Problémem nejsou tělesné tresty, ale regulérní týrání a zneužívání dětí pod praporem lidských práv

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-01-17

1. Myslíte si, že fyzické trestání dětí v ČR je téma, které je třeba řešit?

Samozřejmě, že není. Je tisíc důležitějších věcí týkajících se dětí, než je otázka tělesných trestů. Například falešná sexuální obvinění při rozvodech, která nezřídka trvají i několik let. Není síly, která by policii urychlila, aby trestní oznámení na sexuální zneužití vyřešila coby neodkladný úkon do tří dnů a v případě neprokázání dala na matku obvinění z falešného obvinění. Kvůli tomu se ale kampaně nedělají a je to regulérní poškozování dětí. Místo skutečných problémů tady budeme plýtvat energii na nekonečné jalové debaty o lidských právech, které jsou nakonec stejně dobré jen k tomu, aby psychopati mohli své děti donekonečna psychicky týrat.

2. Máte osobní zkušenost s tím, že leckdy facka ve správný čas vyřeší víc, než hodiny výchovných procesů?

Tělesný trest, když se moc nekomplikuje výčitkami a deptáním dítěte, má - jako každá fyzická bolest - rychlý nástup, ale stejně tak rychle odeznívá. Jsou to především psychické tresty - vyčítání, mlčení, odhánění, ponižováním ega - co děti deptá mnohem víc. Totiž mnohem déle trvá, než psychické tresty začnou působit, ale co je horší - hlavně mají mnohem déletrvající následky. Já osobně se víc bojím, že budu své děti moc deptat výčitkami, než že občas dostanou pohlavek. Více viz http://tresty.klimes.us

3. Mají u nás děti dostatečnou možnost dovolat se pomoci, pokud mají za to, že je trestání nepřiměřené?

Samozřejmě, že nemají, ale to nijak nesouvisí s otázkou tělesných trestů. Dám vám čerstvý příklad z jednoho OSPODu:

Dítě spadne z postýlky nakřápne si lebku. Inu to se stává. Pak spadne z postýlky za tři měsíce zase. Zase nakřáplá lebka. Pak se za pár měsíců se udusí vlastními zvratky, protože mělo na obličeji polštář. Policie to odložila pro nedostatek důkazů. Není prý schopná dokázat zavinění. Navíc tito rodiče jsou závislí na drogách, takže tam neustále probíhá tzv. sanace biologické rodiny. Pokud vím, tak teď čekají další dítě...

Chápejte tzv. sanaci biologických rodin tady prosazují stejní šílenci, kteří prosazují zákaz tělesných trestů. Ti nechají děti reálně týrat pod heslem "sanace biologické rodiny" a hned vzápětí pod stejným praporem praštěných lidských práv zakáží neškodné tělesné tresty. Tělesné tresty nás netrápí. Problémem je regulérní týrání a zneužívání dětí. Na dítěti můžete dnes páchat jakékoli bezpráví, jen při tom halasně vyřvávejte, že tak realizujete jeho nezadatelné, nezcizitelné a nepřenositelné právo dítěte na styk s oběma rodiči, že takhle sanujete biologickou rodinu, nebo nějaký jiný lidskoprávní blábol, odvolávejte se do Strassburgu a jste zcela beztrestní.