Zatímco se z Popelky stala královna,
potentát se postupně mění v impotenta

2017-02-25

Česko před pár dny oblétla Jiřím Paroubkem zveřejněná rozchodová korespondence mezi ním a jeho manželkou Petrou a teď je evidentní, že jejich manželství se jen těžko obnoví. Paradoxem na celé věci je ale zajímavá skutečnost. Uznávaný psycholog přes vztahovou problematiku Jeroným Klimeš manželům rozpad jejich soužití prognózoval už před devíti lety. Tehdy na něj kvůli tomu dokonce mladá Paroubková vyslala armádu právníků...

Klimeš se tehdy vyjadřoval k nerovnosti partnerských vztahů. A připodobnil to k někdejšímu odchodu Paroubka od exmanželky Zuzany k mladé Petře. "Do článku Fámy o sexu se nedopatřením dostaly nepřesné výroky na adresu mladé paní Paroubkové z našeho neformálního rozhovoru s redaktorkou. Vcelku oprávněně se jí dotkly. Třebaže jsem ji nechtěl cíleně urazit, přesto mám na tomto vzájemném nedorozumění svou část viny. Na svou omluvu bych rád řekl, že mým cílem nebylo hovořit adresně o rodině Paroubkových, ale varovat čtenáře obecně před nebezpečím nerovných vztahů," popsal tehdy Klimeš, proč se do stal do pře s advokáty Paroubkové.

Tehdy Klimeš vysvětloval, že věk a životní poloha zásadně ovlivňují úspěšnost partnerského výběru. "Nejen náš vzhled, ale i chování a životní úspěšnost jsou silou, která některé partnery přitahuje a jiné odpuzuje. Samozřejmě muž okolo padesátky zpravidla nemůže ženě nabídnout ztepilou postavu, fyzickou a sexuální výdrž dvacetiletého hocha. Má však lákadla jiná. Často dobře rozjetou kariéru, finanční a hmotné zabezpečení a moc. Tím ovšem si filtruje ty ženy, které tyto hodnoty přitahují a kterým tolik nevadí průvodní vady na kráse jako například nadváha.

Za patnáct, dvacet let se muž pomalu ale jistě blíží k důchodovému věku, zatímco jeho druhá žena si stále ještě může docela úspěšně namlouvat, že je mladá a krásná. Bohužel s tímto stárnutím též pomíjejí lákadla, která ji k němu poutala. Prvotní asymetrie - mocný král povyšuje z popela mladičkou, nezkušenou a neznámou Popelku - se postupně obrací. Nejednou máme atraktivní, vcelku ještě mladou královnu vedle stárnoucího monarchy," popsal Klimeš před skoro deseti lety na svých stránkách.

No a jak je evidentní, jeho slova se v životě Paroubkových stala realitou. Teď je tedy na Petře, zda svého stárnoucího Jirku vezme na milost. Podle všeho ale síla přírody v tomto případě zvítězí nad racionalitou a někdejší politický tank tak čeká marně...