Čeština …

Nějaký anonym. Přihodil jsem k němu pár vlastních postřehů. jk

"Čeština není jazyk, to je vrozená vada!" prskali na fakultě cizinci, když se snažili proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na "řřřřř", požadovali po nás vysvětlení záhady, jak to, že slova Praha a Praze se vztahují k jednomu městu... Člověka to donutilo zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou  užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě. S češtinou jdou dělat  všelijaké vylomeniny... 

Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze souhlásek?

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.”

nebo

"Plh zdrhl skrz drn, prv zhltl hrst zrn."

Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso “scvrnkls”.

Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve slovech “mateřídoušky”, “dvacetikoruny”.

Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, nelze. Ale k favoritům určitě bude patřit i “nejneobhospodařovávatelnějšími”.

Opakování stejných slabik nemusí znamenat, že dotyčný koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou:

Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru. (5x) Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8x)

Naši rodnou řeč také zdobí největší počet háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví i pět: “nejztřeštěnější”, “přesvědčivější” apod.

Umíte těsnopis? No číslicový určitě: Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5, s3leli.

Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl: Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí.

Také tzv. X-systém v naší populaci zlidověl: "Vše nejlepší xvátku! Jaxe vlastně máš?" "Ale, jaˇx taˇx. Včera jsem si koupil nový ˇxandy."

Víte, co je palyndrom? To je třeba "kobyla má malý bok" - tedy věty,  které lze číst z obou stran. Těch má čeština také celou řadu, například: “Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?” “Do chladu si masa mísu dal Chod.” “Sabina hrává na varhany bas.”

A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiňovat o "ohraných" křepelkách, co lítají přes střechy, ale jak se poperete s tímhle? “V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.” “Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?” “Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí”.” Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.”

Kterej hrdina zkusí něco podobnýho v angličtině??? A to jsme ještě mnohé vynechali, třeba “ˇxandy ”  jež, jak patrno, již ani klávesnice nechce pozřít…