#!/bin/bash
: " Nastaveni jasu pocitace - Brightness of monitor
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2023-09-10

V Linuxu si muzeme upravit jas podsviceni nasledujicim skriptem
"

	adresar_device=/sys/class/backlight/intel_backlight/
# 		toto si musite nastavit podle sveho pocitace, napr.
# 		hodnota_soubor=/sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
# 		svetelnost_max=$(cat /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness)
  hodnota_soubor=$adresar_device/brightness

  cd $adresar_device
	svetelnost_max=$(cat $adresar_device/max_brightness)
  krok=$(( svetelnost_max / 15 ))

	#   echo 5 | sudo tee $hodnota_soubor # given value

function nahoru {
	svetelnost_nyni=$(cat $hodnota_soubor)
	konecna_hodnota=$(($svetelnost_nyni+$krok))
	if [ $konecna_hodnota -gt $svetelnost_max ]; then konecna_hodnota=$svetelnost_max; fi
	echo $konecna_hodnota | sudo tee $hodnota_soubor &> /dev/null # toto je vlastni prikaz, ktery nastavuje jas, brightness
}
function dolu {
	svetelnost_nyni=$(cat $hodnota_soubor)
	konecna_hodnota=$(($svetelnost_nyni-$krok))
	if [ $konecna_hodnota -lt 0 ]; then konecna_hodnota=0; fi
	echo $konecna_hodnota | sudo tee $hodnota_soubor &> /dev/null # nastavi a vypise brightness
}

if [ "$1" == "-h" ]; then
	echo rucni nastaveni
	echo -e "\tjkmonitor_brightness.sh 2345"
	echo -e "\tjkmonitor_brightness.sh +"
	echo -e "\tjkmonitor_brightness.sh -"
	echo
	echo jeste zvazte tento prikaz
	echo "	xrandr --props --verbose
	xrandr --output LVDS-1 --brightness 1
	xrandr --output LVDS-1 --brightness 0.4
	Tento prikaz nemeni jas podsviceni, jen potemni bilou barvu na sedou
"
	exit
elif [ "$1" == "+" ]; then
	nahoru
	exit
elif [ "$1" == "-" ]; then
	dolu
	exit
elif [ "$1" != "" ]; then
	echo $1 | sudo tee $hodnota_soubor &> /dev/null # nastavi a vypise brightness
	exit
fi

echo "Jasnost monitoru [+/-/q] "
echo -n -e "\t"
cat $hodnota_soubor # get value

while read -s -N1
	do
	if [ "$REPLY" == "+" -o "$REPLY" == "" ]; then
		nahoru
	elif [ "$REPLY" == "-" ]; then
		dolu
	elif [ "$REPLY" == "q" ]; then
		break
	fi
		echo -n -e "\t$konecna_hodnota    \r"
	done
	echo -n "Skoncili jsme na hodnote podsviceni: "
  cat $hodnota_soubor # get value