Obrázky v knize Smolíková: Pedologie 1,2 a příběh, který k ní váže

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2021-07-15

Citace: SMOLÍKOVÁ, Libuše. Pedologie: určeno pro posl. fak. přírodověd. 2. vyd. (v SPN 1. vyd.). Praha: SPN, 1988, 129 s.

Na tato skripta mám jednu pěknou vzpomínku:

Vrátil jsem je do knihovny a potkal jsem kamaráda Ferdu V., který se mě zeptal: „Z čeho jsi se učil tu pedologii?“

Povídám mu: „Teď jsem to vrátil do knihovny, tak si to tam vyzvedni: Smolíková-Pacholíková: Pedologie jedna, dva.“

„Jak jsi říkal, že se to jmenuje?“

„Smolíková-Pacholíková: Pedologie jedna, dva.“

Ferda mě pak asi za týden potkal a říkal, že měl chuť mě zabít. On totiž vlezl do knihovny a zahlaholil: „Já bych prosil: Smolíková-Pacholíková: Pedologie 1,2.“

Už dlouho nebylo v knihovně tak veselo... :-)

Takové vtipy mám rád. Samy si vzniknou a dlouho hřejí u srdce. Kromě toho však v knize byly pěkné ilustrace půdních profilů. To si takhle prohlížíte půdní profil a najednou zjistíte, že si naopak někdo z půdního profilu prohlíží vás. A nejsou jen anaerobní bakterie! Posuďte sami:

Tomuto se prý v počítačové hantýrce říká velikonoční vejce, Easter egg.