David Jareš: Rozhovor s JK

Jeroným Klimeš, psycholog, který na policejní škole vyučoval policisty, dobře zná policejní i kriminální mentalitu.

Jakým způsobem determinuje lokalita výskyt kriminality?

Trestná činnost se musí ekonomicky vyplácet, tzn. například pro zloděje zisky musí být větší než risk případného postihu. Krade se na všech úrovních, ale sociální status zloděje určuje, jaký charakter má jeho kriminální aktivita i lokalita, kde působí. Jinak se krade v tramvaji a jinak kradou elegantní úředníci v drahých oblecích. Každá lokalita láká svůj druh zlodějů.

Je možné kriminalitu z nějakého místa vymýtit ?

Samozřejmě ano, když tam není co ukrást, nebo pokud naroste pravděpodobnost postihu, tj. kriminální chování se přestane vyplácet.

Pomohou kamery, nebo tvrdší represe ?

Pokud policie kamery účinně nevyužívá, pak si časem dealeři bez obav směňují drogy přímo pod nimi, viz Václavské náměstí. Stejně tak nejde o to tvrdší represi, ale důslednější. Tresty mohou být mírnější, ale musí se minimalizovat pravděpodobnost, že trestný čin zůstane nepotrestán.

 

Vlastní článek

Praha – Je málo problémů, které obyvatele metropole trápí víc, než bezpečnost na ulicích a ochrana zdraví a majetku. Deník sestavil mapu, na níž je názorně vidět, ve kterých částech města by lidé měli více chránit svůj majetek. Také jsme se zeptali kriminalistů, kde je podle jejich zkušeností vyšší riziko stát se obětí trestného činu. Policie nám poskytla údaje za první dva měsíce letošního roku.

Nejvíc vloupání v centru

Celkově se, nikoliv překvapivě, jako nejhorší ukázalo centrum Prahy, kde se na relativně malé ploše odehrálo největší množství trestných činů. Lví podíl na něm mají především vloupání. Ale koncentrace firem i návštěvníků města přitahuje do centra všechny druhy kriminality. “Nepochybně lze jmenovat přilehlé ulice k Václavskému náměstí. Dochází v nich k loupežím, zaznamenali jsme i případy vydírání, krádeží v obchodech a v neposlední řadě se zde soustřeďují i kapsáři,” řekl Deníku kriminalista z Prahy 1 Miroslav Hyhlík.

Auta a byty na okraji Prahy

Poněkud jiná kriminalita dominuje v okrajových částech Prahy, ve velkých, přes den opuštěných, panelových sídlištích. Sídliště na Lhotce, nebo Černém Mostě jsou vyhlášená problémy s vykrádáním a krádežemi vozů. “Od počátku roku byl zaznamenán vyšší nápad trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti – krádeží a vloupání do motorových vozidel. Jako problematická místa se jeví především zástavba sídlištního charakteru, především sídliště Černý Most I a II, Prosek, Letňany a prostranství kolem velkých nákupních center. Velkou roli hraje nepozornost občanů při nakupování a ukládání nákupů do aut. Více trestné činnosti je i ve staré zástavbě Libně, Karlína, Vysočan a části Žižkova především v nočních hodinách,” popisoval situaci velitel kriminalistů v policejním obvodu Praha III Ladislav Hrdlička. “Násilná trestná činnost je přibližně na úrovni loňského roku, daří se objasnit 32 procent případů. Nejčastější výskyt je v okolí nonstop provozoven po celém obvodu,” pokračoval Hrdlička.

S podobnými zkušenostmi se svěřili i další policisté. “Sídlištní zástavba Lhotka je lokalitou, kde nás trápí stále velký počet krádeží motorových vozidel. Vykrádání aut převládá ve Vršovicích a v poslední době se opět objevují případy takzvaných popichovačů. Ti v bankách sledují vytipovaného občana, kolik si od přepážky odnáší peněz. Dají ihned zprávu komplicům před bankou, ti mu propíchnou pneumatiku u auta a pak jedou za ním. Po krátké chvíli ho na defekt upozorní, řidič obhlíží nepojízdné vozidlo a mezitím mu ze zadních sedadel zloději odcizí kufřík s penězi,” popsal kriminalista z Prahy 10 Ladislav Siebert.

Mezi jinými lokalitami, jako jsou například Modřany a Jižní Město, dominují v otázce zvýšené kriminality zejména Nusle. “Nusle jsou známy hlavně častou konzumací a distribucí drog, na které se nabaluje trestná činnost téměř ve všech podobách,” řekl kriminalista z Prahy 4 Jan Dvořák.

“S majetkovou kriminalitou se setkáváme především v místech, kde je nějaká “kořist.” Proto zmíněná Praha 1, či čtvrti jako Břevnov, kde lupiči předpokládají bohaté obyvatele. Nesmíme zapomínat, že kriminalita je aktivita, která se musí v první řadě vyplácet,” podotýká psycholog Jeroným Klimeš.

Policie slibuje razantní postup

Existuje cesta, jak kriminalitu vymýtit, nebo alespoň omezit? Státní i městská policie slibují opatření ke snížení kriminality. Městská policie jde cestou masivního posilování stavu strážníků, budováním nových stanic a kamerového systému. Státní policie slibuje razantní přístup a nulovou toleranci ke všem druhům protiprávního jednání. “Jedině nulová tolerance dokáže kriminalitu snížit,” říká ředitel pražské policie Petr Želásko. “Připomínám syndrom rozbitého okna, který uváděl jako příklad newyorský starosta Giulliani. Policista nesmí přehlédnout sebemenší přestupek. Jakmile se v nějakém místě tolerují drobné prohřešky a nepořádek, stahují se tam kriminální živly a zločinnost stoupá,” pokračoval Petr Želásko. Zkušenosti se vztahem mezi prostředím a určitou kriminalitou potvrzují i zkušenosti městské policie. “Jedno z míst s vysokým výskytem pouliční kriminality bylo například Tylovo náměstí, nebo Anděl – po radikálních proměnách těchto míst se zde kriminalita snížila,” řekl Deníku náměstek ředitele Městské policie Ludvík Klega.