Šachová hra ve Slaném

JERONÝM KLIMEŠ

Zmatek, který provází vystěhování rodiny Horváthových z ubytovny Mexiko ve Slaném, je třeba chápat v širších souvislostech. Arogantní a silová hra, kterou nasadilo vedení města vůči ombudsmanovi, je výsledkem určitého zákonitého vývoje. Po sametové revoluci zavládlo jakési sametové bezvládí. V té době by si nikdo nedovolil zastávat takové tvrdé postoje vůči komukoliv - ani proti Romům, ani proti podnikatelům. Vcelku svobodně podnikatelé rozkrádali a nájemníci mohli neplatit. Toto období pomalu končí a s ním i doba taktizování. Nyní jako by demokracii narůstaly tvrdé lokty a ostré zuby a jednotlivé organizace si začínají stále tvrději vymezovat pole působnosti. Je všem zřejmé, že nejde jen o to, aby nájemníci platili a podnikatelé nekradli?

Hra podle pravidel

Pokud popojdeme od naší republiky dále na východ, zjistíme, že státy se tam potýkají s extrémní korupcí, totalitářstvím a anarchií. Málokdo si uvědomuje, že totalitářský přístup je východisko z nouze, když se vladař nemůže opřít o fungující právo a zákony, i kdyby chtěl. Vše musí řídit sám, a protože jeho kapacity jsou pouze lidsky omezené, tak deleguje svou moc na své podřízené či nohsledy. Tím se otvírá prostor pro korupci. Lidstvo stálo hodně krve, než pochopilo, že existuje něco lepšího, co předčí i sebelepší totalitní režim - a tím je právní stát, který panuje stejně všude a pro každého. Dalo by se říci, že osvícený vladař se pozná tak, že usiluje o nastolení právního řádu ve své zemi. Právní stát však vyžaduje velkou vyspělost občanů a podobně jako demokracie je velmi vratkým systémem. Předpokládá, že všichni zúčastnění hrají podle pravidel. A zde se dostáváme k jádru sporu ve Slaném. Ombudsman se tam neangažuje, aby se neplatičům prominuly dluhy, ale za to, aby se hrálo podle pravidel, podle zákonů, které zabrání totalitářskému přístupu a v důsledku anarchii. Situace je tedy podobná hře v šachy: je možné hrát i bojovat, ale je nutné to dělat podle pravidel. Tato pravidla jsou doposud značně nejasná. Řada měst je nespokojená s neplatiči, ale zároveň neznají způsoby, jak tuto situaci řešit. Starosta ve Slaném bouchl pěstí do stolu a zkusil metodu totalitářskou, tedy obalamutit nevzdělané nájemníky a připravit je o ubytovací dekrety a pak je s výsměšným gestem vystěhovat. Je to vzor k následování? Spíše ne, a proto se vložil ombudsman, který ukázal, že celá situace se dala vyřešit k vzájemné spokojenosti i jinak, aniž by bylo nutno promíjet dluhy, vyhazovat lidi z bytů a aniž by za našimi městy vznikala ghetta, se kterými by si nevěděl rady už vůbec nikdo.

Starosta v. ombudsman

Posměšné gesto starosty, který nechal nájemníky vystěhovat policií v době, kdy město jednalo s Motejlem, však ukázalo, jak malá je ochota starosty k diskusi a hledání přijatelného řešení. Tato ombudsmanova prohra je však jen zdánlivá. Do věci se bude muset vložit vláda i ministerstva, aby vyjasnily pravidla, jak tyto a podobné případy řešit. Řada měst má totiž problémy s neplatiči, které je nutno vyřešit. Příklad Slaného ukazuje, že města neumějí využít zákonných prostředků, které mají k dispozici. Podobají se tak šachistovi, který neví, jak se táhne koněm, a tak raději spoluhráče zbije a myslí si, že vyhrál. Každému je zřejmé, že zbití není přiměřená reakce šachisty, i když, pravda, kůň má složitý tah ve tvaru L. Je dobré si uvědomit, že úřad ombudsmana, tj. ochránce, byl založen, aby pomáhal státním úřadům uplatňovat složitá pravidla v praxi. Na ombudsmana se tedy mohou obrátit všechna města, která mají nejasnosti, jak řešit problém s neplatiči, a která zároveň nechtějí následovat Škrholu se sukovicí ze Slaného.

Autor je psycholog

13.10.2003 Názory - strana 8 - MFDnes