1. Návrh expanzní komory
 2. Přeložil Jeroným Klimeš 1998

   

  Poznámka: Návrh expanzní komory pro výfuky dvoutaktních motorů, pro závodní motorky. Můj polostrýc je totiž mechanik těchto závodních motorek a motokár a potřeboval přeložit ten článek.

   

  1. Úvod
  2. Tento dokument popisuje detaily k výpočtu rozměrů jak dvou-, tak třístupňových difuzérů xpanzních komor. Všechny uvedené informace pochází z knih: ‘The basic design of the twe stroke engine’ a ‘Design and stimulation of two stroke engines’, které pocházejí z pera profesora G. P. Blair z Queens University Belfast a které vydala Society of Automotive Engineers. Pokud shledáte tento dokument zajímavým, doporučuji vám si přečíst alespoň jednu z uvedených knih, protože obsahují autorovy zkušenosti o dvoutaktních motorech za celý jeho akademický život.

  3. Všeobecný základ
  4. Protože oba návrhy popsané v tomto dokumentu vycházejí z dat získaných z parametrů motoru, jsou nejdříve probrána tato data.

   1. Rychlost zvuku v plynu (rychlost tlakové vlny)
   2. Jedním z hlavních parametrů použitých při návrhu expanzní komory je rychlost zvuku, protože ta určuje rychlost tlakových rázů, které využíváme v komoře.

    a0 = Ö (g * R * Tk)

    Kde:

    Tk je teplota výfukových plynů v Kelvínech.

    R je 287.

    g je 1,4.

    a0 je v m/s.

   3. Naladěný stav motoru (Střední efektivní brzdný tlak, dále jen BMEP)
   4. Nyní je třeba určit teplotu výfukových plynů v Kelvinech. Ta je obvykle funkcí naladěného stavu motoru neboli BMEP. Hodnota BMEP se používá v několika parametrech návrhu expanzní komory a počítá se následovně:

    BMEP = (600000 * kW) / (SVCC * rpm)

    Kde:

    kW je síla motoru v kW (1bhp = 746W)

    SVCC je zdvihový obsah válce (kubatura), cm3

    Rpm je rychlost motoru, ot/min.

    BMEP je v barech.

   5. Průměrná výfuková teplota
   6. Po určení BMEP můžeme z následujícího vzorečku vypočítat průměrnou výfukovou teplotu. Toto jsou empirická měření založená na odečtech vzatých během dynamotestů.

    Tk = 534,67 * e0,0485BMEP

    Kde: Tk je teplota výfukových plynů v Kelvinech.

    BMEP je v barech.

    Tento vzorech byl vypočítán z následující tabulky.

    Motocykl

    BMEP, bary

    Průměrá výfuková telplota,oC

    Grand Prix Racer

    11+

    650

    Enduro

    8

    500

    Roadster

    5

    350

   7. Naladěná délka výfuku
   8. Blairův vzorec předpokládá, že naladěná délka výfuku je vzálenost k bodu (kraji) na výpustném kuželu a je dána následujícím vzorcem.

    Lt = (1000 * a0 * q ep) / (12 * rpm)

    Kde:

    Lt je naladěná délka, mm

    a0 je v m/s.

    q ep je trvání výfuku, stupně

   9. Účinný výfukový průměr (EXD)
   10. Jedná se o průměr trubice, jejíž plocha odpovídá ploše výfukové brány.

    EXD = Ö ((4 * šířka * výška) / P )

    Kde:

    EXD je účinný průměr, mm

    Šírka je šířka brány, mm

    Výška je výška brány, mm

    P - Ludolfovo číslo, 3,14159

   11. Výfukový koeficient

   Existuje několik koeficientů, které se používají při návrhu expanzní komory. Jsou funkcí naladěného stavu motoru.

   K0 = 1,03220 * e-0,0498BMEP

   K1 = 1,98990 * e-0,0581BMEP

   K2 = 0,08439 * e0,1226BMEP

   Tyto vzorce jsou interpolovány z následující tabulky:

   Druh motocyklu

   BMEP, bary

   K0

   K1

   K2

   Enduro

   8

   0,7

   1,125

   2,25

   Motocross

   9 - 10

   0,65

      

   GP Racer

   11+

   0,6

   1,05

   3,25

  5. Výpočet rozměrů dvoustupňového difuzéru expanzní komory
  6. [sem vložit obr. 1]

   Diagram typického dvoustupňového difuseru expanzní komory.

   Všimněte si, že délka holé trubkové sekce LP01 zahrnuje délku výfukové brány, tzn. LP01, se měří od povrchu pístu.

   1. Výpočet rozměrů - dvoustupňový difuzér

   Následující tabulka ukazuje velikosti poloměrů jednotlivých sekcí dvoustupňového difuzéru expanzní komory.

   D1 = K1 * EXD

   D3 = K2 * EXD

   D4 = K0 * EXD

   D2 = D3 * (LP12 / (LP12 + LP23))1,33

   Následující tabulka ukazuje rozměry délek sekcí dvoustupňového difuzéru expanzní komory.

   LP01 = 0,10 * LT

   LP12 = 0,41 * LT

   LP23 = 0,14 * LT

   LP34 = 0,11 * LT

   LP45 = 0,24 * LT

   LP56 = LP45

  7. Výpočet rozměrů trojstupňového difuzéru expanzní komory
  8. [sem vložit obr. 2]

   Hrubý diagram typického trojstupňového difuseru expanzní komory.

   Všimněte si, že délka holé trubkové sekce LP01 zahrnuje délku výfukové brány, tzn. LP01, se měří od povrchu pístu.

   1. Výpočet rozměrů - trojstupňový difuzér

Následující tabulka ukazuje velikosti poloměrů jednotlivých sekcí dvoustupňového difuzéru expanzní komory.

D1 = K1 * EXD

D4 = K2 * EXD

D5 = K0 * EXD

D2 = D1 * ex12

D3 = D1 * ex13

X12 = (L12 / (L12 + L23 + L34))Kh * Loge(D4 / D1)

X13 = ((L12 + L23) / (L12 + L23 + L34))Kh * Loge(D4 / D1)

Všimněte si, že byl zaveden nový koeficient. Koeficient Kh se nazývá rohový, s hodnotami obvykle mezi jednou až dvěma. Malé hodnoty Kh se nejlépe hodí pro motory GP s úzkými silovými kroužky. Větší hodnoty jsou pro širší, pružnější motory.

Následující tabulka ukazuje rozměry délek sekcí dvoustupňového difuzéru expanzní komory.

LP01 = 0,100 * LT

LP12 = 0,275 * LT

LP23 = 0,183 * LT

LP34 = 0,092 * LT

LP45 = 0,110 * LT

LP56 = 0,240 * LT

LP67 = LP56