Náš bankovní účet

Na našem bankovním účtu 267841001/5500 (odkaz na otevřený účet Raiffeisenbank) je nyní  Kč.

Bez peněz od našich čtenářů nepřežijeme!

Anketa

Věříte v existenci vesmíru z "ničeho"?

2 2
Ano Ne
 

Článek měsíce

Foto Hlasy volající na poušti, na "české poušti"...
Petr  Živný

Teplý a zároveň deštivý večer, středa 9. června, kdy se barokní refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze zaplnil do posledního místa těmi, co se přišli zúčastnit prezentace nové knihy literárního historika Martina C. Putny, která vyšla pod názvem: "Česká katolická literatura 1918-1945". Setkání, pod malebnými freskami dominikánských světců moderoval Martin Bedřich, redaktor revue Salve. Úvodní slovo pronesl pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka O.P. Erudované i vtipné Putnovo vystoupení bylo doplňováno uměleckým přednesem z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka. Protože Martin C. Putna je nepřehlédnutelnou osobností v naší kultuře, položil jsem mu několik otázek...

celý článek »

Vy se ptáte
my odpovídáme

Areopag

Naučme starého Vlka novým kouskům
Katolická církev by se měla naučit moderní komunikaci

25.7.2005 Jeroným Klimeš 

 

Církev má vyzkoušené prostředky pastorace v zemích, kde panuje bída, eventuálně autoritativní režimy. Bohužel neví si moc rady se situací ve vyspělých zemích, kde ztrácí na všech frontách. Je to úkolem našich generací, nás, kteří jsme v těchto podmínkách vyrostli, abychom našli nové způsoby hlásání evangelia, aby lidé slyšeli náš hlas.

Manipulace a antimanipulace

Před několika týdny se začal při mši z ničeho nic číst okružní list na téma podzemní církev (http://www.apha.cz/zpravodaj/2005/Zpravodaj_leden_05.pdf). Mezi přítomnými se rozpoutala debata, proč nám ze shora posílají dopis, který je starý pět let? Nikdo nevěděl, a tak zůstal v hlavě velký otazník. Otazník se změnil ve vše říkající heuréka, když jsem na pultech uviděl knihu od tajně vysvěceného biskupa Konzala. Dílky puzzle se složily a je jasno. Prostě kardinál Vlk si s biskupem Konzalem vyřizují účty. To by člověk pochopil, ale proč my věřící máme při tomto klání sekundovat a být nepřímo indoktrinováni starými dopisy bez vysvětlení? Samozřejmě že se kardinál Vlk bojí napsat otevřený průvodní dopis. "Nelíbí se mi, že biskup Konzal hlásá ve své knize tyto názory, a to z těchto důvodů... Pro zájemce přikládám starší dopis." Je to svým způsobem reklama pro knihu toho, kterého nemá rád a s kterým nesouhlasí. Ale pomůže si, když to udělá potajmu? Myslím, že ne.

V tomto případě se totiž jedná o nepřímou manipulaci, tj. takovou manipulaci, která obchází vědomí druhého člověka, v tomto případě věřícího, a chce ovlivnit jeho postoje. Tento druh manipulací je typický pro intriky. Problém manipulací je však v tom, že lidé se naučí je odhalovat a místo toho, aby poslouchali obsah vlastního sdělení, začnou věnovat maximální úsilí tomu, aby zjistili, kde je zase zkouší někdo napálit, tzn. vytvoří si antimanipulační postoje. Stačí si všimnout, jak zákazníci čtou nabídky Telecomu, který je též typický svým monopolním jednáním a nefér nabídkami. Konec konců i v naší farnosti se debatovalo spíše o tom, proč nám posílají zastaralý dopis než o jeho obsahu.

Vyplatí se intriky?

To jsou ovšem důsledky zdegenerované komunikace mezi klérem a věřícími, která se praktikuje celá století. Nemůžeme se na kardinála Vlka moc zlobit, že používá intriky, které se naučil a odkoukal od svých předků. Ale bylo by třeba kardinála Vlka upozornit, že je to v dnešních podmínkách nefunkční a spíše velmi škodlivý způsob komunikace, stejně jako se nevyplácí zachovávat naprosté mlčení a nereagovat na různé kritiky. Více než kdy jindy totiž platí Kristova slova: "Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech" nebo na Internetu, MFDnes, Blesku atd. Pro kardinála Vlka by tedy bylo lépe, kdyby sebral odvahu a otevřeně v Katolickém týdeníku napsal, proč si myslí, že biskup Konzal nemá pravdu. Samozřejmě najdou se lidi, kteří s ním budou polemizovat, udělá s tím určitou reklamu knize, kterou kritizuje, ale postoje těch, kteří s ním budou souhlasit, budou mnohem pevnější, než může kdy dokázat nepřímými manipulacemi. Ani náš Pán nebyl intrikán a jeho řeč byla ano-ne. Stejnou odvahu pastýře oprávněně můžeme očekávat i od našeho kardinála.

Copak se asi děje mezi biskupy a ministerstvem kultury?

