Nahlížení do vzdáleného počítače přes ssh - linux

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-11-29

Když mi běží nějaká dlouhodobá práce na vzdáleném počítači, je dobré se do něho občas podívat. Tady je jednoduchý skript, který to svede jaxi na jedno klinutí.

#!/bin/bash
computer='JohnBrownsBody@10.0.0.11'
password='LiesAMoulderingInTheGrave'
path='/tmp/'
file='peepshow.png'

[ "$(whereis sshpass | cut -d: -f2)" == "" ] && sudo apt install sshpass
[ "$(whereis feh | cut -d: -f2)" == "" ] && sudo apt install feh

sshpass -p "$password" ssh $computer "export DISPLAY=:0; scrot $path$file;" 
sshpass -p "$password" scp -r "$computer:$path$file" $path
# gpicview "$path$file"
feh "$path$file"
echo "... and his soul is marching on in $path$file! Peek at it!"