Dotazník Doma - otázky pro JK

1. Máte před sebou jeden úplně volný den zbavený všech starostí. Jak s ním naložíte?

Asi bych hodně přemýšlel, jak nejrozumněji vyvážit duševní a fyzickou práci a kolik času věnovat společenským záležitostem. Úplně volný den znamená mnoho starostí ala Neruda: Kam s ním?

2. Kterou knihu (kromě Bible) byste si s sebou vzal na pustý ostrov?

Zřejmě nějakou hodně praktickou – kde by bylo hodně návodů, jak na tom pustém ostrově přežít, protože bych se hodně divil, kdybych se mi podařilo uvařit byť i obyčejné mýdlo...

3. Stěhujete se. Které tři věci umístíte v novém bytě nejdříve?

Samozřejmě ty největší, protože ty pak už se těžko přemisťují. Takže koberce, postele, skříně, varhany...

4. Myslíte si, že rozmach moderních komunikačních prostředků mezilidským vztahům prospívá, nebo škodí?

Obojí. Komunikační prostředky malé vzdálenosti zvětšují a velké vzdálenosti zmenšují. Díky mobilům si už prakticky nepovídáme s lidmi na autobusových zastávkách...

5. Říká se, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak pečuje o staré lidi. Není trochu o strach, být dnes starý?

Naše střední generace by si měla uvědomit, že jak si to dnes nastavíme, tak budeme za pár let stárnout a umírat. Jestliže nebudeme mít děti, uzákoníme si euthanasii a necháme LDN léčebny v takovém stavu, jak jsou dnes, tak o naší smrti rozhodne komise úředníků, která zjistí, že v LDN je málo místa, a při smrti nebude poblíž nikdo z blízkých. Dost strašná představa...

6. Vzpomenete si na svou nejzajímavější školní poznámku?

Ne. Tma přede mnou, tma za mnou. Nevzpomenu si ani na tu nenezajímavější.

7. Kdyby dnes Ježíšek chodil do hodin náboženství, dostal by jedničku?

Myslím, že ano. On byl velmi zvídavý žák. Kromě toho jedničku z náboženství je možno dostat za docházku. Takže je spíš otázka, jestli by Ježíšek do hodin náboženství vůbec chodil.

8. Jaké přikázání byste Hospodinovi do Desatera ještě doplnil?

Do hospody s umytýma nohama...

9. U které biblické události byste chtěl být a proč?

Jsem křesťan, tak bych samozřejmě rád potkal osobně Ježíše. Ale také by mě hodně zajímalo, jak to vlastně bylo s Adamem a Evou.

10. Jaký sen byste si chtěl v životě ještě splnit?

Chtěl bych, aby se můj syn jmenoval Erlan.