Vypínání suspend u víka monitoru (linux)

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-10-28

Zejména, když stahuji velké soubory, tak se mi stává, že zaklapnu víko počítače. Ten se uspí a mohu začít stahovat znovu. Aby se mi toto nedělo, napsal jsem si tento skript, kterým přepnu u vypínače víka suspend nebo žádná akce (ignore). Snad se Vám může také hodit.

#!/bin/bash 
echo 
echo Prepne nastaveni chovani vika - suspend/ignore
echo ----------------------------------------------

# sudo chown jerom:jerom logind.conf # bud zmenim ownera nebo edituji jako sudo 
hodnota_nyni=$(sed -n 's/^HandleLidSwitch=//p'   /etc/systemd/logind.conf)
	# vypise hodnotu daneho parametru
echo
echo "	Stavajici nastaveni chovani vika je: $hodnota_nyni	"
echo
read -p "Chcete to zmenit [y/N] "
if [ "$REPLY" == "y" ]; then

	if [  $hodnota_nyni == "ignore" ]; then
		sed '/^HandleLidSwitch/s/ignore/suspend/g' /etc/systemd/logind.conf > /tmp/logind.conf.tmp 
		echo Nastaven SUSPEND
	else 
		sed '/^HandleLidSwitch/s/suspend/ignore/g' /etc/systemd/logind.conf > /tmp/logind.conf.tmp 
		echo Nastaven IGNORE
	fi
# 	cat /tmp/logind.conf.tmp
	cp /tmp/logind.conf.tmp /etc/systemd/logind.conf 
	rm /tmp/logind.conf.tmp 
	
	systemctl restart systemd-logind.service
	echo
fi

# --- Poznamky -----------------------------
# http://ubuntuhandbook.org/index.php/2020/05/lid-close-behavior-ubuntu-20-04/

# SUDO_EDITOR=kwrite sudoedit /etc/systemd/logind.conf # takto se edituje soubor pod kwrite jako sudo
	# tady se take nastavuje chovani u PowerButton
#HandleLidSwitch=suspend 
#HandleLidSwitch=lock – lock when lid closed.
#HandleLidSwitch=ignore – do nothing.
#HandleLidSwitch=poweroff – shutdown.
#HandleLidSwitch=hibernate – hibernate Ubuntu.

# while true; do cat /proc/acpi/button/lid/LID/state; sleep 1; done # vypisuje
# 	state:      open
# 	state:      closed