Školákům v Kikube

V Ugandě byla za koledu otevřena škola

Dvě stovky dětí postávají podél prašné cesty  a netrpělivé vyhlížejí příjezd skupinky bělochů. Je sobota 2. února 2002 a polední sluníč­ko začíná nepříjemně připalovat. Aby ne, vesnice Kikube leží v Ugandě, třicet kilometrů od  rovníku a šedesát kilometrů východně od hlavního města Kampaly Konečné! V oblaku prachu přijíždí terénní vozidlo. Z něho vystoupí  ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav  Němec, gynekolog Josef Donát a miláček místní drobotiny, vedoucí rozvojového projektu  Adopce na dálku, studentka Lenka Černá.

Lenka prožila v této ugandské vesnici celý  rok. Když při studiu ekonomie zatoužila pobýt  v rozvojové zemi a poznat chudobu na vlastní  kůži, objevila na internetu stránky mezinárodní křesťanské organizace World in Need se sídlem v Londýně. Napsala jim a za několik týdnů už seděla v letadle směr Afrika. Co ji na  černém kontinentu lákalo? „V budoucnu bych  chtěla řídit rozvojové projekty a minimální  roční pobyt v nějaké zemi třetího Světa považuji za nutnou součást vzdělání," říká Lenka,  která jako dobrovolnice na místní vesnické  škole učila děti. Tou „školou" byla tmavá chatrč s několika ošoupanými fošnami místo lavic.  Na toaletu se chodilo do hliněného domku  s dřevěnou podlahou.

Pokrok nás dojal

V chudé africké vesnici plné sirotků, kterým  rodiče zemřeli na AIDS, Lenka dostala nápad,  jak protnout koloběh nevzdělanosti a bídy. Najde dětem české sponzory! S jejich pomocí budou moci zaplatit školné, číst knihy a jednou  z nich vyrostou vzdělaní lidé. Většina ugandského obyvatelstva číst a psát zatím neumí.

Projekt Adopce na dálku úspěšně provozuje  v Indii a v Litvě Arcidiecézní charita Praha, jistě  bude možné ho rozšířit i do Ugandy Princip projektu spočívá v tom, že přispíváte pravidelnou  roční částkou na vzdělání „svému" konkrétnímu  dítěti, které zůstává ve svém domácím prostředí.

Nakonec Lenka svými emaily ředitele Jaroslava Němce doslova udolala. Několik měsíců  poté Arcidiecézní charita Praha uzavřela  s World in Need dohodu o spolupráci. Díky dárcům pražské Charity se v Kikube začalo i se  stavbou nové školy pro sirotky s názvem Maranatha. Z Tříkrálové sbírky 2001 na ni putovalo  osm set tisíc českých korun - dar českých dárců, kteří nezůstali chladní ke koledníkům  s pokladničkou opatřenou charitním logem.

A právě dostavěnou školu přijela tříčlenná  delegace v čele s Jaroslavem Němcem letos  v únoru slavnostně otevřít. V celodenním programu předvedly „adoptované" děti a studenti,  co se za celý rok naučili. „Dojal nás obrovský  pokrok, který za několik měsíců existence projektu udělali," vzpomíná na přivítání Lenka  Černá. „Vždyť ještě před rokem ani jedno  z nich do školy nechodilo. Jsme pevně přesvědčeni, že nová budova školy podstatné přispěje  k rozvoji vzdělání v celé oblasti Kikube." 

Knihovna i kancelář

Školu postavili místní vesničané. Ruku k dílu přiložily i děti. Starší pomáhaly na stavbě, mladší  nosily vodu, vše pod vedením organizace World in  Need. Rozpočet nakonec překročil původní představy o celou třetinu. Výsledkem je ovšem mnohem kvalitnější stavba, než byl původní záměr,  včetně hygienických toalet a kuchyně pro děti.

Budova Školy se pyšní třemi moderními třídami, knihovnou a kanceláří. Scházejí se tu  dětské skupinky v rámci projektu Adopce na  dálku, konají se tu semináře a kurzy pro dospělé a pravidelné nedělní bohoslužby Zdejší  veřejná knihovna je jediným zdrojem informací pro širokou oblast, odpoledne zde mohou  studovat malé děti i studenti. Ve škole také děti píší s pomocí sociálních pracovníků dopisy  svým „adoptivním" rodičům do Evropy

Školu dnes navštěvuje asi tři sta padesát dětí, z nichž přibližně 270 získalo svého „adoptivního" rodiče v České republice. Jde vesměs o sirotky a děti z nejchudších rodin v celé oblasti.

Z Kikube se Adopce na dálku rozšířila také  do okolí. „Oblast je velmi zaostalá, většina lidí  pěstuje banány, fazole, rajčata, kasavu a jamy.  Dříve se tu pěstovala i káva, ale její keře kvůli nemoci usychají," popisuje Lenka černá  skromné možnosti obživy domorodců.

Bída zdejších obyvatel dojala také gynekologa Josefa Donáta, který se rozhodl, že bude místním pomáhat. Chce šířit prevenci proti  AIDS, vyškolit porodní asistentky a postavit  nemocnici. Také na tomto projektu se bude  pražská Arcidiecézní charita podílet.

Koukni, můj muzungu

Nejchudším dětem, které by jinak neměly  v budoucnu šanci na získání slušnějšího zaměstnání, umožňuje adopce studovat. Děti vybírá komise složená z místních lidí a zvolená  celou vesnicí. Vesnice následovně seznam vybraných dětí odhlasuje a má týden na to vyjádřit se k němu.

Stát se adoptivním dítětem evropských rodičů znamená zásadní životní předěl. Polonahý, nemajetný capart získá školní uniformu,  Školní pomůcky a má zaplacenou zdravotní péči. „Děti, zvláště sirotci, získají úplně nový pocit, že je na světě někdo, kdo o ně má zájem.  I když bydlí třeba na jiném konci zeměkoule.  Mnohé z nich tento pocit dříve nepoznaly," líčí  pocity čerstvých školáčků v modrých stejnokrojích Lenka černá.

Děti jsou na svého „muzungu" (bělocha)  patřičně hrdé a pečlivě uchovávají a navzájem  si ukazují všechny fotografie svých „adoptivních" rodičů.

A co o nás, nevelikém národě odkudsi z daleké Evropy, vlastně vědí? Zpočátku si prý  představovaly, že se utápíme v luxusu. Z podobných názorů je ale Lenka Černá začala postupně léčit. „Od začátku projektu Adopce na  dálku jsem s dětmi několikrát diskutovala  o České republice. Děti se také hodně dozvídají z dopisů od svých ,adoptivních' rodičů, takže  už pomalu začínají chápat, že pomoc nepřichází od boháčů a že naši lidé nedávají z přebytku, ale z lásky."

JAN OULÍK (Respektu 26/2002)


Tak tady je Alex. Je to ten, co se na vás kouká... :-)