Náš bankovní účet

Na našem bankovním účtu 267841001/5500 (odkaz na otevřený účet Raiffeisenbank) je nyní  Kč.

Bez peněz od našich čtenářů nepřežijeme!

Anketa

Věříte v existenci vesmíru z "ničeho"?

2 2
Ano Ne
 

Článek měsíce

Foto Hlasy volající na poušti, na "české poušti"...
Petr  Živný

Teplý a zároveň deštivý večer, středa 9. června, kdy se barokní refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze zaplnil do posledního místa těmi, co se přišli zúčastnit prezentace nové knihy literárního historika Martina C. Putny, která vyšla pod názvem: "Česká katolická literatura 1918-1945". Setkání, pod malebnými freskami dominikánských světců moderoval Martin Bedřich, redaktor revue Salve. Úvodní slovo pronesl pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka O.P. Erudované i vtipné Putnovo vystoupení bylo doplňováno uměleckým přednesem z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka. Protože Martin C. Putna je nepřehlédnutelnou osobností v naší kultuře, položil jsem mu několik otázek...

celý článek »

Vy se ptáte
my odpovídáme

Teologie a my

Bůh a ďábel v lidské psychice
Ďábel je v Hollywodu zákonitě dokonalý

29.3.2001 Jeroným Klimeš 

 

Zaujal mě článek Jana Lipšanského o podobách ďábla v holywoodských filmech. Protože jsem se kdysi zabýval obrazy ďábla a Boha v lidské psychice, rád bych k tomu přidal pár poznámek. V testu, který jsem dělal do diplomové práce, bylo několik otázek, které testovaly podobnost obrazů Boha a ďábla v lidské psychice.

Jak praví sv. Jan „Boha nikdy nikdo neviděl“ (1J 4, 12), takže na rozdíl od lidí, které denně vídáváme, je to vcelku ideální projekční plátno, kam si může lidská psychika namalovat, co chce. To samé platí pochopitelně i pro ďábla, o kterém máme z bible informací ještě méně.

Testoval jsem, nakolik jsou si podobné tyto dva obrazy. Ta podobnost samozřejmě není vizuální. Například v testu se ukázalo, že existuje souvislost (korelace) mezi podobou ďábla a trestajícím Bohem. Lidé, kteří se obávají trestajícího Boha, se bojí i zákeřného ďábla a naopak.

Obraz ďábla v pekle
Foto: Corbis

Z psychologického pohledu na tom nic moc zajímavého není, protože pochopitelně oba tyto obrazy v lidské psychice vyrobila jedna a tatáž hlava. Z jakého důvodu by měl být obraz trestajícího Boha naprosto odlišný od obrazu ďábla? Je naprosto pochopitelné, že mají shodné či velmi podobné rysy.

Konec konců ta podobnost není jen v psychologii, ale je i v teologii. Nedávno jsem si uvědomil, že pokušení ďábla v Genesis: „Budete jako Bůh.“ (Ge 3, 5) je vlastně hodně blízké tomu, co po nás chce Ježíš: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48) Jen v prvním případě je to pokušení, v druhém je to příkaz.

Zkusme se tímto prizmatem podívat i na holywoodské filmy s ďábelskou tématikou. N.N. se pozastavuje nad tím, že v nich ďábel vystupuje jako téměř dokonalá bytost. Vzhledem k řečenému, je pochopitelné, že i obsah obrazu ďábla v lidské fantazii je naplňován zákonitostmi lidské psychiky. Holywood representovaný scénáristy jen tyto procesy kopírují, aby zvýšili působivost vlastní produkce. Ďábel, který by nerespektoval zákonitosti lidské fantazie, by nebyl působivý a ergo ani prodatelný.

Konec konců, zkuste si sami sednout na papír zkuste si sami sednout, vzít si papír napsat si, jak by asi měl vypadat prototyp „dokonalého škůdce“, nejlépe zákeřného? Uvidíte sami, jak blízko se dostanete k holywoodským představám.

