$(xinput list-props $device | sed -rn "/.*Tapping Drag Enabled \(.*/s/.*\(([0-9]*)\).*/\1/p")
xinput set-prop $device $attribute 0

attribute=$(xinput list-props $device | sed -rn "/.*Tapping Drag Enabled Default.*/s/.*\(([0-9]*)\).*/\1/p")
xinput set-prop $device $attribute 0

attribute=$(xinput list-props $device | sed -rn "/.*High Resolution Wheel Scroll Enabled.*/s/.*\(([0-9]*)\).*/\1/p")
xinput set-prop $device $attribute 0

xinput list-props $device