Okružní dopisy, které nám posílají biskupové, jsou vždy tak trochu kuriozitou. Oplývají zahalenou mluvou typickou pro kabinetní politiku a člověk musí vyvinout velké úsilí, aby pochopil, o co vlastně jde. Někdy nejde ani tak o úsilí, jako o štěstí, aby se dostal ke zdroji informací, které jsou nezbytné pro jejich pochopení. Toto štěstí jsem neměl v případě okružního dopisu na téma ministr Dostál a jeho podřízená Řepová, která je vedoucí církevního odboru. Je dlouho a všeobecně známo, že jmenovaní nemají církev v lásce a jsou vůči ní nevstřícní, proto je velkou otázkou, co měl znamenat okružní dopis, kde si biskupové stěžují na jejich chování a praktiky. Soudě podle předchozího dopisu, který tajnosnubně narážel na novou knihu biskupa Konzala, i zde se s největší pravděpodobností jednalo o reakci na nějaké aktuální dění na ministerstvu kultury. Co to však bylo, se bohužel asi nikdy nedozvíme.

Naučme staré vlky novým kouskům

I v tomto případě se ve farnosti objevila debata, co vlastně po nás biskupové chtějí, když nám posílají tento okružní list. Víme přeci dávno, že Řepová s Dostálem jsou zaujatí. Problém tedy neleží pouze v nich, ale především v tom, jak se biskupové v čele s kardinálem Vlkem pokoušejí celý problém řešit. František Lobkowicz prý hovořil s Řepovou půl dne a nikam to nevedlo. Postěžovali si u nás věřících, ale jako by zapomněli, že nás mají. V Čechách i přes všechno vymírání církve ještě zbývá 3 000 000 věřících, kteří mají raději své biskupy než Dostála. Tedy od svých biskupů bychom mnohem spíše čekali, že budou pastýři svého stádce a že nám věřícím spíše řeknou, jaký druh akce od nás očekávají. Máme se víc modlit, psát dopisy, petice, novinové články, pořádat demonstrace, vyhodit Řepovou a Dostála z okna (v Čechách poslední dobou zanedbávaný institut defenestrace), nebo co?

Všimněme si, že biskupové narážejí na stejnou svou slabost jako v předchozím případě. Stejně jako v případě Konzala nedokáží se svými věřícími jednat na rovinu, tak ani zde nejsou schopni se svými věřícími účinně spolupracovat. Napsali nám: "Ta Řepová je fakt hrozná!", ale nenapsali nám: "Potřebujeme vaši pomoc, abychom ji dostali ze židle. Svoláváme proto demonstraci před ministerstvo kultury na 16:00 v pátek... Přijeďte, kdo máte trochu volného času. Na ohlášené demonstraci vystoupí: Kardinál Vlk, Arcibiskup Graubner, biskup Václav Malý" atd.

I kdyby se sjelo jen 20000 věřících, tak by to bylo ve všech médiích. Biskupové by měli mnohem větší možnost vyjádřit své požadavky. Nevěřící by rádi věděli, v čem je problém. Já bych byl zase jako psycholog požádán, abych se vyjádřil k psychologii Řepové v MFDnes. Je jasné, že bych jí netleskal. Samozřejmě museli by mít biskupové lépe rozpracované argumenty než v tom skuhrajícím dopise - mít jasný seznam požadavků, na které se dá říci ano-ne. Ale to vše se dá připravit. Kristus přeci nezakázal dělat demonstrace před ministerstvem kultury. Proč tuto možnost biskupové vůbec neberou v potaz? Proč zapomínají, že jsou pastýři třech miliónů akceschopných věřících?

Vím, že pan kardinál má dva roky do důchodu, ale stejně se naše církev bude muset naučit nové způsoby pastorace. Zkusme tedy přesvědčit starého Vlka, aby se naučil novým kouskům.

Články v rubrice Aeropag vyjadřují osobní názory autora.

Pozn. redakce: Některé pasáže článku týkající se ministerstva kultury nejsou již aktuální. Redakce Magazínu ChristNet.cz se rozhodla článek přesto vydat, protože jeho téma se zmíněným ministersterstvem souvisí pouze okrajově.

Chcete být informován o nových zprávách, článcích a aktualizacích magazínu Christnet? Stanete-li se fanoušky magazínu na Facebooku, budou se upozornění objevovat přímo ve vašem profilu!

Na hlavní stranu Magazínu ChristNet.cz

Dnešní datum

3.9.2010 

Buďte informovaní

Zprávy

3.9.2010 09:34
2.9.2010 20:28
2.9.2010 20:03
2.9.2010 19:59
2.9.2010 19:51
2.9.2010 17:59
2.9.2010 17:46
2.9.2010 13:01
1.9.2010 20:30
1.9.2010 18:09
1.9.2010 18:00
1.9.2010 17:57
1.9.2010 17:52
1.9.2010 17:42
1.9.2010 17:06
1.9.2010 09:45
31.8.2010 22:03
31.8.2010 21:56
31.8.2010 21:31
31.8.2010 16:51
31.8.2010 14:59
30.8.2010 23:03
30.8.2010 20:08
30.8.2010 15:51
30.8.2010 14:31
29.8.2010 19:51
29.8.2010 19:41
29.8.2010 19:36
29.8.2010 19:31
29.8.2010 19:26
27.8.2010 20:43
27.8.2010 18:14
27.8.2010 10:52
26.8.2010 21:17
24.8.2010 19:48
24.8.2010 19:46
24.8.2010 19:42
24.8.2010 19:40
24.8.2010 19:35
24.8.2010 19:27
24.8.2010 19:23
24.8.2010 19:20
24.8.2010 19:15
23.8.2010 20:29
23.8.2010 20:25
 MP3