Vichr z hor

Jára Cimrman ležící, spící – premiéra 1983

Obraz 70. V hostinském sále

V nevytopeném hostinském sále se na jevišti zkouší. V zimních kabátech a houních se tu choulí členové kočovné herecké družiny. Do obrazu se prolne titulek: PACOV 1911

- Pane hostinský, nemohlo by se už zatopit? - zeptá se pohublý zarostlý muž, zřejmě principál. Hřeje si dlaně o hrnek teplého čaje a hlavu zimomřivě krčí do ohnutého límce. Chvilku trvá, než v něm poznáme Cimrmana. Jako by za těch několik let od svého pobytu na Konopišti nepřiměřeně zestárl.

- Až v šest, - odbude ho hostinský.

- To tu do tý doby zmrznem, - poznamená jedna z hereček.

- No, pojďte, přátelé, ať to dozkoušíme. . . Tak, Tomáši, od toho: "v tom případě jsem tě obelhal, tatínku: `-

Tomáš místo požadované repliky vznese dotaz: - A nemohli bysme raději hrát Hadriána z Římsů? Všichni to známe a mělo by to zaručenej úspěch.-

- Přátelé, musíte mi věřit, - vzdychne nešťastně Cimrman. - Tahle moje hra, uvidíte, že lidi chytí. Nemůžeme pořád omílat ty bezduché frašky. Musíme toho diváka vychovávat, v tom je přece poslání divadla!-

- Anebo Mlynář a jeho dítě. To taky všichni umíme, - ozve se jiný herec.

- To tady dával Kopecký s loutkovým divadlem, - vmísí se hostinský.

- Já vím, vás pořád děsí ten Šµilhavý švec. To já uznávám, ta hra se mi moc nepovedla. Ale Šilhavý švec a Hodina pravdy, to se vůbec nedá srovnat. Podívejte se, ten hrdina, ten Tomáš Edel, ten bude lidem blízký. Vždyť si to uvědomte: všichni mu celý život lhali, a najednou se doví pravdu. To bude úchvatný závěr.-

- Já bych se toho nebál, - řekne další herec.

- No, Karle, výborně, - chytá se Cimrman první nabízené ruky.

- Na Mlynáře by přišli i podruhý, - zklame ho Karel.

- A pak loutky a my, to je rozdíl.-

- Přátelé, já vám ručím za to že na konci hry bude potlesk. Vy se tentokrát budete i klanět.-

- Já za svou osobu prohlašuju, - ozve se po chvíli ticha nejstarší člen skupiny, když se ujistí, že hostinský zmizel z doslechu, - že nebudu nic riskovat. Jak vyberu peníze, sbalím pokladnu a čekám na vás v Pelhřimově.-

- Bude, doufám, na závěr Vichr z hor? - chce vědět starší herečka.

- To je zbytečný, Anežko, tentokrát se bez Vichru z hor obejdeme. -

Společnost začne reptat.

- Ne, ne, - ozve se hlas - bez Vichru z hor do toho nejdu. Ta scénka se osvědčila, nevidím důvod, proč ji nedělat. -

- Dobře, jak chcete - kapituluje Cimrman - Vichr z hor si necháme v záloze. Ale uvidíte, že tentokrát na něj

nedojde... -

Na židlích a na lavicích sedí Pacovští, na jejichž tvářích je vidět, že mají za sebou téměř dvě hodiny úmorného a nesrozumitelného děje. Hostinský osvěžuje jejich řady napěněnými půllitry. Z jeviště znějí dál a dál dlouhé tirády složitého psychologického dramatu na venkovské návsi.

 

Karla: "Ta záhadná postava tam dole v zahradě, to jsem byla já, Tomáši.”

Tomáš: "Ty, Karlo? Myslel jsem, že to byla Hedvika.”

Karla: "Kdepak, Tomáši. V té době Hedvika právě rodila tvé dítě.”

Tomáš: "Mé dítě? Myslel jsem, že je to Karlovo dítě.”

Karla: "Karel Hedviku vůbec neznal.”

Tomáš: "Ale jestli Hedvika rodila mé dítě, pak ty, Karlo, jsi...”

Karla: "Ano, Tomáši. Jsem tvá sestra.”

Tomáš: "To není možné!”

(Na scénu vejde Tomášův otec, Tomášova matka, švagr a teta.)

