VEČER S PSYCHOLOGEM A PUBLICISTOU na SZ
Jeroným Klimeš: „Partneři a rozchody, aneb nejčastější chyby v partnerských vztazích“

 

Klimeš Jeroným

Dne 12. září 2007 uspořádalo zastoupení Plzeňského kraje a Stálé zastoupení ČR při EU přednášku renomovaného českého psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D. na téma „Partneři a rozchody aneb nejčastější chyby v partnerských vztazích“. Součástí přednášky v naplněném Velkém sále SZ byly i úvahy nad partnerskými vztahy na dálku a nad problémy souvisejícími s odloučením z důvodu působení jednoho z partnerů v zahraničí. Dr. Jeroným Klimeš v minulosti vystoupil v pořadu Jana Krause "Uvolněte se, prosím!" a je známým autorem článků pro Lidové noviny (LN viz zde) a MF DNES (viz např zde).

Víte že: podobné akce související s duševní a tělesnou kondicí nejsou na misích v Bruselu neobvyklé? Například britské stálé zastoupení organizovalo během předsednictví pro své pracovníky kurzy a cvičení jógy.

Do pondělí 17. září 2007 je možné objednat individuální placenou konzultaci přímo s Dr. Klimešem. Ke sjednání konkrétního termínu kontaktujte přímo Dr. Klimeše na adrese: jeronym.klimes@seznam.cz.

Klimeš Jeroným - zaplněný Velký sál SZ

Akce naplnila Velký sál SZ

Říká se: Čistota - půl zdraví. Totéž by se možná dalo říci o partnerské volbě: Dobrá partnerská volba – půl psychického zdraví. Na druhou stranu dobrá partnerská volba vás neochrání před rozvodem, podobně jako koupě dobrého automobilu Vás neochrání před autohavárií. Každopádně život výrazně zjednodušuje. Část přednášky budeme tedy věnovat problematice partnerské volby.

Když se vztah dostává do krize nedá se zpravidla partnerům vyčítat, že by se málo snažili o jeho záchranu. Do záchrany investují mnoho sil a energie. Bohužel často nevědí, na co zaměřit své úsilí. Co je důležité a co jen odvádí pozornost? Proto jejich pokusy o záchranu mají často opačný efekt – víc vztahu uškodí, než pomohou, například spíš urychlí rozchod, než ho zastaví. Druhá část přednášky se bude věnovat některým zdrojům partnerských krizí.

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. (nar. 1967)
vystudoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a psychologii na Filosofické fakultě UK a na University of Texas. Rodinné a manželské terapii se věnoval při práci se zájemci o adopce a pěstounskou péči. Dnes přednáší psychologii pro zahraniční studenty na Filosofické fakultě UK a působí jako poradce veřejného ochránce práv.
Je autorem úspěšné knihy „Partneři a rozchody“ a řady článků týkajících se mezilidských vztahů. Více na internetové stránce: http://klimes.mysteria.cz/

Místo akce: Velký sál Stálého zastoupení ČR při EU (klikněte pro adresu)

Den: 12. září 2007

Čas: 19:00

Potvrzení účasti: ivana_petru@mzv.cz s předmětem PSYCHOLOG a počtem zájemců do předmětu (např: PSYCHOLOG: 2)

Účast: volná / zdarma po potvrzení účasti

Web hostahttp://klimes.mysteria.cz/


Přednáška Dr. Klimeše v Bruselu opět s úspěchem

Po úspěchu loňské akce a kvůli vysoké poptávce se dne 4. prosince 2008 od 18:00 hod. zopakovala přednáška psychologa Jeronýma Klimeše,odborníka na mezilidské vztahy. Jelikož se přednáška konala v Bruselu, byly její součástí úvahy a doporučení související se vztahy na dálku a nad problémy souvisejícími s odloučením z důvodu působení jednoho z partnerů v zahraničí. Podobné akce související s duševní a tělesnou kondicí nejsou na misích v Bruselu neobvyklé. Například britské stálé zastoupení organizovalo během předsednictví pro své pracovníky kurzy a cvičení jógy.

Přednáškový sál na Stálém zastoupení ČR při EU byl podobně jako v loňském roce beznadějně zaplněn a Plzeňský kraj jakožto organizátor akce se tak opět hlouběji zapsal do podvědomí bruselské komunity.

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.  (nar. 1967) vystudoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a psychologii na Filosofické fakultě UK a na University of Texas. Rodinné a manželské terapii se věnoval při práci se zájemci o adopce a pěstounskou péči. Dnes přednáší psychologii pro zahraniční studenty na Filosofické fakultě UK a působí jako poradce veřejného ochránce práv.

Zahájení přednášky  Plný sál posluchačů  Dr. Klimeš v naší kanceláři

Autor: Zbyněk Prokop
Datum zveřejnění: 5.12.2008 12:18