Pochybná živnost prostituce

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2007

Výrok Ústavního soudu o prostituci krásně ilustruje, jak je těžké v oblasti sexu rozlišit čtyři pojmy: přirozené, škodlivé, legální a nemravné.

I když je bezpochyby řada rozumných důvodů, proč prostituci legalizovat, přesto bude těžké vymyslet, jak to udělat, aby její legalizace zároveň neznamenala její zrovnoprávnění s jinými druhy práce. Uvědomme si, že tato zkratkovitá úvaha - legální rovná se mravné - nás provází v této oblasti všude, ale pozor - tento vztah se vůbec systematicky nesleduje, tedy někdy to může být správná úvaha, jindy je to nesmysl. Například srovnejte úsilí homosexuálů o registrované partnerství s úsilím holandských pedofilů o snížení hranice sexuálně trestní odpovědnosti na 12 let. Ať je váš názor jakýkoli, přesto je jasné, že v obou případech nejde jen o legalizaci, ale především o morální akceptování daných jevů. Podobně nezamýšleným důsledkem legalizace prostituce bude i prohlášení její morální indiference.

V Německu byla prostituce legalizovaná a s tímto souvisí i nedávný případ, který též proběhl médii (ČTK únor 2005). Jedna žena byla na úřadu práce, na kterém též místní bordel poptával zaměstnankyně. Úřad práce tedy vyslal dotyčnou ženu do bordelu, aby se ucházela o práci. Jestliže prostituce byla legalizovaná, tak tím byla i zrovnoprávněná s jakoukoli jinou prací. Když pak žena takovou práci odmítla z morálních důvodů, tak jí však hrozilo, že příjde o podporu v nezaměstnanosti, protože zákon jí žádnou možnost odmítnout práci z morálních důvodů nedává... Možná to byla jen nafouknutá novinářská bublina než skutečný právní problém, ale každopádně to jasně ukazuje, že boj za vytouženou sexuální svobodu se může poměrně rychle přeměnit v opak, v nechtěné sexuální otroctví.

Moderní přístup k sexu je veden intuitivní myšlenkou - co je přirozené, to je správné. Jenže najdeme desítky případů, kdy v běžném životě jsou naše přirozené sklony naopak sebedestruktivní. Například máme naprosto přirozenou tendenci se přecpávat sladkostmi a tučnými jídly. Na stres u počítače sice reagujeme vcelku neškodným, byť trochu absurdním zježením chlupů, ale též již škodlivým vyplavením cholesterolu, který pak odneseme infarkty. S prostitucí je to to samé. Je to přirozená tendence, kterou neoddělitelně provází spousta patologie - od pohlavních chorob, přes drogy a kriminalitu až po destruktivní dopady nevěry na partnerské soužití.

Jenže jak se vyhnout povrchnímu moralizování, když chceme coby rodiče vysvětlit, co vlastně by mělo být na prostituci tak nemorálního? Proč bychom měli našim dětem bránit živit se sexem, když si tak dokáží vydělat dvakrát tolik než my tzv. poctivou prací? Stačí trochu hekat do telefonu a hned si vyděláváte 50000 měsíčně. Co je na komerčním hekání tak špatného?

Při hledání odpovědi se asi nevyhneme globálnímu pohledu na náš životní styl. Je dobré si uvědomit, že máme přirozený sklon k nezávazným polovztahům. Tyto polovztahy jsou však chronicky neuspokojivé z dlouhodobé perspektivy našeho života, a to z řady důvodů. Například i jejich rozpady bývají bolestivé, jindy odsouvají vytvoření či sanování hlavního pevného vztahu, nejčastěji však jsou jednostranně vynucenou výhodou, kterou si získává jeden partner na úkor či navzdory přání druhého. Tento náhražkový charakter má i většina druhů nevěr, včetně prostituce.

Pro každého rodiče je bingo, když se mu podaří vlastním dětem dát takové heuristické návody na přežití, které mu pomohou vyhnout se životním nástrahám takových nezdravých přirozených sklonů. Samozřejmě začíná to stravovacími návyky, vztahem k penězům, drogám, televizi a jiným moderním výdobytkům a samozřejmě to zahrnuje i vztah k sexu a rodinným hodnotám, protože ty určují naši životní spokojenost z největší míry.

Nástroj, který rodiče odedávna používali, byla morálka, která se opírala o jejich životní zkušenosti. Dneska se bohužel debaty na téma morálka zjednodušují na vcelku ploché debaty na téma před manželský sex a používání antikoncepce. V rámci těchto přestřelek se však zapomíná, že ve výchově nejde o to bránit dětem, aby si o přestávce hezky zasouložili a do promoce měli požehnanou řádku orgasmů. Ale především aby kvůli krátkodobému potěšení si nepodřízli větev dlouhodobých pevných rodinných vztahů, které budou tvořit kostru celého jejich života. V tomto směru měl Ústavní soud naprostou pravdu, že ve tyto hodnoty jsou významnější než další sporné aspekty zákazu prostituce, například právo svobodně podnikat nebo vlastnické právo.