Koronavirus: Úmrtnost versus Smrtnost

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-03-17

Malý update (2020-04-07): Za rok umře v ČR přibližně 100.000 lidí a z nich 2000 lidí na chřipku (2%), tzn. každý den umře 274 lidí z toho 5,5 člověka na chřipku. Vláda si vzala na toto branné cvičení 200 000 000 000 Kč (za domácí úkol si spočítejte, kolik to má nul). To vyděleno počtem obyvatel znamená: 20 000 na každého člověka, tzn. i na kojence, duchodce, nezaměstnané, vězně. Kdo to zaplatí? No ten, kdo chodí do práce. Já mám pětičlennou rodinu, takže jen za své lidi dám 100 000 Kč, pak za ty, co nepracují tak odhadem dalších 100 000 Kč. Takže toto branné cvičení mohu bez uzardění považovat za nejdražší dovolenou ve svém životě. To je opravdu Kocourkov.

Všiml jsem si, že tyto dva pojmy (úmrtnost a smrtnost) se ve zprávách zaměňují. Obojí jsou procenta, ale každé se počítá jinak:

Úmrtnost je počet mrtvých na celkovou populaci

Pokud vím, tak v ČR k dnešnímu dni nula, tzn. 0/10000000=0.

Úmrtnost na běžnou chřiku je 2000 lidí za rok, tzn. 0,02% za rok.

Pro srovnání Španělská chřipka po 1. sv. válce: 4%, tzn. umřely 4% veškeré tehdejší populace, což by dnes znamenalo 400000 lidí, cca počet lidí v Brně.

Smrtnost je počet úmrtí na počet nakažených

V ČR: 0/400=0 k dnešku.

Ve světě: 7171/182000=4% Zemře jeden z 25 nakažených.

Nemám aktuální data, ale z 08.03.20 bylo mrtvých 3,600 z toho 3097, tzn. 86% z Číny. V Evropě tedy je smrtnost kolem dvou procent, když pomineme Italii (7,7%).

Pro srovnání Španělská chřipka po 1. sv. válce: 10 – 20 %, zemřel každý pátý až desátý nakažený.

Summa summarum

Každý z nás musí dříve nebo později koronavirus dostat, jde jen o to tu epidemii roztahnout v čase. Takže jakákoliv přemrštěná a předražená řešení nemají smysl.

Je důvod k opatrnosti. Není důvod k hysterii.

Literatura

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ch%C5%99ipka

https://vtm.zive.cz/clanky/koronavirus-pocet-nakazenych-pocet-mrtvych/sc-870-a-202787/default.aspx

https://hadshon.edu.gov.il/