Benešovy dekrety

Jeroným Klimeš

Jeden známý mi poslal deset otázek týkajících se Benešových dekretů, abych mu řekl, co si o nich myslím. Nejsem odborník na historii a tak jsem mu poslal pouze svůj soukromý, laický názor. Dal jsem ho také sem pro případnou diskusi.

 

1) Je správné, že sudetští Němci chtějí zrušit Benešovy dekrety?

Pokud vím, tak Benešových dekretů je vícero, některé jsou v pořádku, jiné jsou sporné. Benešovy dekrety vznikaly v pohnutné době, kde z části platilo právní bezvládí. Beneš sám nebyl regulérně zvolen (vlastně se sám jmenoval), parlament byl jmenován, ne zvolen. Byly zakázány pravicové strany Košickým vládním programem, kde se komunisti (Gottwald) s Benešem rozdělili moc.

Právní legitimita Benešových dekretů se opírá pouze o poválečný všeobecný konsensus – nikdo pro nim výrazně neprotestoval. Je fakt, že poválečné soužití Čechů a Němců by bylo hodně problematické, ne-li nemožné. Jejich deportace byla krutá, ale vedla ke zklidnění národnostních problémů na určitý čas.

 

2) Byli i oni ve své většině obětí 2 světové války stejně jako většina Čechů?

Část sudetských Němců jistě.

 

4) Nesou ve své většině podíl na rozbití Československa v r. 1938? Podporovali ve své většině dobrovolně Hitlera?

Němci v Čechách se však nespolčili s nacismem bez historických důvodů. Když se někdy v 1922 rozdělovala půda šlechty, tak se dávalo jen Čechům, ale Němcům ne. Je pochopitelné, že z těchto a podobných důvodu panovala mezi národnostmi latentní zášť. Jinými slovy stejné jako stoleté křivdy v bývalé Jugoslávii. Tedy i Němci byli z části obětmi Čechů z dřívější doby.

6) Byl povalečný odsun nespravedlivý ?

Myslím, že způsob, jakým byl proveden, tak ano.

 

8) Byl nutný z hlediska existující nenávisti obou národů ? Nebo k němu vůbec nemělo dojít?

Stalo se to, ergo byla to asi nutnost. Asi by to byl velký oříšek dát vztahy zpět do pořádku.

 

9) Byli E. Beneš a ČS vláda plně zodpovědní za odsun?

Myslím si, že ano. Kdo jiný by za to měl být politicky odpovědný? Kromě toho každý byl odpovědný sám za sebe za to, jak se při tom odsunu choval. 

 

11) Chtějí sudetští Němci vrátit majetek, který tu byli nuceni zanechat? Pokud ano, je to správné? (resp. morálně správné)

Jejich chtění je možná správné, kde se jednalo o křivdu, ale otázkou je, co by to znamenalo dnes. Nenapáchali bychom ještě více křivd tím, že bychom restituovali stávající vlastníky. Nebo by stačila pouze finanční náhrada? Kdo ví.

 

12) Je správné, že se arcibiskup Graubner zúčastnil srazu sudetských Němců?

Abych řekl pravdu, o tom nevím, co si mám myslet. Vstřícné kroky jsou spíš pozitivní, ale bohužel k arcibiskupovi Graubnerovi mám rezervovaný až vysloveně negativní vztah – viz jeho chování v kauze zneužívaných dětí či vinných sklepů. Jinými slovy, nevěřím mu ani slovo a jsem podezřívavý vůči všemu, co udělá. Někdo jako on nikdy neměl být arcibiskupem.

 

14) Myslíte, že to bude na obou stranách vykládáno jako podpora  české KC sudetoněmeckým požadavkům?

Co dnes dělá katolická církev je asi tak zmatečné, jako chování ČSSD. Je těžké mluvit za KC jako celek.

 

16) Je (podle Vás) podstata problému v morálce (kolektivní vina) nebo v majetku (potencionální restituce)?

Myslím, že problém je v tom, že Němci neví, kdy si mají přestat vyčítat druhou světovou válku. Jako se u nás před několika lety blblo s Aurorou a Leninem, tak oni dodnes ideologicky masírují vlastní děti s Annou Franck a koncentráky. Je tam podle mého názoru uměle živený pocit viny v nových generacích, který pak vede k polarizaci: Buď odmítnu své rodiče, a tak potažmo i sama sebe za to, co se stalo, nebo odmítnu přijmout tuto historickou vinu a budu ji házet na druhé, či ji popřu. Z toho podle mě plyne i neonacistické hnutí.

Sudetoněmecký problém je podle mého pokus zbavit se historické viny, která místo toho, aby se už konečně smetla ze stolu, se neustále znovu a znovu omílá, přehazuje na druhé. Prostě i velkých provinění se musí jednou udělat tlustá čára a říci, „čo bolo, to bolo,“ dnes je jiná doba.

Jiný ilustrativní pohled na poválečné dekrety.