Jak nám šílení myslivci na Ministerstvu zemědělství chtějí zakázat vstup do lesa

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2016-05-06

Protože na webu ministerstvo zemědělství naznačuje, že Zelení jen plaší, vyžádal jsem si od obou vyjádření. Názor si můžete udělat sami. Bohužel odpověď paní Nesrstové naznačuje, že se jedná především o pokus obejít správní řízení. To znamená, že myslivci se mezi sebou domluví, že třeba někde zakáží vstup do lesa, ale nikomu o tom připravovaném zákazu nic neřeknou. Pak ho nečekaně vyhlásí, protože to má okamžitou účinnost, začnou vyhánět lidi z lesa a pokutovat houbaře. Ano, pak mohou lidi něco namítat, ale to nemá žádný vliv - protože zákazy a pokuty už platí. Pak tedy zpětně - znáte naše soudce - třeba za rok se řekne, že zákaz, který před rokem vydal myslivec-úředník byl neoprávněný... Navíc jak dopis naznačuje už dnes se jedná o zákazy vstupu na neuvěřitelně dlouhé časové úseky, ne na hon.

Žádal jsem následně po MZe, ať mi pošlou paragrafové znění navrhovaného zákona. Nic nepřišlo.

Osobně se plně ztotožňuji s větou paní Nesrtové: "Nesouhlasíme ale s tím, aby se pod záminkou lovu některé oblasti uzavřeli i na řadu měsíců. I já s tím rozhodně nesouhlasím.
 

Odpověď Ministerstva zemědělství (MZe)

Odpověď Zelených


Odpověď Ministerstva zemědělství

ÚTVAR: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství; VYŘIZUJE: Ing. Jiří Kráčmera

Věc: Zákaz vstupu do lesa

Vážený pane Klimeši,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že Ministerstvo zemědělství nezavádí v navrhované novele zákona o myslivosti žádnou novinku, která by měla omezovat veřejnost ve volném pohybu přírodou. Jedná se pouze o technickou úpravu již stávající možnosti omezení vstupu do honitby nebo její části v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů. Rozhodnutí vydává v odůvodněných případech místně příslušný orgán státní správy myslivosti na základě žádosti uživatele honitby. Počet takto vydaných rozhodnutí je v řádech jednotek či několika málo desítek za rok, což je v poměru k celkovému počtu honiteb v České republice (téměř 5800) naprosto zanedbatelné. Omezení se vydávají na nezbytně dlouhou dobu a z důvodů bezpečnosti pak obvykle pouze na den konání společného lovu. Smyslem není omezování občanů v pohybu přírodou, ale ochrana zvěře a ostatních volně žijících živočichů a samozřejmě ochrana života a zdraví obyvatel.

S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

ředitel odboru


Odpověď strany Zelených

Milý pane Klimeši,

děkuji vám za zájem o novelu mysliveckého zákona i za zaslání odpovědi z ministerstva zemědělství. Zároveň bych se ráda omluvila za prodlevu s odpovědí.

MZe již od spuštění naší výzvy Bez peněz do lesa nelez mlží a tvrdí, že nic kromě výše pokuty se nemění. Ve skutečnosti se poměrně zásadně mění proces, jakým je zákaz vstupu vydáván a MZe k tomu využívá výjimku danou správním řádem.

Změna je patrná zejména pro znalce správního práva, pokusím se ji tedy stručně vysvětlit. Ano, zákazy bylo možné vydávat už teď. Zatímco ale dosud probíhalo správní řízení, ve kterém se k návrhu myslivců na vydání zákazu mohl předem vyslovit vlastník pozemku i dotčená veřejnost a zákaz začal platit po 15 dnech od vyvěšení na úřední desce, nově rozhodne s okamžitou platností úředník s povinně složenou mysliveckou zkouškou. Proti zákazu bude možné podat námitky, ty ale nebudou mít odkladný účinek. Významně se tím omezí práva majitelů pozemků i veřejnosti a jejich možnost se vydání zákazu bránit předem.

Pro novelu je podstatná i nová vyhláška MZe, která s platností od 1. 1. 2016 umožňuje střílet přemnožené divočáky po celý rok. Rozšířila se i možná doba lovu dalších zvířat. Vágně znějící ustanovení novely mysliveckého zákona umožňuje vydat zákaz vstupu do volné přírody i na jakkoli dlouhou dobu. Díky tomu by bylo teoreticky možné vydat zákaz či omezení vstupu i na celý rok s odkazem na potřebu snížit škody, které prasata či jiná zvěř páchají. V některých honitbách se již dnes od září do listopadu nesmí po 16h až do rána do lesa. Existují i místa, kam je vstup zakázán i na téměř 5 měsíců v roce až do 2020. MZe se navíc již několikrát nechalo na odborných fórech slyšet, že zákazy se dosud využívaly málo a v budoucnu by jich mělo být víc.

Vážně se proto obáváme, že novela má právě za cíl dosáhnout toho, aby vydání zákazu bylo pro úředníky jednodušší a mohli tak snáze "zajistit klid" myslivcům při střílení přemnožené zvěře. Bylo by logické, aby by zákaz byl vydán na určitý den či víkend, kdy probíhá hromadný hon. Nesouhlasíme ale s tím, aby se pod záminkou lovu některé oblasti uzavřeli i na řadu měsíců.

Budete-li mít jakékoli další dotazy či připomínky, neváhejte se na mě prosím obrátit.

Přeji vám hezký den,

Jitka Nesrstová