Kdy začíná dospělost?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008

Tradičně se u nás považuje za dospělého člověk ten, který dovršil 18. rok života. To je právní usus, ale z hlediska biologie či psychologie je tato hranice zcela arbitrární. Jedním ze známek adolescentní nezralosti je právě přebytek testosteronu, který vede k masivnímu riskování a agresivitě u těchto mladých. Proto je naprosto symtomatické, že mezi řidiči, kterým hrozí odebrání řidičského průkazu (12 bodů) je pouze 3,5 % žen. Ano, ignorování předpisů - maximální rychlosti, značek ap. - je typické především pro mladé muže.

dospelost.jpg (62820 bytes)

Bohužel na řidiče neplatí jakákoli pozitivní motivace. Jediným funkčním opatřením jsou důsledné represivní techniky. Bodovací systém, důkladné trestání přestupků ap. Například celý mýtný systém, který už takhle dost zavání korupcí, je technicky naprosto zastaralé zařízení. Ale budiž, když už se postavily nesmyslné a předražené brány, proč se nevyužívají k měření silničních pirátů? Například stačilo by monitorovat značky aut při průjezdu jednotlivými branami. Již dítě na základní škole spočítá průměrnou rychlost mezi dvěma branami. Pokud by překračovala rychlost 130 km/h, vystavila by se automaticky pokuta. Řidiči by si alespoň vydělali na opravdu dálnic. Například v poslední době nechodím při poutích na lochnesku, protože jet po dálnici D1 z Prahy do Brna je přibližně stejný zážitek. Nad opravenými dálnicemi by se mohl skvíti nápis jak z jara květ: "Řidiči sobě!" Stejně jako největším přispěvovatelem českého Národního divadla byl sám rakouský císař, tak u nás by největšími přispěvovateli na opravu silnic byli bezpochyby ti papalášové, kteří jsou v nedodržování silničních a jiných pravidel vzorem celému národu - (ex)premiéři, (ex)ministři, policejní presidenti ap. Ale nepochybuji, že by jim poslanci - kolegové z partaje - odhlasovali, že je nezadatelným lidským právem, aby premiér či ministr stihl tenisový zápas.

Ale vtip stranou. Ano, represivní techniky jsou jedny z nejúčinnějších, ale v minulosti se mladí lidé vždy zvládali pomocí ještě jiných technik. Byla to především ideologie a morálka. Myšlení Evropanů je deformováno zkušeností z 20. století. Dvě šílené socialistické ideologie – nacismus a komunismus – stály život milióny lidí. Od těch dob panuje všeobecná skepse vůči jakýmkoli ideologiím. A tedy se nám poštěstilo žít v ohromném experimentu - zkoušíme žít bez ideologií. Například rodiče zcela úmyslně nevedou děti k žádné ideologii, ať by to měl být ateismus, náboženství, nebo idey demokracie a právního státu. Od rodičů velice často slýcháváme větu: “Až bude velký, tak se rozhodne sám.” To je ale zrádný trend.

Potřeba ideologií je totiž vývojová potřeba. Nejsilnější je právě v adolescenci a mladší dospělosti, tedy od 15 do 30 let. V tomto věku vrcholí tzv. fluidní inteligence. Děti jsou schopny pochopit jakýkoli logický systém. Jakmile dosáhnou této schopnosti s určitým zpožděním se objevuje zapálení pro nové ideologie. V psychologii se hovoří o tzv. adolescentních konverzích a mladí procházejí jakýmsi ideologickým obdobím svého života (odborně se to označuje za individuačně reflektivní fáze víry, Fowler). Jejich nadšení pro ideologie prýští z faktu, že jsou již schopni chápat krásu logiky a ideálů, na druhé straně nebrzdí je životní zkušenosti a ohledy na rodinu. Proto tyto děti vždy patřily mezi největší revolucionáře a tahouny nových myšlenek - viz sametová revoluce.

Je třeba si uvědomit, že tato potřeba není umělá, ale naopak přirozená. Ideologie spolu s morálkou byly vždy nejsilnější nástroje, ba bych se nebál říci, že jediné funkční nástroje, které byly schopny komplexně zvládnout přehnaný sklon k riskování, bojovnost a agresivitu mladých dospělých. Jakmile necháme tuto důležité životní období napospas náhodě a rezignujeme na jakoukoli výchovu v tomto směru, tak nám opravdu bude vládnout náhoda. Vždy znovu a znovu mě překvapuje, že mladí delikventi pocházejí často z kultivovaných středostavovských rodin a přesto nemají zábrany snít o tom, že někoho zavraždí. Na druhou stranu není divu. Kde by se to měli naučit? Rodiče na ideologie a morálku rezignovali a při hodinách fyziky se to taky nenaučí. Obávám se, že ani při hodinách občanské nauky. Uvědomme si, že za dob Freuda selhávala výchova především v raných letech. Dnes selhává právě od puberty dále. Já též nemám hotová řešení, ale stačilo by mi, kdybychom se shodli na tom, kde budeme hledat obtíže moderní doby.

Viz též http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/Bodovysystem2.htm