Jak obracet stránky na obrazovce počítače pomocí nohou

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2019-07-07

Když hraji u klavíru nové skladby (noty.klimes.us), tak nechci pořád dokola tisknout provizorní nedokončené verze a hraji je přímo z počítačové obrazovky. Problém je v otáčení stránek, protože je těžké se při hraní strefovat do malých tlačítek PageUp and PageDown na klávesnici počítače.

Vyrobil jsem si proto nožní obraceč stránek. Dva nožní spínače zkratují kontakty na čipu, který jsem vykuchal ze staré vyhozené USB klávesnice. Po zkratu chip vyšle do počítače příkaz PageUp nebo PageDown.

Návod, jak zjistit potřebné kontakty

Klávesnici rozeberete, vyjmete chip. Vytáhnete z něj již nepotřebné blány s kontakty.

Chip zapojíte do počítače s Linuxem (Ubuntu, Mint ap.). Spustíte v terminálu některý z následujících příkazů:

xev # Monitoruje všechny impulzy ze všech klávesnic, které jsou připojené k počítači.

xev | grep "Next" # Monitoruje PageDown

xev | grep "Prior" # Monitoruje PageUp

xev | grep -E "Prior|Next" # Monitoruje obě tyto klávesy

Pak si vezmete krátký drátek a jeden konec přiložíte na první z kontaktů. Druhým koncem přejede přes zbývající. Pokud mezi signály je i „Next“ či „Prior“, pak výpis povyskočí o řádku, například takto:

xev | grep -E "Prior|Next"

  state 0x0, keycode 117 (keysym 0xff56, Next), same_screen YES,

  state 0x0, keycode 112 (keysym 0xff55, Prior), same_screen YES,

Nalezené kontakty si označíte mikrofixem. Program ukončíte příkazem CTRL-C.

Mikropájkou přiletujete k nalezeným kontaktům tenké drátky a ty připojíte k vhodnému spínacímu tlačítku.

Celý čip důkladně zamotáte do elektrikářské pásky, aby se přiletované kontakty nemohly odtrhnout.

Jako přívodní kabely jsem použil staré telefonní linky, protože jsou velmi houževnaté a odolné.

Dva černé nožní spínače na obrázku jsou z www.ebay.com a jsou přišroubované k sobě pomocí plechu.

Pak už je to o zvyku šlapat pravou nohou pedál klavíru a zároveň levou nohou obracet stránky dopředu dozadu podle repetic.

Obecně je tento chip ze staré USB klávesnice nejlevnější vstupní rozhranní mezi počítačem a jakýmkoli tlačítkem či spínačem. Obrácený postup - výstup z počítače ven (například ovládání zavlažování) je složitější. Jistě by šlo použít i toto rozhraní - k diodám ScrollLock či CapsLock přidělat bázi tranzistoru a tím spínat relé. Ještě jsem to nezkoušel, takže s detaily nepomohu. Na www.ebay.com je ale relé, které se dá připojit k USB, a funguje spolehlivě. Tím se dají spínat jakékoliv běžné spotřebiče.


How to turn pages on PC via a footswitch

Cheapest and simplest solution I know is to find a disposed old UBS PC keyboard.

Get out of it the small computer/chip which is in it.

Run program xev on your Linux to find which two contacts you have to shortcut on the chip to get some character as an output.

Then buy any momentary button and connect them to these found contacts.

This way I have PageUP/PageDOWN footswitch for my notes on my PC screen, when I play piano.
(For more details contact me at: www.klimes.us.)