Sdílený Internet po domácí síti

Mgr. Jeroným Klimeš 2002

Moje svobodná a náročná žena tráví hodně času na Internetu. Naše dospívající svobodná a náročná dcera by také ráda trávila hodně času na Internetu. Máme dva počítače (Win98) propojené kabelem, které tedy tvoří takovou minisíť. Jak dosáhnout toho, aby obě mohly zároveň brouzdat po Internetu a při tom se nemusely potupně fackovat u jednoho počítače? Následuje stručný návod pro zkušenější uživatele.

Nastavení sítě

Především musíme mít síť propojenou protokolem TCP/IP. Veškeré nastavení se provádí pomocí Ovládací panely/Síť. Stačí tento jediný protokol i na sdílení souborů a tiskáren, tedy jiné protokoly nejsou třeba.

Síť by měla být funkční do té míry, že se počítače vzájemně vidí, sdílí soubory. (Minimálně by měli na sebe tzv. dopingnout, viz příkaz ping v DOS řádku.

Nastavení Serveru

Server je ten počítač, který vytáčí dial-up připojení na Internet a na kterém běží Winroute (nutno stáhnout z Internetu).

Nastavení Winroute

Vypnutý DHCP
Automatické zjišťování DNS
Tabulka rozhraní: 
    Ethernet nastavení 192.168.1.1 atd. viz níže, NAT vypnuto
    RAS - NAT zapnuto, ochrana zapnuta

Internet explorer 

Nepoužívat proxy server
Nezjišťovat automatické nastavení

Konfigurace protokolu IP 

Název hostitele . . . . . . . . . : JEROM 
Servery DNS . . . . . . . . : 
Typ uzlu . . . . . . . . . : Vysílání  
ID rozsahu NetBIOS . . . . . . : 
Směrování IP zapnuto. . . . . : Ne 
Proxy WINS zapnut. . . . . : Ne 
Rozlišení NetBIOS používá  DNS : Ne

0 Ethernet adaptér  (telefonní adaptér pro Dial-up připojení) 
Popis . . . . . . . . : PPP Adapter. 
Fyzická  adresa. . . . . . : 44-45-53-54-00-00 
DHCP zapnuto. . . . . . . . : Ano 
Adresa IP. . . . . . . . . : 0.0.0.0 
Maska podsˇtŘ . . . . . . . . : 0.0.0.0 
Výchozˇ br na . . . . . . : 
Server DHCP . . . . . . . . : 255.255.255.255 
Prim rnˇ server WINS . . . . : 
Sekund rnˇ server WINS . . . : 

1 Ethernet adaptér : 
Popis . . . . . . . . . . . . : ELNK3 Ethernet Adapter 
Fyzick  adresa. . . . . .: 00-A0-24-9B-6F-99 
DHCP zapnuto. . . . . : Ne 
Adresa IP. . . . . . . . . : 192.168.1.1 
Maska podsítě . . . . . : 255.255.255.0 
Výchozí brána . . . . . . : 
Primární server WINS: 
Sekundární server WINS : 

Nastavení klienta

Klienti jsou všechny počítače, které jsou připojeny na síti protokolem TCP/IP. Pokud nepoužíváme DHCP server, je nutno u každého počítače nastavit IP adresy 192.168.1.n, kde n > 1.

Konfigurace protokolu IP

Název hostitele . . . . . . . . . : jerom 
Servery DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . . . : Vysílání 
ID rozsahu NetBIOS  . . . . : 
Směrování IP zapnuto . . . . : Ne 
Proxy WINS zapnut. .  . . . : Ne 
Rozlišení NetBIOS používá DNS : Ano

0 Ethernet adapter : 
Popis . . . . . . . . : Novell 2000 Adapter. 
Fyzická adresa. . . . . . : 00-00-B4-30-69-00 
DHCP zapnuto. . . . . . . . : Ne 
Adresa IP. . . . . . . . . : 192.168.1.2 
Maska podsítě . . . . . . . . : 255.255.0.0 
Výchozí brána . . . . . . : 192.168.1.1 
Primární server WINS . . . . : 
Sekundární server WINS . . . : 

Nastavení Internet Explorer:

Možnosti/Připojení:

Automatické nastavení: automaticky zjišťovat nastavení
Používat proxy server: 192.168.1.1 Port: 3128

Příkazy

    ping 192.168.1.1  - zkouší ozvěnu od počítače s touto IP adresou
    ipconfig - vytváří výpisy IP adresy daného počítače (DOS)
    tracert www.volny.cz  - stopuje cestu k danému URL (DOS)
    winipcfg - to samé jako ipconfig, ale pro windows, pouze ve win98