Volím, volíš, volíme

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006

Koncem října (20 - 21. 10. 2006) proběhly volby do místního zastupitelstva. Doufám, že mohu mluvit i za ostatní zastupitele, a poděkovat za účast vám všem, kteří jste přišli k volbám. Svým hlasem totiž nejen podporujeme své sympatizanty, ale vyjadřujeme i podporu demokratickému způsobu předávání a sdílení moci. Stačí se totiž kouknout do zemí bez demokracie, jak si tam vyřizují různé skupiny obyvatel své účty - mafie, nátlakové akce, vydírání. I když i u nás se s takovými metodami občas setkáme, přesto je to spíše okrajový jev. Je dobré tedy mít stále na paměti, o co přijdeme a co naopak získáme, když dáme přednost demokratickým volbám.

Na druhou stranu naprosto chápu občany, kteří jsou politikou zhnuseni. Parlamentní strany vnutily i do komunální politiky stranické principy. Takže než přijdete k volební urně, tak můžete přibližně o polovině zastupitelů skoro se stoprocentní jistou říci, kdo v zastupitelstvu zasedne a kdo ne. O tomto pořadí se totiž rozhodlo v primárních, stranických volbách a do těch běžný volič nemá možnost nijak zasáhnout. Nevím, jak vy, ale já si takto svobodnou volbu rozhodně nepředstavuji. Byl bych raději, kdyby se do zastupitelstva zvolili lidi podle počtu hlasů, které dostali. Tak by zastupitelé byli odpovědni převážně svým voličům a ne stranám, které je nominovaly na své kandidátky. Bohužel, takový je ale volební sytém, se kterým my nic neuděláme.

Co se týká volební účasti, z 1202 zapsaných voličů v Líbeznicích přišlo volit 691 lidí, což představuje 57 %. Přiložený graf ukazuje hlasy, kolik kdo dostal hlasů. Více informací najdete na www.volby.cz.

Po volbách nastávají žně kabinetní politiky. Ani v Líbeznicích tomu nebylo jinak. Zvolení zastupitelé se museli shodnout na starostovi, místostarostech a radních. Jednání nebyla jednoduchá především pro neshody mezi panem Hlavínem, staronovým starostou, panem Havlíčkem a Mgr. Závorkovou. Zatímco skupinka okolo ing. Vondráše byla schopna se s panem Hlavínem dohodnout, tak proti podobným dohodám byl zbytek Sdružení za bezpečené Líbeznice a celá ODS. Z ODS dále odstoupila Mgr. Píchová a její místo zaujala Mgr. Vondrášová, sestra ing. Vondráše.

První schůze zastupitelstva byla poznamenaná kuloárními jednáními a nakonec dopadla takto: Starosta Otakar Hlavín, 1. místostarosta Radek Kraus, 2. místostarosta Mgr. Závorková, za zbývající dva radní byli zvoleni p. Michal Doubrava a Mgr. Havlíček ml. Tedy každá zvolená strana má po jednom radním, jen vítězná SND ED má radní dva. Z důležitých postů byl předsedou kontrolní komise zvolen ing. Lauer a předsedou finanční komise pak Jan Zábal. Opět doufám, že mohu mluvit nejen za zastupitele, ale i za vás voliče, že tento výsledek představuje všeobecně přijatelný kompromis.

Těšíme se tedy na další setkání s Vámi na další schůzi zastupitelstva 27.11. v 18:00 na obecním úřadě.