Otec: "Má pravdu, Tomáši.”

Tomáš: "Nemohu tomu uvěřit, vždyť tys mi, švagře, říkal..."

Švagr: "Nejsem tvůj švagr.”

Tomáš: "Ne?"

Švagr: "Jsem tvůj bratranec.”

Tomáš: "To ovšem mění celou situaci.”

Teta: "Ne tak docela. Já totiž nejsem tvá teta."

Tomáš: "Ty nejsi má teta, tetičko?"

Teta: "Ne. Jsem tvoje vzdálená snacha.”

Tomáš: "Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.”

Otec: "Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec. Jsem tvůj syn.”

Tomáš: "A maminka?"

Otec: "To je babička z otcovy strany.”

Tomáš: "To je hrozné. Jsem tedy úplný sirotek. Ale nevadí. Hlavně, že jsem konečně poznal pravdu!”

 

Oponář zatočí klikou a za Hodinou pravdy se zavře opona. V publiku se rozhostí nechápající ticho. Lidé nemohou uvěřit, že to je vše, co jim divadelní společnost za jejich peníze nabídla. Cimrman a celá jeho družina napjatě poslouchají za oponou, zda ticho nevyústí v potlesk či obvyklé projevy nesouhlasu. Ozve se reptání a první hvízdnutí. Na oponu dopadne prázdný půllitr. Oči herců se upřou na Cimrmana a ten rezignovaně přikývne.

- Vichr z hor! - křikne jeden z herců na oponáře.

Ten otevře rychle oponu a od její kliky přiskočí ke klice bubnu s plátnem. Zvuk vichřice a herecká akce na jevišti publikum utiší. Nedůvěřivé zraky Pacovských se upnou na scénu v poslední naději, že se na jevišti přece jen něco zajímavého odehraje.

Karla (pateticky): "Co se to děje?"

Švagr: "Zvedá se hrozný vítr!"

Otec: "To je proslulý vichr z hor. Naposledy tu byl před sto lety. Dědeček mi o tom vyprávěl!”

Teta: "Držte se pevně, nebo nás to odnese!"

Matka: "Podívejte, Karlu už odnáší vítr. Chyťte ji někdo!"

(Každý se drží nějakého předmětu či kulisy. Karla, která se držela židle, neuměle předstírá, že židli neodnáší, ale že je i se židlí větrem odnášena. Nakonec zmizí se židlí v zákulisí.)

Tomáš: "Podívejte se, tatínek a maminka, vlastně syn a babička z otcovy strany - také nemohou větru odolat!"

(Otec s matkou stejným způsobem odnesou stůl.)

Teta: "Pomoc! Už nemohu! Docházejí mi síly!" (Sklání se teta ke kulise stromu, odvrtíkuje ji a odběhne s ní do zákulisí.)

Obraz 71. Před hospodou

Před hospodou stojí vůz s plachtou. Ti, kteří nejsou na jevišti, na něj kvapně nakládají divadelní inventář. Právě byl uložen stůl a teď přibíhá teta se stromem.

Obraz 72. V hostinském sále

Na jevišti zatím uvolnili plot, a zatímco ho dva herci odnášejí, sehnou se jiní k vrtíkům největší kulisy scény.

Tomáš: "Je to možné? Vavákův plot to odneslo jako pírko!"

Švagr: "A podívej, Tomáši! Vavákova stodola! Také uletěla."

(Technický personál odnáší stodolu z hostince ven.)

Tomáš: "Chudák Vavák! O všechno přišel. Co je proti tomu pár korun za lístek do divadla?"

Švagr: "Svatá pravda. To by si lidé měli uvědomit. A ke všemu ještě ta bouřka, neslyšíte?"

(Vůz s kulisami zarachotí pod okny hospody a do toho zapráská bič jako by se nad Pacovem křižovaly blesky.)

Švagr (sfukuje řadu petrolejových lamp na rampě): "To je konec světa. Ani slunce se na to nemůže dívat"

(Jeviště se ponoří do tmy.)

Tomáš: "Zůstaňme všichni na svých místech. Kdo se hne, toho blesk dojista zabije!”

Obraz 73. Před hospodou

Oba zbylí protagonisté vybíhají z hostince, naskakují na připravené bicykly a uhánějí za divadelní společností.