Námitky vůči Katolické církvi Jan Pavel II.: Dobře víme, že nás mnohdy nemáte rádi
Jeroným Klimeš
Když jsem si přečetl reakci pana Štece ze Zlína, uvědomil jsem si, že jsem nějak podvědomě zvyklý třídit tyto námitky svým teologickým vzděláním na ty "oprávněné" a na ty neoprávněné. Je pravda, že Katolická církev se k mnoha věcem zmíněným v tomto článku nehlásila ani nehlásí, popřípadě jsou některé informace dost nepřesné: "Proč se musí před a po každém citátu z Bible zazvonit a pak říct "slyšeli jsme slovo Boží"?"

Pak jsem si však uvědomil, že nejde o to, zda popsané námitky jsou oprávněné či neoprávněné, ale především, že jsou připisovány Katolické církvi. Proto si myslím, že i přes nepřesnosti se panu Štecovi podařilo vyjádřit to, co jsem chtěl nastínit ve svém článku o vícegeneračních odpadech. V lidech někdy oprávněně, někdy neoprávněně zůstává mnoho pocitů křivdy a averze vůči Katolické církvi. Ale katolíci jsou přesvědčeni, že okolí na tuto averzi prostě nemá nárok, a proto ji také tak dlouho ignorovali, jako by patřila někomu jinému.

Teprve poslední papež Jan Pavel II. se dokázal vůči těmto pocitům postavit čelem a říci světu: "Ano, my dobře víme, že nás mnohdy nemáte rádi zcela oprávněně, a omlouváme se vám za to." Tím opravdu vynikl a převýšil naprostou většinu papežů z minulosti a téměř všechny katolíky současnosti. Nedivil bych se, kdyby byl proto za čas svatořečen.

Značně mi to připomíná nedorozumění v manželství, kdy často není možno říci, kdo má pravdu, kdo má "nárok" na něco. Je nutné se vždy na celý problém podívat z hlediska "vyššího principu" či teologicky řečeno z perspektivy Božího království. Nejde o to, aby se dokazovalo, kdo byl či nebyl v právu, ale aby "přišlo jeho království".

To nepřijde, dokud se budou katolíci hádat s okolím, na jaký pocit křivdy má či nemá nárok. Myslím, že nejlépe tuto myšlenku ilustruje Kristův výrok o nárocích (Mat 5, 40nn.): "Tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej." Kdybychom si na tento citát vzpomněli například před kontroverzním, a proto i (podle mého názoru)  škodlivému svatořečením sv. Sankandra, tak bychom předejít dalšímu zbytečnému nárůstu averze vůči katolickým svatým a církvi vůbec.

Velmi se mi líbila závěrečná věta pana Štece: "Možná, že v mých otázkách je i částečně odpověď na to proč lidé odcházejí. Myslím však, že tam hlavně je, proč nepřicházejí."