Právo odborníků říci ne!

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008

Když jsem ještě jako student usiloval o místo učitele angličtiny na dětském táboře, stačilo zavolat na inzerát a říci: "Já bych měl zájem..." Ze sluchátka se ozvalo: "Výborně, tak jedeme 22. července..." Nikdo se na mě ani nepodíval, nikdo neověřil mé znalosti angličtiny, ani organizátora tábora jsem snad nikdy v životě nepotkal. Byla to sice krásná doba, rád na ni vzpomínám, ale pozor - pedofilové mají cestu do dětských kroužků často ještě snazší.

Bohužel odhalit pedofily je těžké i v oblastech, kde se výběru věnuje pečlivá pozornost. Již řadu let se věnuji náhradní rodinné péči (NRP) a tedy jsem i pár let psal posudky na lidi, kteří chtěli adoptovat dítě. Při této práci bylo tím nejtěžším říci: "Ne, vy bohužel nejste vhodní žadatelé pro NRP." Navíc psycholog je obecně považován za šamana kříženého s kouzelníkem, takže kdykoli byl problém, obracely se na nás sociální pracovnice se slovy: "Vy jste psycholog, vy jim to umíte vysvětlit..." Jenže vysvětlit dlouhodobě neplodným lidem, že nedostanou dítě, je asi tak jednoduché jako odsouzenému vysvětlit, že bude oběšen. Všichni si myslí, že je to křivda.

Zkrátka existují oblasti, kde je jakákoli chyba vždy velkou křivdou - ať jsou to falešně pozitivní chyby - když se odborník domnívá, že dotyčný je pedofil a on není, nebo ještě horší, falešně negativní, kdy se pedofilní sklony se odhalit nepodaří a omyl odborníka pak odnese dítě.

Jedna má kolegyně byla ve velkém stresu, když jedno období se jí v poradně sešlo několik divných samožadatelů. Pamatuju, jak zápasila s pochybami: "Mám je poslat na sexuologické vyšetření nebo ne?" Nakonec je tam poslala, ale narazila pochopitelně na mocný odpor a urážky. Závěry sexuologů však byly jasné - byli to pedofilové. Jasně po bitvě je každý generál, ale kdo dodá odvahy těm, kteří se bojí jít do tak tvrdé srážky s nejasným výsledkem? Není žádná slast, když Vám najednou zazvoní telefon a nějaký poslanec se Vás začne vyptávat, proč zrovna těm či oněm žadatelům nechcete dát dítě. I to jsem zažil. Proto se nebudete divit jiné mé kolegyni, která nebyla tak statečná a snad nikdy v životě nenapsala závěr posudku: "Nedoporučuji". Vždy tam stálo jen: "Doporučuji s výhradami."

Zkrátka existují oblasti, kam se pedofilové rvou pod tlakem. Není to jen NRP, ale jsou to bohužel i dětské oddíly a zájmové kroužky obecně. Bohužel není v lidských ani odborných silách všem těmto atakům odolat. Jednou z nejlepších obran vůči těmto jedincům je dobrá paměť, a tedy vedení podrobných a trvalých záznamů o všech pedofilních deliktech. Též je dobré, aby si všichni normální žadatelé o práci s dětmi uvědomili, že odborná vyšetření jsou pravda nepříjemná, ale řekněme si na rovinu, které vyšetření v nemocnici je příjemné? Ani odborníci nejsou neomylní, ale bohužel nic lepšího nemáme. Když žadatelé se snaží vyšetření bojkotovat či sabotovat, zvyšují tím jen nebezpečí chyb, protože i pedofilové vyšetření podobně sabotují.