Dudák/Pfeifer

Czech and English rule of this game of cards

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-09-19

Jako dítě jsem tuto karetní hru hrál raději než prší, ale v dospělosti jsem si nemohl vzpomenout na pravidla a marně jsem je hledal na internetu. Náhodou jsem na ně trefil v androidu od jakéhosi Honzalese

Dudák

Varianta s tajnými trumfy

Cíl hry

Každý hráč dostane trumf, který se položí na stůl. Zbytek karet se rozdělí mezi hrče. Hráči se střídají v pevném pořadí, První hráč, který se zbaví všech karet, vyhrává.

Pravidla karet

Pokud je balíček karet prázdný, hráč vynese libovolnou kartu. V opačném případě hraje dvě karty za kolo. První karta musí mít stejnou barvu a vyšší hodnotu než vrchní karta na balíčku. Druhá karta je libovolná. Pokud hráč nemůže hrát, bere si vrchní kartu z balíčku a všechny karty stejné barvy pod ní.

Trumfy

Trumfy zůstávají na stole a nemají žádnou funkci, dokud se neodhalí. Hráč se nesmí na svůj trumf podívat.

Odhalení trumfu

Hráč, který je na tahu, může odhalit svůj trumf. Trumf ukáže ostatním a přidá ho do ruky. Následně může používat karty v barvě trumfu k přebití ostatních barev. Pokud ale není schopen hrát, bere si celý balík místo pouze vrchních karet stejné barvy.

Dudák

Varianta s osobními trumfy.

Cíl hry

Každý hráč dostane trumf, který se položí na stůl. Zbytek karet se rozdělí mezi hráče. Hráči se střídají v pevném pořadí. První hráč, který se zbaví všech karet, vyhrává.

Pravidla karet

Pokud je balíček karet prázdný, hráč vynese libovolnou kartu. V opačném případě hraje dvě karty za kolo. První karta musí ít stejnou barvu a vyšší hodnotu než vrchní karta na balíčku. Druhá karta je libovolná. Pokud hráč nemůže hrát, bere si vrchní kartu z balíčku a všechny karty stejné barvy pod ní.

Trumfy

Trumfy zůstávají na stole a nemají žádnou funkci, dokud se neodhalí. Hráč se může před odhalením na svůj trumf podívat, ale ostatním hráčům ho neukazuje.

Odhalení trumfu

Hráč, který je na tahu, může odhalit svůj trumf. Trumf ukáže ostatním a přidá ho do ruky. Následně může používat karty v barvě trumfu k přebití ostatních barev. Pokud ale není schopen hrát, bere si celý balík místo pouze vrchní karty.

Pfeifer

Variant with personal trumps.

Game objectives

Each player receives a trump card, which is placed on the table. The rest of the cards is divided among players. Players take turns in a fixed order. The first player, who gets rid of all cards, wins.

Card rules

If the card pile is empty, a player plays one arbitrary card. Otherwise, the player plays two cards per turn. The first one must match the suite of the top card on the pile and has higher value. The second card is arbitrary. If the player cannot play, then take the top card from the pile and all cards directly under is matching its suite.

Revealing trumps

A player can choose to reveal their trump on their turn. The trump is shown to other players and added to their hand. The player can now play cards from the trump suite on any other suite regardless the card value. But, if no card can be played, the player must take the whole pile of cards instead of just the top card.

Pfeifer

Variant with hidden trumps.

Game objectives

Each player receives a trump card, which is placed on the table. The rest of the cards is divided among players. Players take turns in a fixed order. The first player, who gets rid of all cards, wins.

Card rules

If the card pile is empty, a player plays one arbitrary card. Otherwise, the player plays two cards per turn. The first one must match the suite of the top card on the pile and have higher value. The second card is arbitrary. If the player cannot play, they take the top card from the pile and all cards directly under it matching its suite.

Trumps

Trumps remain on the table and have no effect until revealed. Players can not peek at their trumps before the revealing.

Revealing trumps

A player can choose to reveal their trump on their turn. The trump is shown to other players and added to their hand. The player can now play cards from the trump suite on any other suite regardless the card value. But, if no card can be played, the player must take the whole pile of cards instead of just the top card.