Překlápění obrazu Boha do obrazu ďábla a naopak je psychický proces, který můžeme vidět i v beletrii. Minulou neděli přišla v kostele řeč na film Poslední pokušení Krista, která ve mně vyvolala vzpomínku na studentská léta, kdy jsem ho viděl u spolužáka na domácím videu. Tento film pro mě znamenal velké zklamání, protože byl vždy presentován jako něco dokonale antikřesťanského a tedy jakési ďáblovo dílo.

Zklamání bylo pochopitelné, protože tento film rozhodně neodpovídal mým představám o produktu z  dílny „dokonalého zákeřného škůdce“, které si mezi tím vytvořila o tomto filmu má fantazie. Byl na můj vkus moc prostoduchý.

Časem jsem však vzal tento film na milost, protože jsem si uvědomil, že přes prvoplánově provokativní tematiku Kristus – Jidáš je to vlastně film o tom, jak se autor stejnojmenné knihy Nikos Kazantzakis identifikoval se s Kristem, jak se pral se svým narcismem, pocity vyjímečnosti, vztahem k ženám, s otázkou, zda vést veřejný či soukromý život ap.

Jinými slovy, že to není film o Kristu, ale o Kazantzakisovi. Proto je zajímavé pozorovat pnutí mezi Kristem a Jidášem v tomto filmu, protože to není nic jiného než Kazantzakisova „samomluva“ – mluva mezi různými jeho tendencemi. Tím spíš je třeba si všimnout překlopení Boha v ďábla u ukřižovaného Jidáše, což je jeden z psychických procesů, který asi Kazantzakis osobně zažil, jinak by asi nebyl schopen je ve své knize tak věrně popsat.

Mechanismus tohoto překlápění je dán zákonitostmi, které určují vznik a chování tzv. mentálních representací – tj. zjednodušeně řečeno obrazů skutečných lidí či jiných bytostí v lidské mysli, které zastupují tyto skutečné osoby v jejich fyzické nepřítomnosti. Například zkuste si vybavit nejčastější průpovídku vašich rodičů. Jistě znáte odpověď, ale v tomto okamžiku jste ji získali ne od reálných rodičů, ale od jejich mentální representace ve vaši mysli, která je v tento okamžik zastoupila.

Stejně tak máme mentální representaci Boha i ďábla. Překlápění těchto mentálních representací v lidské mysli, je dáno jejich podobným původem, i když navenek se to jeví absurdní, když uvážíme, jak diametrálně odlišné reálné bytosti tyto obrazy representují.

Z tohoto úhlu pohledu je tedy snad pochopitelnější, proč ďábel v holywoodských filmech je vždy téměř dokonalou bytostí.

Autor je psycholog

Chcete být informován o nových zprávách, článcích a aktualizacích magazínu Christnet? Stanete-li se fanoušky magazínu na Facebooku, budou se upozornění objevovat přímo ve vašem profilu!

Na hlavní stranu Magazínu ChristNet.cz

Dnešní datum

3.9.2010 

Buďte informovaní

Zprávy

3.9.2010 09:34
2.9.2010 20:28
2.9.2010 20:03
2.9.2010 19:59
2.9.2010 19:51
2.9.2010 17:59
2.9.2010 17:46
2.9.2010 13:01
1.9.2010 20:30
1.9.2010 18:09
1.9.2010 18:00
1.9.2010 17:57
1.9.2010 17:52
1.9.2010 17:42
1.9.2010 17:06
1.9.2010 09:45
31.8.2010 22:03
31.8.2010 21:56
31.8.2010 21:31
31.8.2010 16:51
31.8.2010 14:59
30.8.2010 23:03
30.8.2010 20:08
30.8.2010 15:51
30.8.2010 14:31
29.8.2010 19:51
29.8.2010 19:41
29.8.2010 19:36
29.8.2010 19:31
29.8.2010 19:26
27.8.2010 20:43
27.8.2010 18:14
27.8.2010 10:52
26.8.2010 21:17
24.8.2010 19:48
24.8.2010 19:46
24.8.2010 19:42
24.8.2010 19:40
24.8.2010 19:35
24.8.2010 19:27
24.8.2010 19:23
24.8.2010 19:20
24.8.2010 19:15
23.8.2010 20:29
23.8.2010 20:25
 MP3